🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
6469.236698216654
Giá trị vốn hóa thị trường
94.4011403816389
Trading Volume

Tiền ảo Social Money hàng đầu theo vốn hóa thị trường

# Tiền ảo Giá 1h 24 giờ 7 ngày Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giá trị vốn hóa thị trường 7 ngày qua
314 $1,03 -0.4% -10.9% -10.9% $4.487.831 $149.726.727 rally (RLY) 7d chart
335 $23,28 0.7% -12.6% 11.2% $588.896 $131.890.240 whale (WHALE) 7d chart
824 $3,22 ? ? ? ? $21.257.817 mork (MORK) 7d chart
951 $2,28 ? ? ? ? $15.101.794 julien (JULIEN) 7d chart
1024 $2,74 -0.3% -4.6% -25.7% $7.671,15 $12.514.499 1337 (1337) 7d chart
1332 $9,96 -8.3% -19.2% $37.099 $5.193.038 friends with benefits pro (FWB) 7d chart
1403 $0,897076 ? ? ? ? $4.123.652 the bitcoin family (FAMILY) 7d chart
1416 $36,61 -9.8% 1.8% $9.584,07 $3.942.695 defi omega (DFIO) 7d chart
1494 $2,53 0.3% -4.8% 11.3% $8.032,05 $3.235.941 coin artist (COIN) 7d chart
1651 $3,30 ? ? ? ? $2.029.367 rac (RAC) 7d chart
1685 $0,263681 ? ? ? ? $1.880.861 skull (SKULL) 7d chart
1705 $0,431984 ? ? ? ? $1.760.697 ladz (LADZ) 7d chart
1871 $0,04205187 ? ? ? ? $1.034.948 vid (VI) 7d chart
1905 $0,139178 -0.3% -1.2% 8.1% $1.443,77 $927.308 alex (ALEX) 7d chart
1953 $0,111774 -3.7% -20.1% $1.232,80 $813.320 hue (HUE) 7d chart
1981 $0,514138 -7.2% 30.9% $1.770,18 $746.038 baepay (BAEPAY) 7d chart
2019 $0,124644 ? ? ? ? $642.827 flynnjamm (JAMM) 7d chart
2028 $0,110656 ? ? ? ? $628.734 kerman (KERMAN) 7d chart
2159 $0,07219734 ? ? ? ? $375.226 karma dao (KARMA) 7d chart
2172 $0,00000330 -0.6% 40.2% -37.7% $5.125,73 $358.487 bbscoin (BBS) 7d chart
2194 $0,05219427 ? ? ? ? $314.914 rare (RARE) 7d chart
2209 $0,09531079 ? ? ? ? $288.143 arcane bear (BEAR) 7d chart
2273 $0,03278462 ? ? ? ? $204.026 swagg network (SWAGG) 7d chart
2292 $0,03461664 ? ? ? ? $182.793 harrison first (FIRST) 7d chart
2362 $0,02454071 ? ? ? ? $129.471 cherry (CHERRY) 7d chart
2527 $0,06672309 ? ? ? ? $43.130 joon (JOON) 7d chart
2593 $0,02126127 ? ? ? ? $23.006 osina (OSINA) 7d chart
2666 $0,00086349 ? ? ? ? $3.996,81 better money (BETTER) 7d chart
$0,00230068 ? ? ? ? ? intexcoin (INTX) 7d chart
$2,26 ? ? ? ? ? yup (YUP) 7d chart
$0,01655357 ? ? ? ? ? design (DSGN) 7d chart
$0,607627 ? ? ? ? ? evan (EVAN) 7d chart
$0,02658475 ? ? ? ? ? pica (PICA) 7d chart
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android