New! Learn about the current market dynamics. Download the exclusive 2017 Year-in-Review Cryptocurrency Report
DOGE
Exchange
USD
Giá trị vốn hóa thị trường
950.540.320 $
24h Thấp / 24h Cao
0,00820 $ / 0,00883 $
Khối lượng giao dịch trong 24h
18.200.673 $
Hoạt động giao dịch chính
Tổng68%
Hoạt động xử lý đối với code nguồn
Thanh khoản61%
Hoạt độn liên quan đến kho code nguồn
Nhà phát triển85%
Phương tiện truyền thông & Các cuộc thảo luận
Cộng đồng62%
Giá trị vốn hóa thị trường 950.540.320 $
24h Thấp / 24h Cao 0,00820 $ / 0,00883 $
Khối lượng giao dịch trong 24h 18.200.673 $
Hoạt động giao dịch chính
Tổng68%
Hoạt động xử lý đối với code nguồn
Thanh khoản61%
Hoạt độn liên quan đến kho code nguồn
Nhà phát triển85%
Phương tiện truyền thông & Các cuộc thảo luận
Cộng đồng62%
DOGE
Exchange
USD

Dogecoin Biểu đồ giá US Dollar (DOGE/USD)

Giá trị của Dogecoin ngày hôm nay là 0,0084 $. Nguồn cung lưu hành hiện tại là 100 Tỷ xu và tổng khối lượng đã giao dịch là 18.200.673 $

Ngày Giá (USD)
chưa tới 1 phút trước 0.008423
5 phút trước 0.008376
15 phút trước 0.008433
25 phút trước 0.00847
36 phút trước 0.008446
khoảng 1 giờ trước 0.008438