XMR
Exchange
USD
Giá trị vốn hóa thị trường
3.105.731.324 $
24h Thấp / 24h Cao
195,62814 $ / 221,63422 $
Khối lượng giao dịch trong 24h
50.248.348 $
Hoạt động giao dịch chính
Tổng73%
Hoạt động xử lý đối với code nguồn
Thanh khoản69%
Hoạt độn liên quan đến kho code nguồn
Nhà phát triển90%
Phương tiện truyền thông & Các cuộc thảo luận
Cộng đồng66%

Monero Biểu đồ giá Euro (XMR/EUR)

Giá trị của Monero ngày hôm nay là 159,5041 €. Nguồn cung lưu hành hiện tại là 20 Triệu xu và tổng khối lượng đã giao dịch là 40.864.720 €