Learn about the current market dynamics. Download the exclusive Q3 2017 Cryptocurrency Report
LDOGE
Exchange
USD
Giá trị vốn hóa thị trường
1.006.988 $
24h Thấp / 24h Cao
0,00005 $ / 0,00008 $
Khối lượng giao dịch trong 24h
7.922 $
Hoạt động giao dịch chính
Tổng26%
Hoạt động xử lý đối với code nguồn
Thanh khoản1%
Hoạt độn liên quan đến kho code nguồn
Nhà phát triển38%
Phương tiện truyền thông & Các cuộc thảo luận
Cộng đồng12%
Giá trị vốn hóa thị trường 1.006.988 $
24h Thấp / 24h Cao 0,00005 $ / 0,00008 $
Khối lượng giao dịch trong 24h 7.922 $
Hoạt động giao dịch chính
Tổng26%
Hoạt động xử lý đối với code nguồn
Thanh khoản1%
Hoạt độn liên quan đến kho code nguồn
Nhà phát triển38%
Phương tiện truyền thông & Các cuộc thảo luận
Cộng đồng12%
LDOGE
Exchange
USD

LiteDoge Biểu đồ giá Bitcoin (LDOGE/BTC)

Giá trị của LiteDoge ngày hôm nay là 0,00000000 ฿. Nguồn cung lưu hành hiện tại là 10 Tỷ xu và tổng khối lượng đã giao dịch là 0 ฿

Ngày Giá (BTC)
1 phút trước 0.0000000034676034
1 phút trước 0.0000000034676034
11 phút trước 0.0000000035168451
21 phút trước 0.0000000035009239
31 phút trước 0.0000000034916001
41 phút trước 0.0000000035185845