NEW! Download the exclusive Q1 2018 Cryptocurrency Report
tron logo (small)
tron logo (small)
Giá trị vốn hóa thị trường 3.626.852.949 $
Khối lượng giao dịch trong 24h 649.140.377 $
Thấp trong 24h / Cao trong 24h 0,04904 $ / 0,05676 $
0,0552 $
12%
TRX
USD

Tron Biểu đồ giá Japanese Yen (TRX/JPY)

Giá Tron cho ngày hôm nay là 5,9402 ¥. Nguồn cung lưu hành hiện tại là 70 Tỷ đồng và tổng khối lượng đã giao dịch là 69.902.681.539 ¥

Coin Price 5,9402 ¥
Market Cap 390.557.659.848 ¥
Trading Volume 69.902.681.539 ¥
24h Low / 24h High 5,27846 ¥ / 6,11242 ¥
Ath 0,23167276 $
Ath Change
-76%
Ath Date 2018-01-05 (4 tháng)
24h
12%
7d
42%
14d
49%
30d
48%
60d
7,4%
1y
0,0%