Learn about the current market dynamics. Download the exclusive Q3 2017 Cryptocurrency Report
ETH
Exchange
USD
Giá trị vốn hóa thị trường
49.563.360.393 $
24h Thấp / 24h Cao
461,74702 $ / 523,28327 $
Khối lượng giao dịch trong 24h
1.267.629.437 $
Hoạt động giao dịch chính
Tổng82%
Hoạt động xử lý đối với code nguồn
Thanh khoản81%
Hoạt độn liên quan đến kho code nguồn
Nhà phát triển94%
Phương tiện truyền thông & Các cuộc thảo luận
Cộng đồng74%
Giá trị vốn hóa thị trường 49.563.360.393 $
24h Thấp / 24h Cao 461,74702 $ / 523,28327 $
Khối lượng giao dịch trong 24h 1.267.629.437 $
Hoạt động giao dịch chính
Tổng82%
Hoạt động xử lý đối với code nguồn
Thanh khoản81%
Hoạt độn liên quan đến kho code nguồn
Nhà phát triển94%
Phương tiện truyền thông & Các cuộc thảo luận
Cộng đồng74%
ETH
Exchange
USD

Ethereum Biểu đồ giá Bitcoin (ETH/BTC)

Giá trị của Ethereum ngày hôm nay là 0,03026996 ฿. Nguồn cung lưu hành hiện tại là 100 Triệu xu và tổng khối lượng đã giao dịch là 74.540 ฿

Ngày Giá (BTC)
chưa tới 1 phút trước 0.03026995
2 phút trước 0.03015423
11 phút trước 0.02994962
22 phút trước 0.0301142
31 phút trước 0.03048971
42 phút trước 0.0307865