NEW! Download the exclusive Q1 2018 Cryptocurrency Report
ripple logo (small)
ripple logo (small)
Giá trị vốn hóa thị trường 33.479.114.466 $
Khối lượng giao dịch trong 24h 1.291.596.542 $
Thấp trong 24h / Cao trong 24h 0,82036 $ / 0,92331 $
0,8557 $
-6,0%
XRP
USD

Ripple Biểu đồ giá Japanese Yen (XRP/JPY)

Giá Ripple cho ngày hôm nay là 92,1337 ¥. Nguồn cung lưu hành hiện tại là 40 Tỷ đồng và tổng khối lượng đã giao dịch là 139.059.741.743 ¥

Coin Price 92,1337 ¥
Market Cap 3.604.528.858.956 ¥
Trading Volume 139.059.741.743 ¥
24h Low / 24h High 88,32384 ¥ / 99,42700 ¥
Ath 3,39845000 $
Ath Change
-75%
Ath Date 2018-01-07 (4 tháng)
24h
-6,0%
7d
36%
14d
75%
30d
30%
60d
-22%
1y
2600%