New! Learn about the current market dynamics. Download the exclusive 2017 Year-in-Review Cryptocurrency Report
XMR
Exchange
USD
Giá trị vốn hóa thị trường
4.331.355.442 $
24h Thấp / 24h Cao
266,83849 $ / 296,29109 $
Khối lượng giao dịch trong 24h
63.800.856 $
Hoạt động giao dịch chính
Tổng73%
Hoạt động xử lý đối với code nguồn
Thanh khoản69%
Hoạt độn liên quan đến kho code nguồn
Nhà phát triển90%
Phương tiện truyền thông & Các cuộc thảo luận
Cộng đồng64%

Monero Biểu đồ giá Bitcoin (XMR/BTC)

Giá trị của Monero ngày hôm nay là 0,02802624 ฿. Nguồn cung lưu hành hiện tại là 20 Triệu xu và tổng khối lượng đã giao dịch là 6.505 ฿