Tìm kiếm
Đồng tiền: 4038
Sàn giao dịch: 289
Giá trị vốn hóa thị trường: 125.924.162.858 $ 4,0%
Lưu lượng 24 giờ: 18.757.328.517 $
Ưu thế:
BTC 52,0%
ETH 11,5%
XRP 10,1%

Chỉ số tiền mã hóa BETA

CRypto IndeX

9312,82
Sunday, Feb 17, 2019

Coinbase Index

1385,96
Monday, Feb 18, 2019