🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
Tiền ảo Healthcare hàng đầu theo vốn hóa thị trường
Tiền ảo Healthcare hàng đầu theo vốn hóa thị trường
Show Stats
The global crypto market cap is $2 Nghìn tỷ, a -5.6% increase over the last day. Read More
The total crypto market volume over the last 24 hours is $100 Tỷ, a -12.8% increase. Current top cryptocurrencies are Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) and Tether (USDT). Decentralized Finance (DeFi) total 24 hour trading volume is $7 Tỷ, which is 3,81% of the total crypto market. Crypto stablecoin total 24 hour trading volume is $60 Tỷ, 31,08% of the total crypto market.
Show Stats
2.649 $
Giá trị vốn hóa thị trường
1.185 $
24h Trading Volume
42,72%
Bitcoin Market Cap Dominance
7882
# of Coins

# Tiền ảo Giá 1h 24 giờ 7 ngày Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giá trị vốn hóa thị trường 7 ngày qua
536 $0,08071020 -0.6% -15.0% -52.5% $28.378.588 $30.911.350 solve (SOLVE) 7d chart
623 $0,00003303 5.7% -6.2% -23.1% $262.520 $23.446.491 dentacoin (DCN) 7d chart
726 $0,994534 -0.8% -1.0% -7.1% $3.522,78 $15.296.798 dynamic (DYN) 7d chart
739 $0,01751007 -0.4% -14.1% -13.9% $435.955 $14.752.071 lympo (LYM) 7d chart
1152 $0,00640992 -3.9% 1.6% 49.9% $79.441 $4.903.045 doc.com (MTC) 7d chart
1158 $0,02073916 -4.6% 37.1% 119.3% $3.116.045 $4.836.475 medicalchain (MTN) 7d chart
2750 $0,00128191 ? ? ? ? $11.327,80 emergency coin (ENY) 7d chart
$0,00000314 -2.4% -6.1% -7.9% $4.388,47 ? innovative bioresearch coin (INNBC) 7d chart
$0,01807173 -0.3% -28.0% -13.3% $1.764,83 ? bolttcoin (BOLTT) 7d chart
$0,07901945 0.7% -15.4% -23.0% $9.525.182 ? humanscape (HUM) 7d chart
$0,00036132 ? ? ? ? ? perkscoin (PCT) 7d chart
$0,02559058 ? ? ? ? ? etheal (HEAL) 7d chart
$0,00813353 -9.2% -0.3% $249,01 ? byron (BYRON) 7d chart
$0,04850956 -0.1% -3.8% -20.6% $35.123 ? lyfe (LYFE) 7d chart
$0,00745087 9.8% -23.5% -8.2% $103,48 ? hospital coin (HOSP) 7d chart
$0,00280491 3.6% -4.8% 39.7% $107.443 ? mediconnect (MEDI) 7d chart
$0,00000022 -3.0% -10.4% -33.2% $281,93 ? innovativebioresearchclassic (INNBCL) 7d chart
$0,00605873 -1.4% -0.1% 11.2% $5.346,04 ? medikey (MKEY) 7d chart
$0,00007130 51.2% -4.0% 32.9% $16,12 ? ubricoin (UBN) 7d chart
$0,04327092 -2.3% -9.4% -17.4% $161.907 ? digipharm (DPH) 7d chart
$0,06800701 -0.5% 38.5% -8.2% $509,99 ? selenium (SLC) 7d chart
$0,00140286 ? ? ? ? ? sheng (SHENG) 7d chart
$0,02735273 8.7% $248,31 ? zom (ZOM) 7d chart
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android