coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực

Tiền ảo Number hàng đầu theo vốn hóa thị trường

Hiển thị số liệu thống kê

Giá trị vốn hóa thị trường Number hôm nay là $1 Tỷ, thay đổi 2.4% trong 24 giờ qua. Đọc thêm về Number

Hiển thị số liệu thống kê
19.898 $
Giá trị vốn hóa thị trường
2.711 $
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
43,22%
Ưu thế giá trị vốn hóa thị trường Bitcoin
13439
# của tiền ảo
# Tiền ảo Giá 1h 24 giờ 7 ngày Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giá trị vốn hóa thị trường 7 ngày qua
129
$0,903732 -2.7% -6.7% -0.2% $47.054.650 $375.770.884 1inch (1INCH) 7d chart
323 $1,54 -3.5% -8.5% -9.4% $9.676.504 $82.113.816 api3 (API3) 7d chart
432 $135,72 -4.0% -6.5% 19.7% $18.129.756 $51.904.270 keep3rv1 (KP3R) 7d chart
625 $725,72 -2.8% -4.4% -19.3% $39.860,76 $26.027.104 gains farm (GFARM2) 7d chart
900 $0,384562 -2.4% -6.9% -5.5% $1.214,48 $10.646.190 arianee (ARIA20) 7d chart
1049 $0,033746821809 -4.7% -2.0% 1.8% $6.520,46 $7.254.739 jackpot (777) 7d chart
1096 $29,72 0.9% -6.2% -29.8% $233.255 $6.385.562 pbtc35a (PBTC35A) 7d chart
1143 $0,360586 -3.0% -5.3% -2.5% $27.541,87 $5.637.765 k21 (K21) 7d chart
1486 $0,401258 0.0% -0.3% -3.8% $0,000000000000 $2.812.929 1337 (1337) 7d chart
1490 $0,277167 -3.8% 14.0% 2.2% $1.409,92 $2.795.262 0xbitcoin (0XBTC) 7d chart
1625 $52.679,97 -0.0% -0.6% 2.7% $20,86 $2.212.556 42-coin (42) 7d chart
1821 $0,061478308813 -1.7% -2.1% 4.8% $4.407,47 $1.543.460 1world (1WO) 7d chart
1832 $0,293748 -4.7% -2.8% 17.4% $918,12 $1.486.546 b20 (B20) 7d chart
2154 $0,000293435989 -1.0% -1.8% 1.0% $1,18 $831.550 2x2 (2X2) 7d chart
2169 $0,032865122325 -2.4% -8.4% -1.7% $4.712,07 $814.476 spaceswap milk2 (MILK2) 7d chart
2256 $0,016872291587 0.2% -11.4% 13.6% $42.367,83 $708.272 atromg8 (AG8) 7d chart
2266 $0,000023369720 68.6% 85.4% $0,000000000000 $697.122 elite (1337) 7d chart
2327 $0,028664367380 ? ? ? ? $617.808 sav3 (SAV3) 7d chart
2333 $0,001388344452 -1.5% -10.8% 20.5% $295,51 $615.409 nolimitcoin (NLC) 7d chart
2549 $0,005411717146 -8.7% -12.4% -17.0% $244,04 $419.798 x8x token (X8X) 7d chart
2604 $0,006160066806 -0.3% -0.3% 3.8% $297,42 $376.534 b21 (B21) 7d chart
2650 $0,002665813898 0.5% 0.9% -31.3% $21.710,17 $342.210 2key.network (2KEY) 7d chart
2760 $0,056261640093 -0.5% $672,02 $281.308 recharge finance (R3FI) 7d chart
2774 $0,001061479894 0.3% -3.2% -24.9% $226,46 $273.934 lepricon (L3P) 7d chart
