🔥 Cấp báo🔥 Báo cáo crypto hàng tháng vào tháng 11 của chúng tôi đã lên sóng! Giá Bitcoin xác lập mức ATH mới và còn nhiều điều thú vị khác! 🔎
Binance (Futures)

FTMUSDT
theo Binance (Futures)

Stats

Price
0 $ (-7.1%)
Index Price
0,03 USDT
Basis
-0,280%
Spread
0.12%
Funding Rate
0.011717
Open Interest
828.735 $
24h Volume
7.186.091 $
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android