🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
7261.88697542266
Giá trị vốn hóa thị trường
612.5633455005549
Trading Volume

Tiền ảo Other hàng đầu theo vốn hóa thị trường

# Tiền ảo Giá 1h 24 giờ 7 ngày Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giá trị vốn hóa thị trường 7 ngày qua
225 $0,03696851 -2.2% -5.5% -19.2% $27.479.041 $243.220.599 quarkchain (QKC) 7d chart
339 $0,04429200 -1.5% 1.5% 14.0% $1.609.310 $116.164.374 #metahash (MHC) 7d chart
657 $0,543547 -2.8% 3.2% -28.0% $4.488.187 $32.354.097 wabi (WABI) 7d chart
1114 $0,00053816 ? ? ? ? $7.265.141 yuki coin (YUKI) 7d chart
1734 $0,03634706 -7.3% -15.2% -18.5% $53.750 $1.123.802 actinium (ACM) 7d chart
2003 $0,00084887 -0.2% 6.0% -26.6% $670,61 $404.129 traxia (TMT) 7d chart
2488 $0,00002476 -32.0% -70.5% $65,24 $19.895,05 blockburn (BURN) 7d chart
2506 $0,00061720 ? ? ? ? $14.812,81 bitcoin unicorn (BTCUI) 7d chart
2603 $0,00000257 -4.8% -41.2% $0,01335589 $0,00469833 peepcoin (PCN) 7d chart
$0,00018810 -6.2% -23.6% -42.9% $5.884,73 ? betdice (DICE) 7d chart
$67,30 -3.3% -29.8% -17.3% $36.177 ? fuze token (FUZE) 7d chart
$0,00007179 214.7% 108.6% 336.7% $266,74 ? zum token (ZUM) 7d chart
$0,00637741 ? ? ? ? ? ecobit (ECOB) 7d chart
$0,00346368 ? ? ? ? ? point (POINT) 7d chart
$0,03658253 7.4% -2.5% -5.7% $471,07 ? ixledger (IXT) 7d chart
$30,57 -0.1% -0.7% 1.1% $10.207,24 ? p2p solutions foundation (P2PS) 7d chart
$0,00000011 ? ? ? ? ? springrole (SPRING) 7d chart
$0,00310469 3.4% -9.7% 10.1% $23.631 ? uhive (HVE2) 7d chart
$0,01344275 -0.6% 0.3% -4.8% $78.286 ? w green pay (WGP) 7d chart
$0,00280687 ? ? ? ? ? wm professional (WMPRO) 7d chart
$0,07328960 0.1% $28,32 ? soldo (SLD) 7d chart
$0,03494447 ? ? ? ? ? semux (SEM) 7d chart
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android