New! Learn about the current market dynamics. Download the exclusive 2017 Year-in-Review Cryptocurrency Report
XMR
Exchange
USD
Giá trị vốn hóa thị trường
5.642.749.743 $
24h Thấp / 24h Cao
359,09648 $ / 457,65940 $
Khối lượng giao dịch trong 24h
216.613.920 $
Hoạt động giao dịch chính
Tổng74%
Hoạt động xử lý đối với code nguồn
Thanh khoản75%
Hoạt độn liên quan đến kho code nguồn
Nhà phát triển89%
Phương tiện truyền thông & Các cuộc thảo luận
Cộng đồng63%
Giá trị vốn hóa thị trường 5.642.749.743 $
24h Thấp / 24h Cao 359,09648 $ / 457,65940 $
Khối lượng giao dịch trong 24h 216.613.920 $
Hoạt động giao dịch chính
Tổng74%
Hoạt động xử lý đối với code nguồn
Thanh khoản75%
Hoạt độn liên quan đến kho code nguồn
Nhà phát triển89%
Phương tiện truyền thông & Các cuộc thảo luận
Cộng đồng63%
XMR
Exchange
USD

Monero Biểu đồ giá Euro (XMR/EUR)

Giá trị của Monero ngày hôm nay là 295,6698 €. Nguồn cung lưu hành hiện tại là 20 Triệu xu và tổng khối lượng đã giao dịch là 177.160.294 €

Ngày Giá (EUR)
1 phút trước 295.67
5 phút trước 293.65
16 phút trước 295.01
25 phút trước 299.84
35 phút trước 307.41
khoảng 1 giờ trước 305.05