Learn about the current market dynamics. Download the exclusive Q3 2017 Cryptocurrency Report
XMR
Exchange
USD
Giá trị vốn hóa thị trường
4.440.568.177 $
24h Thấp / 24h Cao
255,46302 $ / 288,91849 $
Khối lượng giao dịch trong 24h
165.165.224 $
Hoạt động giao dịch chính
Tổng74%
Hoạt động xử lý đối với code nguồn
Thanh khoản69%
Hoạt độn liên quan đến kho code nguồn
Nhà phát triển89%
Phương tiện truyền thông & Các cuộc thảo luận
Cộng đồng67%
Giá trị vốn hóa thị trường 4.440.568.177 $
24h Thấp / 24h Cao 255,46302 $ / 288,91849 $
Khối lượng giao dịch trong 24h 165.165.224 $
Hoạt động giao dịch chính
Tổng74%
Hoạt động xử lý đối với code nguồn
Thanh khoản69%
Hoạt độn liên quan đến kho code nguồn
Nhà phát triển89%
Phương tiện truyền thông & Các cuộc thảo luận
Cộng đồng67%
XMR
Exchange
USD

Monero Biểu đồ giá Bitcoin (XMR/BTC)

Giá trị của Monero ngày hôm nay là 0,01690157 ฿. Nguồn cung lưu hành hiện tại là 20 Triệu xu và tổng khối lượng đã giao dịch là 9.712 ฿

Ngày Giá (BTC)
chưa tới 1 phút trước 0.01690156
2 phút trước 0.01689794
12 phút trước 0.01694976
22 phút trước 0.01705037
32 phút trước 0.01687871
42 phút trước 0.01682247