BTC
Exchange
USD
Giá trị vốn hóa thị trường
138.876.189.515 $
24h Thấp / 24h Cao
8.159,15563 $ / 8.584,44600 $
Khối lượng giao dịch trong 24h
2.990.779.337 $
Hoạt động giao dịch chính
Tổng91%
Hoạt động xử lý đối với code nguồn
Thanh khoản100%
Hoạt độn liên quan đến kho code nguồn
Nhà phát triển98%
Phương tiện truyền thông & Các cuộc thảo luận
Cộng đồng88%