NEW! Download the exclusive Q1 2018 Cryptocurrency Report
xp logo (small)
xp logo (small)
Giá trị vốn hóa thị trường 39.855.055 $
Khối lượng giao dịch trong 24h 211.067 $
Thấp trong 24h / Cao trong 24h 0,00016 $ / 0,00023 $
0,0002 $
6,2%
XP
USD

XP Biểu đồ giá Japanese Yen (XP/JPY)

Giá XP cho ngày hôm nay là 0,0191 ¥. Nguồn cung lưu hành hiện tại là 200 Tỷ đồng và tổng khối lượng đã giao dịch là 22.708.458 ¥

Coin Price 0,0191 ¥
Market Cap 4.287.965.497 ¥
Trading Volume 22.708.458 ¥
24h Low / 24h High 0,01759 ¥ / 0,02459 ¥
Ath 0,00521383 $
Ath Change
-97%
Ath Date 2018-01-05 (4 tháng)
24h
6,2%
7d
-6,0%
14d
5,1%
30d
-42%
60d
-77%
1y
0,0%