New! Learn about the current market dynamics. Download the exclusive 2017 Year-in-Review Cryptocurrency Report
XP
Exchange
USD
Giá trị vốn hóa thị trường
313.411.774 $
24h Thấp / 24h Cao
0,00146 $ / 0,00197 $
Khối lượng giao dịch trong 24h
2.208.350 $
Hoạt động giao dịch chính
Tổng36%
Hoạt động xử lý đối với code nguồn
Thanh khoản43%
Hoạt độn liên quan đến kho code nguồn
Nhà phát triển0%
Phương tiện truyền thông & Các cuộc thảo luận
Cộng đồng39%
Giá trị vốn hóa thị trường 313.411.774 $
24h Thấp / 24h Cao 0,00146 $ / 0,00197 $
Khối lượng giao dịch trong 24h 2.208.350 $
Hoạt động giao dịch chính
Tổng36%
Hoạt động xử lý đối với code nguồn
Thanh khoản43%
Hoạt độn liên quan đến kho code nguồn
Nhà phát triển0%
Phương tiện truyền thông & Các cuộc thảo luận
Cộng đồng39%
XP
Exchange
USD

XP Biểu đồ giá Japanese Yen (XP/JPY)

Giá trị của XP ngày hôm nay là 0,1641 ¥. Nguồn cung lưu hành hiện tại là 200 Tỷ xu và tổng khối lượng đã giao dịch là 244.679.659 ¥

Ngày Giá (JPY)
2 phút trước 0.164146
9 phút trước 0.164848
17 phút trước 0.164527
26 phút trước 0.163617
37 phút trước 0.16318
khoảng 1 giờ trước 0.162093