Learn about the current market dynamics. Download the exclusive Q3 2017 Cryptocurrency Report
DMD
Exchange
USD
Giá trị vốn hóa thị trường
44.727.049 $
24h Thấp / 24h Cao
16,58943 $ / 18,17766 $
Khối lượng giao dịch trong 24h
150.529 $
Hoạt động giao dịch chính
Tổng41%
Hoạt động xử lý đối với code nguồn
Thanh khoản16%
Hoạt độn liên quan đến kho code nguồn
Nhà phát triển51%
Phương tiện truyền thông & Các cuộc thảo luận
Cộng đồng31%
Giá trị vốn hóa thị trường 44.727.049 $
24h Thấp / 24h Cao 16,58943 $ / 18,17766 $
Khối lượng giao dịch trong 24h 150.529 $
Hoạt động giao dịch chính
Tổng41%
Hoạt động xử lý đối với code nguồn
Thanh khoản16%
Hoạt độn liên quan đến kho code nguồn
Nhà phát triển51%
Phương tiện truyền thông & Các cuộc thảo luận
Cộng đồng31%
DMD
Exchange
USD

Diamond Biểu đồ giá Bitcoin (DMD/BTC)

Giá trị của Diamond ngày hôm nay là 0,00089629 ฿. Nguồn cung lưu hành hiện tại là 3 Triệu xu và tổng khối lượng đã giao dịch là 8 ฿

Ngày Giá (BTC)
2 phút trước 0.00089629
4 phút trước 0.00089628
14 phút trước 0.00090261
25 phút trước 0.00090248
35 phút trước 0.00090421
khoảng 1 giờ trước 0.00089784