New! Learn about the current market dynamics. Download the exclusive 2017 Year-in-Review Cryptocurrency Report
ETH
Exchange
USD
Giá trị vốn hóa thị trường
81.112.294.946 $
24h Thấp / 24h Cao
825,37819 $ / 877,53647 $
Khối lượng giao dịch trong 24h
1.256.159.839 $
Hoạt động giao dịch chính
Tổng84%
Hoạt động xử lý đối với code nguồn
Thanh khoản91%
Hoạt độn liên quan đến kho code nguồn
Nhà phát triển94%
Phương tiện truyền thông & Các cuộc thảo luận
Cộng đồng74%

Ethereum Biểu đồ giá Bitcoin (ETH/BTC)

Giá trị của Ethereum ngày hôm nay là 0,08455013 ฿. Nguồn cung lưu hành hiện tại là 100 Triệu xu và tổng khối lượng đã giao dịch là 128.081 ฿