NEW! Download the exclusive Q1 2018 Cryptocurrency Report
dogecoin logo (small)
dogecoin logo (small)
Giá trị vốn hóa thị trường 616.593.432 $
Khối lượng giao dịch trong 24h 19.611.782 $
Thấp trong 24h / Cao trong 24h 0,00541 $ / 0,00587 $
0,0054 $
-7,2%
DOGE
USD

Dogecoin Biểu đồ giá US Dollar (DOGE/USD)

Giá Dogecoin cho ngày hôm nay là 0,0054 $. Nguồn cung lưu hành hiện tại là 100 Tỷ đồng và tổng khối lượng đã giao dịch là 19.611.782 $

Coin Price 0,0054 $
Market Cap 616.593.432 $
Trading Volume 19.611.782 $
24h Low / 24h High 0,00541 $ / 0,00587 $
Ath 0,01758609 $
Ath Change
-69%
Ath Date 2018-01-07 (3 tháng)
24h
-7,2%
7d
36%
14d
100%
30d
48%
60d
-20%
1y
1000%