Learn about the current market dynamics. Download the exclusive Q3 2017 Cryptocurrency Report
ETH
Exchange
USD
Giá trị vốn hóa thị trường
$31,948,534,006
24h Low / 24h High
$327.91925 / $335.94611
24h Trading Volume
$365,049,426
Hoạt động giao dịch chính
Tổng82%
Hoạt động xử lý đối với code nguồn
Thanh khoản87%
Hoạt độn liên quan đến kho code nguồn
Nhà phát triển94%
Phương tiện truyền thông & Các cuộc thảo luận
Cộng đồng68%
Giá trị vốn hóa thị trường $31,948,534,006
24h Low / 24h High $327.91925 / $335.94611
24h Trading Volume $365,049,426
Hoạt động giao dịch chính
Tổng82%
Hoạt động xử lý đối với code nguồn
Thanh khoản87%
Hoạt độn liên quan đến kho code nguồn
Nhà phát triển94%
Phương tiện truyền thông & Các cuộc thảo luận
Cộng đồng68%
ETH
Exchange
USD

Ethereum Biểu đồ giá US Dollar (ETH/USD)

Giá trị của Ethereum ngày hôm nay là $333.4992. Nguồn cung lưu hành hiện tại là 95.8 Million xu và tổng khối lượng đã giao dịch là $365,049,426

Ngày Giá (USD)
less than a minute trước 333.5
2 minutes trước 333.83
11 minutes trước 333.92
22 minutes trước 332.43
31 minutes trước 332.72
42 minutes trước 333.03