🔥 Báo Cáo Tháng 10 của CoinGecko! Sự tăng trưởng của BTC, tổng vốn hóa thị trường hàng năm và nhiều thông tin giá trị khác!"🔥
Binance (Futures)

AVAXUSDT
theo Binance (Futures)

Stats

Price
4 $ (-4.2%)
Index Price
3,62 USDT
Basis
-0,081%
Spread
0.19%
Funding Rate
0.01
Open Interest
709.386 $
24h Volume
15.686.515 $
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android