Learn about the current market dynamics. Download the exclusive Q3 2017 Cryptocurrency Report
ETH
Exchange
USD
Giá trị vốn hóa thị trường
$35,067,804,735
24h Low / 24h High
$351.65910 / $371.23735
24h Trading Volume
$738,885,830
Hoạt động giao dịch chính
Tổng82%
Hoạt động xử lý đối với code nguồn
Thanh khoản86%
Hoạt độn liên quan đến kho code nguồn
Nhà phát triển94%
Phương tiện truyền thông & Các cuộc thảo luận
Cộng đồng69%
Giá trị vốn hóa thị trường $35,067,804,735
24h Low / 24h High $351.65910 / $371.23735
24h Trading Volume $738,885,830
Hoạt động giao dịch chính
Tổng82%
Hoạt động xử lý đối với code nguồn
Thanh khoản86%
Hoạt độn liên quan đến kho code nguồn
Nhà phát triển94%
Phương tiện truyền thông & Các cuộc thảo luận
Cộng đồng69%
ETH
Exchange
USD

Ethereum Biểu đồ giá US Dollar (ETH/USD)

Giá trị của Ethereum ngày hôm nay là $365.7988. Nguồn cung lưu hành hiện tại là 95.9 Million xu và tổng khối lượng đã giao dịch là $738,885,830

Ngày Giá (USD)
less than a minute trước 365.8
7 minutes trước 365.71
17 minutes trước 365.22
27 minutes trước 365.77
37 minutes trước 367.12
about 1 hour trước 368.07