🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
6062.578178750159
Giá trị vốn hóa thị trường
642.6586590661616
Trading Volume

Tiền ảo Other hàng đầu theo vốn hóa thị trường

# Tiền ảo Giá 1h 24 giờ 7 ngày Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giá trị vốn hóa thị trường 7 ngày qua
265 $0,03415574 0.3% 4.8% 4.6% $26.881.266 $220.881.068 quarkchain (QKC) 7d chart
420 $0,03432310 2.2% 4.3% -8.3% $4.918.890 $90.743.612 #metahash (MHC) 7d chart
654 $0,606724 -0.2% 7.7% 13.3% $5.947.353 $37.025.956 wabi (WABI) 7d chart
1185 $0,00054221 ? ? ? ? $7.319.824 yuki coin (YUKI) 7d chart
1776 $0,04595926 2.3% 2.0% -5.8% $26.698 $1.361.027 actinium (ACM) 7d chart
2131 $0,00086721 4.1% 13.3% -4.2% $2.766,40 $413.174 traxia (TMT) 7d chart
2514 $0,00005402 -30.7% -21.6% $439,34 $43.399 blockburn (BURN) 7d chart
2615 $0,00056950 ? ? ? ? $13.667,89 bitcoin unicorn (BTCUI) 7d chart
2700 $0,00001241 1.6% 68.8% 358.1% $404,45 $0,02274214 peepcoin (PCN) 7d chart
$0,00017490 ? ? ? ? ? betdice (DICE) 7d chart
$112,06 -20.6% -8.4% -2.8% $55.886 ? fuze token (FUZE) 7d chart
$0,00007049 57.4% 94.3% 104.8% $772,98 ? zum token (ZUM) 7d chart
$0,00235399 30.8% -63.0% $190,79 ? ecobit (ECOB) 7d chart
$0,00803512 ? ? ? ? ? point (POINT) 7d chart
$0,07985929 2.5% -27.3% 143.5% $106.036 ? ixledger (IXT) 7d chart
$49,52 0.7% 3.6% 28.2% $17.118,64 ? p2p solutions foundation (P2PS) 7d chart
$0,00000011 ? ? ? ? ? springrole (SPRING) 7d chart
$0,00351624 1.4% 14.9% 2.3% $25.613 ? uhive (HVE2) 7d chart
$0,01223759 -3.6% 6.9% 1.8% $72.710 ? w green pay (WGP) 7d chart
$0,00229989 ? ? ? ? ? wm professional (WMPRO) 7d chart
$0,183530 2.2% 31.0% 20.8% $19,84 ? soldo (SLD) 7d chart
$0,05694470 ? ? ? ? ? semux (SEM) 7d chart
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android