Learn about the current market dynamics. Download the exclusive Q3 2017 Cryptocurrency Report
DOGE
Exchange
USD
Giá trị vốn hóa thị trường
378.407.798 $
24h Thấp / 24h Cao
0,00268 $ / 0,00338 $
Khối lượng giao dịch trong 24h
17.327.265 $
Hoạt động giao dịch chính
Tổng65%
Hoạt động xử lý đối với code nguồn
Thanh khoản47%
Hoạt độn liên quan đến kho code nguồn
Nhà phát triển79%
Phương tiện truyền thông & Các cuộc thảo luận
Cộng đồng67%
Giá trị vốn hóa thị trường 378.407.798 $
24h Thấp / 24h Cao 0,00268 $ / 0,00338 $
Khối lượng giao dịch trong 24h 17.327.265 $
Hoạt động giao dịch chính
Tổng65%
Hoạt động xử lý đối với code nguồn
Thanh khoản47%
Hoạt độn liên quan đến kho code nguồn
Nhà phát triển79%
Phương tiện truyền thông & Các cuộc thảo luận
Cộng đồng67%
DOGE
Exchange
USD

Dogecoin Biểu đồ giá Russian Ruble (DOGE/RUB)

Giá trị của Dogecoin ngày hôm nay là 0,1996 ₽. Nguồn cung lưu hành hiện tại là 100 Tỷ xu và tổng khối lượng đã giao dịch là 1.026.701.099 ₽

Ngày Giá (RUB)
chưa tới 1 phút trước 0.199634
6 phút trước 0.196222
16 phút trước 0.188295
26 phút trước 0.193746
36 phút trước 0.192892
khoảng 1 giờ trước 0.194081