Learn about the current market dynamics. Download the exclusive Q3 2017 Cryptocurrency Report
ETH
Exchange
USD
Giá trị vốn hóa thị trường
$34,740,977,988
24h Low / 24h High
$347.27381 / $362.26779
24h Trading Volume
$530,437,321
Hoạt động giao dịch chính
Tổng82%
Hoạt động xử lý đối với code nguồn
Thanh khoản85%
Hoạt độn liên quan đến kho code nguồn
Nhà phát triển94%
Phương tiện truyền thông & Các cuộc thảo luận
Cộng đồng68%
Giá trị vốn hóa thị trường $34,740,977,988
24h Low / 24h High $347.27381 / $362.26779
24h Trading Volume $530,437,321
Hoạt động giao dịch chính
Tổng82%
Hoạt động xử lý đối với code nguồn
Thanh khoản85%
Hoạt độn liên quan đến kho code nguồn
Nhà phát triển94%
Phương tiện truyền thông & Các cuộc thảo luận
Cộng đồng68%
ETH
Exchange
USD

Ethereum Biểu đồ giá Russian Ruble (ETH/RUB)

Giá trị của Ethereum ngày hôm nay là ₽21,532.5916. Nguồn cung lưu hành hiện tại là 95.8 Million xu và tổng khối lượng đã giao dịch là ₽31,511,026,877

Ngày Giá (RUB)
less than a minute trước 21532.59
3 minutes trước 21522.11
13 minutes trước 21518.48
23 minutes trước 21503.3
33 minutes trước 21445.3
43 minutes trước 21404.24