NEW! Download the exclusive Q1 2018 Cryptocurrency Report
ethereum logo (small)
ethereum logo (small)
Giá trị vốn hóa thị trường 58.146.639.180 $
Khối lượng giao dịch trong 24h 1.569.613.586 $
Thấp trong 24h / Cao trong 24h 573,58962 $ / 622,89223 $
587,5909 $
1,2%
ETH
USD

Ethereum Biểu đồ giá US Dollar (ETH/USD)

Giá Ethereum cho ngày hôm nay là 587,5909 $. Nguồn cung lưu hành hiện tại là 100 Triệu đồng và tổng khối lượng đã giao dịch là 1.569.613.586 $

Coin Price 587,5909 $
Market Cap 58.146.639.180 $
Trading Volume 1.569.613.586 $
24h Low / 24h High 573,58962 $ / 622,89223 $
Ath 1.448,18008613 $
Ath Change
-59%
Ath Date 2018-01-13 (3 tháng)
24h
1,2%
7d
20%
14d
59%
30d
4,7%
60d
-37%
1y
1100%