New! Learn about the current market dynamics. Download the exclusive 2017 Year-in-Review Cryptocurrency Report
DOGE
Exchange
USD
Giá trị vốn hóa thị trường
716.620.555 $
24h Thấp / 24h Cao
0,00628 $ / 0,00687 $
Khối lượng giao dịch trong 24h
8.933.792 $
Hoạt động giao dịch chính
Tổng69%
Hoạt động xử lý đối với code nguồn
Thanh khoản58%
Hoạt độn liên quan đến kho code nguồn
Nhà phát triển85%
Phương tiện truyền thông & Các cuộc thảo luận
Cộng đồng68%

Dogecoin Biểu đồ giá Russian Ruble (DOGE/RUB)

Giá trị của Dogecoin ngày hôm nay là 0,3560 ₽. Nguồn cung lưu hành hiện tại là 100 Tỷ xu và tổng khối lượng đã giao dịch là 503.036.811 ₽