New! Learn about the current market dynamics. Download the exclusive 2017 Year-in-Review Cryptocurrency Report
RDD
Exchange
USD
Giá trị vốn hóa thị trường
401.547.417 $
24h Thấp / 24h Cao
0,01366 $ / 0,01638 $
Khối lượng giao dịch trong 24h
9.713.260 $
Hoạt động giao dịch chính
Tổng59%
Hoạt động xử lý đối với code nguồn
Thanh khoản55%
Hoạt độn liên quan đến kho code nguồn
Nhà phát triển65%
Phương tiện truyền thông & Các cuộc thảo luận
Cộng đồng55%
Giá trị vốn hóa thị trường 401.547.417 $
24h Thấp / 24h Cao 0,01366 $ / 0,01638 $
Khối lượng giao dịch trong 24h 9.713.260 $
Hoạt động giao dịch chính
Tổng59%
Hoạt động xử lý đối với code nguồn
Thanh khoản55%
Hoạt độn liên quan đến kho code nguồn
Nhà phát triển65%
Phương tiện truyền thông & Các cuộc thảo luận
Cộng đồng55%
RDD
Exchange
USD

Reddcoin Biểu đồ giá Bitcoin (RDD/BTC)

Giá trị của Reddcoin ngày hôm nay là 0,00000120 ฿. Nguồn cung lưu hành hiện tại là 30 Tỷ xu và tổng khối lượng đã giao dịch là 834 ฿

Ngày Giá (BTC)
1 phút trước 0.00000119
8 phút trước 0.0000012
18 phút trước 0.00000118
27 phút trước 0.0000012
36 phút trước 0.00000119
khoảng 1 giờ trước 0.00000118