New! Learn about the current market dynamics. Download the exclusive 2017 Year-in-Review Cryptocurrency Report
ETH
Exchange
USD
Giá trị vốn hóa thị trường
90.291.663.849 $
24h Thấp / 24h Cao
907,08528 $ / 976,49824 $
Khối lượng giao dịch trong 24h
1.419.637.592 $
Hoạt động giao dịch chính
Tổng83%
Hoạt động xử lý đối với code nguồn
Thanh khoản93%
Hoạt độn liên quan đến kho code nguồn
Nhà phát triển94%
Phương tiện truyền thông & Các cuộc thảo luận
Cộng đồng69%

Ethereum Biểu đồ giá US Dollar (ETH/USD)

Giá trị của Ethereum ngày hôm nay là 924,1491 $. Nguồn cung lưu hành hiện tại là 100 Triệu xu và tổng khối lượng đã giao dịch là 1.419.637.592 $

Ngày Giá (USD)
2 phút trước 924.15
8 phút trước 926.61
14 phút trước 927.68
18 phút trước 928.55
24 phút trước 929.85
28 phút trước 930.3