🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
6083.284696370227
Giá trị vốn hóa thị trường
658.0181216885619
Trading Volume

Tiền ảo Other hàng đầu theo vốn hóa thị trường

# Tiền ảo Giá 1h 24 giờ 7 ngày Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giá trị vốn hóa thị trường 7 ngày qua
266 $0,03367572 -0.7% 4.2% 3.1% $26.908.143 $218.011.687 quarkchain (QKC) 7d chart
423 $0,03344862 -0.3% 1.2% -10.6% $4.842.781 $88.591.862 #metahash (MHC) 7d chart
668 $0,592388 0.7% 4.3% 10.7% $5.894.737 $35.002.737 wabi (WABI) 7d chart
1181 $0,00054221 ? ? ? ? $7.319.824 yuki coin (YUKI) 7d chart
1778 $0,04484696 -0.3% 6.6% -8.1% $27.274 $1.334.689 actinium (ACM) 7d chart
2136 $0,00083566 -0.4% -7.6% -7.7% $2.623,97 $398.142 traxia (TMT) 7d chart
2512 $0,00005404 -30.8% -21.6% $336,26 $43.412 blockburn (BURN) 7d chart
2616 $0,00056950 ? ? ? ? $13.667,89 bitcoin unicorn (BTCUI) 7d chart
2700 $0,00001194 233.0% 340.8% $415,93 $0,02188279 peepcoin (PCN) 7d chart
$0,00017490 ? ? ? ? ? betdice (DICE) 7d chart
$121,80 1.5% 8.4% 5.7% $59.271 ? fuze token (FUZE) 7d chart
$0,00003901 2.1% -2.9% 13.3% $1.828,77 ? zum token (ZUM) 7d chart
$0,00230066 ? ? ? ? ? ecobit (ECOB) 7d chart
$0,00803512 ? ? ? ? ? point (POINT) 7d chart
$0,08187235 0.0% -20.5% 149.6% $113.684 ? ixledger (IXT) 7d chart
$49,15 -0.4% 2.5% 27.3% $16.864,11 ? p2p solutions foundation (P2PS) 7d chart
$0,00000011 ? ? ? ? ? springrole (SPRING) 7d chart
$0,00330056 3.0% 6.7% -4.0% $32.390 ? uhive (HVE2) 7d chart
$0,01161905 0.2% 0.4% -3.4% $71.553 ? w green pay (WGP) 7d chart
$0,00229989 ? ? ? ? ? wm professional (WMPRO) 7d chart
$0,178971 -0.3% 27.7% 17.8% $19,35 ? soldo (SLD) 7d chart
$0,05694470 -0.2% 3.2% 73.5% $0,343377 ? semux (SEM) 7d chart
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android