Learn about the current market dynamics. Download the exclusive Q3 2017 Cryptocurrency Report
DOGE
Exchange
USD
Giá trị vốn hóa thị trường
$153,042,260
24h Low / 24h High
$0.00128 / $0.00141
24h Trading Volume
$2,709,136
Hoạt động giao dịch chính
Tổng62%
Hoạt động xử lý đối với code nguồn
Thanh khoản43%
Hoạt độn liên quan đến kho code nguồn
Nhà phát triển79%
Phương tiện truyền thông & Các cuộc thảo luận
Cộng đồng60%
Giá trị vốn hóa thị trường $153,042,260
24h Low / 24h High $0.00128 / $0.00141
24h Trading Volume $2,709,136
Hoạt động giao dịch chính
Tổng62%
Hoạt động xử lý đối với code nguồn
Thanh khoản43%
Hoạt độn liên quan đến kho code nguồn
Nhà phát triển79%
Phương tiện truyền thông & Các cuộc thảo luận
Cộng đồng60%
DOGE
Exchange
USD

Dogecoin Biểu đồ giá US Dollar (DOGE/USD)

Giá trị của Dogecoin ngày hôm nay là $0.0014. Nguồn cung lưu hành hiện tại là 112 Billion xu và tổng khối lượng đã giao dịch là $2,709,136

Ngày Giá (USD)
less than a minute trước 0.001366
8 minutes trước 0.001382
17 minutes trước 0.001367
27 minutes trước 0.001363
37 minutes trước 0.001388
about 1 hour trước 0.00141