Learn about the current market dynamics. Download the exclusive Q3 2017 Cryptocurrency Report
ZCL
Exchange
USD
Giá trị vốn hóa thị trường
$3,114,213
24h Thấp / 24h Cao
$1.62548 / $1.81154
Khối lượng giao dịch trong 24h
$59,861
Hoạt động giao dịch chính
Tổng40%
Hoạt động xử lý đối với code nguồn
Thanh khoản18%
Hoạt độn liên quan đến kho code nguồn
Nhà phát triển59%
Phương tiện truyền thông & Các cuộc thảo luận
Cộng đồng27%
Giá trị vốn hóa thị trường $3,114,213
24h Thấp / 24h Cao $1.62548 / $1.81154
Khối lượng giao dịch trong 24h $59,861
Hoạt động giao dịch chính
Tổng40%
Hoạt động xử lý đối với code nguồn
Thanh khoản18%
Hoạt độn liên quan đến kho code nguồn
Nhà phát triển59%
Phương tiện truyền thông & Các cuộc thảo luận
Cộng đồng27%
ZCL
Exchange
USD

Zclassic Biểu đồ giá US Dollar (ZCL/USD)

Giá trị của Zclassic ngày hôm nay là $1.7208. Nguồn cung lưu hành hiện tại là 1.81 Million xu và tổng khối lượng đã giao dịch là $59,861

Ngày Giá (USD)
2 minutes trước 1.72
7 minutes trước 1.72
23 minutes trước 1.72
31 minutes trước 1.72
39 minutes trước 1.72
about 1 hour trước 1.72