🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎

Kiếm tiền Bitcoin (BTC)

Tôi ký gửi (Bitcoin)
Vui lòng nhập một giá trị đầu vào hợp lệ
Nền tảng
APR 8,00 %
Tỷ suất lợi nhuận
Số dư ước tính
BTC 0
1 tháng
BTC 0
1 năm
BTC 0
5 năm
BTC 0
10 năm

Lợi nhuận trên tất cả nền tảng

Nền tảng Lợi nhuận (APR) Bảo mật Điểm DeFi Xem chi tiết
Overview
Nexo is a blockchain-based crypto-backed loan system. Nexo allows its users to make instant crypto loans by withdrawing cash through their crypto collateral. As a user you retain exposure to your cryptocurrency while gaining immediate access to over 45+ different types of fiat currencies. Users with idle cryptoassets will also be able to deposit their crypto and earn daily interest on it.

Categories
CeFi Platform
Overview


Categories
CeFi Platform
Overview
Hodlnaut is an interest-earning and crypto lending platform with a mission to help hodlers earn attractive interest on their digital assets. Hodlnaut offers competitive interest rates to individual investors with a Hodlnaut Interest Account by lending it to rigorously vetted institutions in the form of crypto loans.

Categories
CeFi Platform
Overview
INLOCK is a revolutionary Crypto Savings Account provider. Earn interest on Bitcoin and other dozen coins! Get started today with cryptocurrency backed instant loan or earn interest with large-scale bonuses!

Categories
CeFi Platform
Overview
Celsius aims to replace the financial system traditionally dominated by big banks and financial institutions that have not acted in the best interest of the community. Earn BTC interest and interest on other cryptocurrency. Get a cash loan using your crypto as collateral. Celsius Network helps you to Unbank yourself..

Categories
CeFi Platform
Overview
Crypto.com is the pioneering payments and cryptocurrency platform which has a suite of products catered towards promoting the adoption of cryptocurrency of the masses.

Categories
CeFi Platform
Overview
Binance Savings allows Binance users to lend their tokens and earn from it. Binance users can choose between Flexible (withdraw anytime) and Fixed (withdraw upon maturation) and earn interest from the crypto they own in a few simple clicks.

Categories
CeFi Platform
Overview


Categories
CeFi Platform
Overview
Staked operates the most secure, performant, and cost-effective block production nodes for decentralized PoS protocols on behalf of institutional investors

Categories
CeFi Platform
Nhận thấy có kỳ dữ liệu bị thiếu hoặc nền tảng mà chúng tôi đã bỏ lỡ? Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại hello@coingecko.com và chúng tôi sẽ xem xét vấn đề đó!

Gane a través de otros activos

Discover More Coins
Up to 8.0% APR

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM QUAN TRỌNG: Tất cả thông tin được cung cấp trong đây được tổng hợp với nỗ lực tốt nhất từ các nguồn bên thứ ba, và không thể hiện bất kỳ ý kiến, đề xuất, ủng hộ hoặc lời khuyên nào thuộc bất kỳ loại nào từ CoinGecko. Vì CoinGecko chỉ tổng hợp thông tin, CoinGecko không cung cấp bất kỳ lợi nhuận ở bất kỳ mức độ nào mà có thể được thể hiện liên quan đến các tài sản liệt kê trong đây. Theo đó, tất cả thông tin (bao gồm mà không chỉ giới hạn trong "Tỷ lệ phần trăm lợi nhuận hàng năm" được thể hiện) được cung cấp "NGUYÊN TRẠNG", mà không có sự bảo đảm nào, rõ ràng hay ngầm hiểu, thuộc bất kỳ loại nào, bao gồm mà không chỉ giới hạn trong bất kỳ bảo đảm nào về lợi nhuận thực tế nhận được từ bất kỳ bên thứ ba nào, tính bảo mật của bất kỳ cổ phần nào, tính chính xác hoặc mức độ cập nhật của thông tin.

coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android