NEW! Download the exclusive Q1 2018 Cryptocurrency Report
ethereum logo (small)
ethereum logo (small)
Giá trị vốn hóa thị trường 62.265.989.926 $
Khối lượng giao dịch trong 24h 1.252.222.660 $
Thấp trong 24h / Cao trong 24h 595,81713 $ / 634,82143 $
629,0162 $
5,0%
ETH
USD

Ethereum Biểu đồ giá Russian Ruble (ETH/RUB)

Giá Ethereum cho ngày hôm nay là 38.523,4046 ₽. Nguồn cung lưu hành hiện tại là 100 Triệu đồng và tổng khối lượng đã giao dịch là 76.690.999.395 ₽

Coin Price 38.523,4046 ₽
Market Cap 3.813.412.060.415 ₽
Trading Volume 76.690.999.395 ₽
24h Low / 24h High 36.575,30691 ₽ / 38.969,84642 ₽
Ath 1.448,18008613 $
Ath Change
-57%
Ath Date 2018-01-13 (3 tháng)
24h
5,0%
7d
20%
14d
58%
30d
17%
60d
-22%
1y
1100%