New! Learn about the current market dynamics. Download the exclusive 2017 Year-in-Review Cryptocurrency Report
FCT
Exchange
USD
Giá trị vốn hóa thị trường
389.947.376 $
24h Thấp / 24h Cao
33,80290 $ / 54,70273 $
Khối lượng giao dịch trong 24h
22.801.058 $
Hoạt động giao dịch chính
Tổng61%
Hoạt động xử lý đối với code nguồn
Thanh khoản57%
Hoạt độn liên quan đến kho code nguồn
Nhà phát triển78%
Phương tiện truyền thông & Các cuộc thảo luận
Cộng đồng46%
Giá trị vốn hóa thị trường 389.947.376 $
24h Thấp / 24h Cao 33,80290 $ / 54,70273 $
Khối lượng giao dịch trong 24h 22.801.058 $
Hoạt động giao dịch chính
Tổng61%
Hoạt động xử lý đối với code nguồn
Thanh khoản57%
Hoạt độn liên quan đến kho code nguồn
Nhà phát triển78%
Phương tiện truyền thông & Các cuộc thảo luận
Cộng đồng46%
FCT
Exchange
USD

Factom Biểu đồ giá US Dollar (FCT/USD)

Giá trị của Factom ngày hôm nay là 44,5904 $. Nguồn cung lưu hành hiện tại là 9 Triệu xu và tổng khối lượng đã giao dịch là 22.801.058 $

Ngày Giá (USD)
1 phút trước 44.59
4 phút trước 44.67
15 phút trước 45.78
26 phút trước 46.66
35 phút trước 44.1
khoảng 1 giờ trước 40.12