FCT
Exchange
USD
Giá trị vốn hóa thị trường
202.983.669 $
24h Thấp / 24h Cao
21,77678 $ / 26,00047 $
Khối lượng giao dịch trong 24h
2.589.978 $
Hoạt động giao dịch chính
Tổng58%
Hoạt động xử lý đối với code nguồn
Thanh khoản44%
Hoạt độn liên quan đến kho code nguồn
Nhà phát triển78%
Phương tiện truyền thông & Các cuộc thảo luận
Cộng đồng46%

Factom Biểu đồ giá US Dollar (FCT/USD)

Giá trị của Factom ngày hôm nay là 23,2111 $. Nguồn cung lưu hành hiện tại là 9 Triệu xu và tổng khối lượng đã giao dịch là 2.589.978 $