Learn about the current market dynamics. Download the exclusive Q3 2017 Cryptocurrency Report
DOGE
Exchange
USD
Giá trị vốn hóa thị trường
447.008.767 $
24h Thấp / 24h Cao
0,00351 $ / 0,00401 $
Khối lượng giao dịch trong 24h
15.218.070 $
Hoạt động giao dịch chính
Tổng65%
Hoạt động xử lý đối với code nguồn
Thanh khoản51%
Hoạt độn liên quan đến kho code nguồn
Nhà phát triển79%
Phương tiện truyền thông & Các cuộc thảo luận
Cộng đồng66%
Giá trị vốn hóa thị trường 447.008.767 $
24h Thấp / 24h Cao 0,00351 $ / 0,00401 $
Khối lượng giao dịch trong 24h 15.218.070 $
Hoạt động giao dịch chính
Tổng65%
Hoạt động xử lý đối với code nguồn
Thanh khoản51%
Hoạt độn liên quan đến kho code nguồn
Nhà phát triển79%
Phương tiện truyền thông & Các cuộc thảo luận
Cộng đồng66%
DOGE
Exchange
USD

Dogecoin Biểu đồ giá Bitcoin (DOGE/BTC)

Giá trị của Dogecoin ngày hôm nay là 0,00000022 ฿. Nguồn cung lưu hành hiện tại là 100 Tỷ xu và tổng khối lượng đã giao dịch là 842 ฿

Ngày Giá (BTC)
chưa tới 1 phút trước 0.00000022
7 phút trước 0.00000022
17 phút trước 0.00000022
27 phút trước 0.00000022
37 phút trước 0.00000021
khoảng 1 giờ trước 0.00000022