Learn about the current market dynamics. Download the exclusive Q3 2017 Cryptocurrency Report
DOGE
Exchange
USD
Giá trị vốn hóa thị trường
$150,984,388
24h Low / 24h High
$0.00130 / $0.00139
24h Trading Volume
$1,039,919
Hoạt động giao dịch chính
Tổng60%
Hoạt động xử lý đối với code nguồn
Thanh khoản43%
Hoạt độn liên quan đến kho code nguồn
Nhà phát triển72%
Phương tiện truyền thông & Các cuộc thảo luận
Cộng đồng60%
Giá trị vốn hóa thị trường $150,984,388
24h Low / 24h High $0.00130 / $0.00139
24h Trading Volume $1,039,919
Hoạt động giao dịch chính
Tổng60%
Hoạt động xử lý đối với code nguồn
Thanh khoản43%
Hoạt độn liên quan đến kho code nguồn
Nhà phát triển72%
Phương tiện truyền thông & Các cuộc thảo luận
Cộng đồng60%
DOGE
Exchange
USD

Dogecoin Biểu đồ giá Russian Ruble (DOGE/RUB)

Giá trị của Dogecoin ngày hôm nay là ₽0.0796. Nguồn cung lưu hành hiện tại là 112 Billion xu và tổng khối lượng đã giao dịch là ₽61,372,921

Ngày Giá (RUB)
1 minute trước 0.079565
2 minutes trước 0.079624
12 minutes trước 0.078933
23 minutes trước 0.077592
33 minutes trước 0.077703
42 minutes trước 0.079018