2950 $7,07 -3.8% -15.7% -29.7% $4.826,65 $198.742 nyan v2 (NYAN-2) 7d chart
3053 $3,91 1.2% -13.8% -17.8% $1.190,39 $163.834 keep4r (KP4R) 7d chart
3140 $0,154999 -1.4% -4.6% 8.1% $2,18 $129.019 1million token (1MT) 7d chart
3150 $0,069433149380 -3.6% -5.1% -5.3% $27,48 $126.294 0xmonero (0XMR) 7d chart
3287 $0,134762 -2.6% -5.5% -11.2% $56,41 $85.768,98 axia (AXIAV3) 7d chart
3319 $0,185680 ? ? ? ? $78.021,14 defi top 5 index (DEFI5) 7d chart
3426 $2,14 -3.4% 10.4% $107,25 $54.941,71 yam v2 (YAMV2) 7d chart
3526 $0,005062260919 -1.4% 7.4% 11.1% $102,49 $36.644,51 cash2 (CASH2) 7d chart
3600 $0,002087243889 20.9% 23.0% $10,44 $23.827,26 plusonecoin (PLUS1) 7d chart
3642 $0,000061595330 ? ? ? ? $18.478,60 c2c system (C2C) 7d chart
3808 $0,000000446175 ? ? ? ? $1.380,38 cryptocurrency top 10 index (CC10) 7d chart
3841 $0,077383081418 ? ? ? ? $187,18 gastoken (GST2) 7d chart
3855 $0,000003813306 -1.0% -20.0% -33.7% $1,48 $1,52 404 (404) 7d chart
$0,102176 -4.4% 0.1% -2.8% $11.987,51 ? 7up (7UP) 7d chart
$1,02 0.0% 0.0% 0.0% $1.153.311 ? lp 3pool curve (3CRV) 7d chart
$3,56 0.0% -1.3% -20.0% $81,89 ? yearn finance bit2 (YFB2) 7d chart
$96,40 ? ? ? ? ? spartan (300) 7d chart
$125,87 0.4% 6.4% 41.2% $13.390,32 ? r34p (R34P) 7d chart
$0,004232709703 -3.0% 2.3% 12.1% $261.144 ? g999 (G999) 7d chart
$1,00 0.2% 0.1% 0.1% $0,040053656141 ? psyche (USD1) 7d chart
$0,021204494692 ? ? ? ? ? b2u coin (B2U) 7d chart
$22,32 ? ? ? ? ? make more money (M3C) 7d chart
$0,019460839314 -0.6% -4.2% -2.1% $85.100,04 ? alpha5 (A5T) 7d chart
$1.761,97 -4.5% -6.8% -4.6% $132.764 ? eth 2.0 staking by pool-x (ETH2) 7d chart
$0,006016512197 ? ? ? ? ? mp3 (MP3) 7d chart
$0,004213113141 -3.8% -15.7% -10.9% $8.398,96 ? rhegic2 (RHEGIC2) 7d chart
$92,60 -1.4% 66.8% -12.9% $192,11 ? br34p (BR34P) 7d chart
$0,000253023260 -0.4% 1.8% 1.8% $5.899,82 ? slnv2 (SLNV2) 7d chart
$3,08 -1.0% -37.5% -88.3% $2,69 ? i9x coin (I9X) 7d chart
$5,30 -8.2% -21.6% $478,43 ? wrapped moon cats (MCAT20) 7d chart
$6,69 -0.4% -2.6% -5.3% $158.225 ? moss carbon credit (MCO2) 7d chart
$0,006003302013 0.1% 0.1% -39.5% $2,92 ? sg20 (SG20) 7d chart
$0,001299103028 ? ? ? ? ? metal music coin (MTLMC3) 7d chart
$0,187969 0.0% $0,000000000000 ? collective (CO2) 7d chart
$0,000551415564 ? ? ? ? ? octocoin (888) 7d chart
$0,008796037195 ? ? ? ? ? osmiumcoin (OS76) 7d chart
$0,031962635721 ? ? ? ? ? crypto20 (C20) 7d chart
$0,020865683804 ? ? ? ? ? i0coin (I0C) 7d chart
