🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
BTSE (Futures)

XMRH21
theo BTSE (Futures)

Stats

Price
223 $ (1.6%)
Index Price
223,03 USD
Basis
+0,205%
Spread
0.45%
Funding Rate
Open Interest
195.601 $
24h Volume
1.784.202 $
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android