$0,084311566071 ? ? ? ? ? sixeleven (611) 7d chart
$26,20 -3.3% -6.1% -3.2% $122.609 ? p2p solutions foundation (P2PS) 7d chart
$0,000242040675 -3.2% -12.5% -9.8% $12.432,99 ? future1coin (F1C) 7d chart
$0,001851076836 0.0% 0.0% 0.0% $0,000000000000 ? carboneum (C8) 7d chart
$0,001128509275 3.5% -0.4% -20.5% $182.839 ? uhive (HVE2) 7d chart
$0,014924264862 -1.1% 4.1% -15.4% $96,57 ? 4art coin (4ART) 7d chart
$0,000471769766 ? ? ? ? ? b2bcoin (B2B) 7d chart
$0,061956692738 -1.8% 1.8% 22.4% $66.067,97 ? cryptoindex.com 100 (CIX100) 7d chart
$0,000888331292 0.3% 1.6% 10.5% $3.537,88 ? s4fe (S4F) 7d chart
$0,002707574944 -2.7% 8.2% -21.5% $558.593 ? block 18 (18C) 7d chart
$0,000005928708 ? ? ? ? ? robocalls (RC20) 7d chart
$0,081815230982 -1.2% -1.9% 14.0% $1.395,13 ? 888tron (888) 7d chart
$0,000000238554 ? ? ? ? ? 7eleven (7E) 7d chart
$0,026986035546 -4.5% -2.8% -0.3% $114,88 ? energoncoin (TFG1) 7d chart
$0,000025852145 ? ? ? ? ? zerozed (X0Z) 7d chart
$0,000000315753 -1.4% -11.3% -24.2% $133,75 ? 808ta token (808TA) 7d chart
$0,386115 -4.3% -5.7% -4.9% $13.510,51 ? xrp bep2 (XRP-BF2) 7d chart
$0,001078092115 -2.2% -1.8% 1.6% $546.867 ? 300fit (FIT) 7d chart
$0,001368257119 0.6% -0.6% $3.838,81 ? 520 (520) 7d chart
$0,000012877032 -1.3% -1.7% 1.8% $0,457843 ? super8 (S8) 7d chart
$0,020269853183 -0.1% -6.8% -11.1% $560.025 ? gomoney2 (GOM2) 7d chart
$0,000009291586 ? ? ? ? ? q8e20 token (Q8E20) 7d chart
$0,001484037252 -0.2% $0,917135 ? ifx24 (IFX24) 7d chart
$0,022161204341 0.2% 0.0% -2.0% $2.298,43 ? bsha3 (BSHA3) 7d chart
$1.785,36 ? ? ? ? ? eth 20 day ma crossover set (ETH20SMACO) 7d chart
$0,000200304936 0.3% 7.0% 8.8% $563,89 ? fanzy (FX1) 7d chart
$0,000882974103 ? ? ? ? ? cryptocricketclub (3CS) 7d chart
$0,000095537311 -2.2% -14.0% -1.9% $179.020 ? lung protocol (L2P) 7d chart
$0,000054245072 ? ? ? ? ? coin4trade (C4T) 7d chart
$0,000293435989 -1.0% -1.4% -3.3% $0,025235495035 ? i9 coin (I9C) 7d chart
$0,000303406691 1.7% -12.9% 28.7% $977,03 ? p2p (P2P) 7d chart
$3,70 9.4% -36.8% -41.9% $2.250,71 ? yield stake finance (YI12) 7d chart

Bạn chưa có kinh nghiệm về CoinGecko?
Sau đây là hướng dẫn giúp bạn bắt đầu
Get Started

Bạn muốn tìm hiểu thêm về tiền mã hoá?
Hãy đọc hướng dẫn và báo cáo do các nhà phân tích của CoinGecko soạn thảo!
CoinGecko Buzz

Bạn còn phân vân?
Tìm câu trả lời bạn đang cần trong Trung tâm trợ giúp của chúng tôi.
Trung tâm Trợ giúp