Đòn bẩy ETF hàng đầu theo Khối lượng giao dịch

Bitcoin

# Exchange Pair Price 24h Volume Last Traded
1 BTCDOWN/USDT
0 $
0,06281 USDT
98.580.279 $
1565722140,500 BTCDO
Gần đây
2 BTCUP/USDT
46 $
46,105 USDT
49.504.385 $
1071361,630 BTCUP
Gần đây
3 BTC3S/USDT
0 $
0,002239 USDT
29.649.530 $
13209135278,180 BTC3S
Gần đây
4 BTC3L/USDT
20 $
19,5473 USDT
21.010.751 $
1072174,484 BTC3L
Gần đây
5
FTX FTX
BULL/USD
4.750 $
4750 USD
12.742.339 $
2682,598 BULL
Gần đây
6 BTC5S/USDT
0 $
0,41187 USDT
11.300.884 $
27369250,468 BTC5S
Gần đây
7 BTC5S/USDT
1 $
1,44 USDT
4.344.680 $
3010044,680 BTC5S
Gần đây
8 BTC5L/USDT
0 $
0,1136 USDT
4.249.815 $
37322378,620 BTC5L
Gần đây
9 BTC3S/USDT
1 $
1,149864 USDT
3.494.105 $
3031099,395 BTC3S
Gần đây
10 BTC3L/USDT
1 $
0,5832 USDT
2.918.035 $
4991688,696 BTC3L
Gần đây
11 BTC3X/USDT
5 $
4,9151 USDT
2.739.637 $
556161,772 BTC3X
Gần đây
12 BTC3L/USDT
4.752 $
4741 USDT
2.669.812 $
561,809 BTC3L
Gần đây
13 BTC3R/USDT
4 $
4,4654 USDT
2.479.849 $
554121,866 BTC3R
Gần đây
14 BTCBEAR/KRW
0 $
1,609 KRW
2.272.967 $
1604045002,661 BTCBE
Gần đây
15
FTX FTX
BULL/USDT
4.771 $
4760 USDT
1.977.414 $
414,446 BULL
Gần đây
16 BTC1D3S/USDT
1 $
0,6782 USDT
1.762.544 $
2592794,370 BTC1D
Gần đây
17 BTC5L/USDT
1 $
1,413 USDT
1.680.860 $
1186762,510 BTC5L
Gần đây
18 BTC1D3L/USDT
1 $
0,5923 USDT
1.553.852 $
2617302,740 BTC1D
Gần đây
19 BTCBULL/KRW
4.856 $
5514000 KRW
1.402.766 $
288,867 BTCBU
Gần đây
20 BTC3L/USDT
0 $
0,090723 USDT
1.273.830 $
14005693,005 BTC3L
Gần đây
21
FTX FTX
BEAR/USD
0 $
0,0013985 USD
1.260.143 $
901067643,010 BEAR
Gần đây
22 BTC2X-FLI/ETH
27 $
0,0139181547564862 ETH
877.137 $
32137,244 0X0B4
Gần đây
23 BTC5S/USDT
0 $
0,1774 USDT
864.228 $
4867320,279 BTC5S
Gần đây
24 BTC1S/USDT
1 $
1,1917 USDT
751.375 $
628927,137 BTC1S
Gần đây
25 BTC4S/USDT
0 $
0,495 USDT
706.637 $
1424183,500 BTC4S
Gần đây
26 BTC2S/USDT
1 $
0,984 USDT
642.115 $
651115,810 BTC2S
Gần đây
27 BTC4L/USDT
1 $
0,636 USDT
624.049 $
978894,850 BTC4L
Gần đây
28 BTC5S/USDT
0 $
0,24 USDT
619.915 $
2577278,580 BTC5S
Gần đây
29 BTC3S/USDT
0 $
0,138047 USDT
475.355 $
3435335,490 BTC3S
Gần đây
30 BTC3S/USDT
0 $
0,372 USDT
446.809 $
1198085,910 BTC3S
Gần đây
31 BTC5L/USDT
0 $
0,160907 USDT
387.312 $
2401026,413 BTC5L
Gần đây
32 BULL/USDT
4.757 $
4743,13396642 USDT
379.672 $
79,817 BULL
Gần đây
33 BTC3S/USDT
0 $
0,07592 USDT
324.194 $
4266417,688 BTC3S
Gần đây
34 BTC3S/USDT
0 $
0,000024652 USDT
311.064 $
12588762850,020 BTC3S
Gần đây
35 3BBEAR/USDT
0 $
0,3111 USDT
277.060 $
888030,887 3BBEA
Gần đây
36
FTX FTX
BEAR/USDT
0 $
0,001392 USDT
242.222 $
173626206,034 BEAR
Gần đây
37 BTC5L/USDT
0 $
0,0002025 USDT
228.060 $
1125225588,771 BTC5L
Gần đây
38 BTC3L/USDT
0 $
0,191 USDT
223.674 $
1168484,250 BTC3L
Gần đây
39 BTC3L/USDT
1 $
0,6607595 USDT
219.904 $
332004,252 BTC3L
Gần đây
40 BTC2L/USDT
0 $
0,154 USDT
141.734 $
918180,610 BTC2L
Gần đây
41 BEAR/USDT
0 $
0,00141 USDT
119.791 $
84757780,377 BEAR
Gần đây
42 BTC3L/USDT
0 $
0,3805 USDT
95.212 $
250007,165 BTC3L
Gần đây
43
FTX FTX
HEDGE/USD
156 $
156,15 USD
90.022 $
576,509 HEDGE
Gần đây
44 BTC3L/USDT
0 $
0,060566 USDT
88.719 $
1461385,631 BTC3L
Gần đây
45 BTC5S/USDT
0 $
0,210018 USDT
87.917 $
417632,950 BTC5S
Gần đây
46
FTX FTX
HALF/USD
14.077 $
14077 USD
79.924 $
5,678 HALF
Gần đây
47 BTC1S/USDT
1 $
1,1905 USDT
62.639 $
52489,215 BTC1S
Gần đây
48 BTC3L/USDT
0 $
0,09651 USDT
56.244 $
581490,182 BTC3L
Gần đây
49 BULL/USDT
4.702 $
4700 USDT
52.403 $
11,146 BULL
Gần đây
50 3BBULL/USDT
78 $
77,61 USDT
52.216 $
670,878 3BBUL
Gần đây
51 BEAR/USD
0 $
0,00142 USD
42.483 $
29917697,450 BEAR
Gần đây
52 BTC3S/USDT
0 $
0,02148 USDT
40.928 $
1901205,202 BTC3S
Gần đây
53 BTCBULL/USDT
4.809 $
4798 USDT
39.911 $
8,300 BTCBU
Gần đây
54 BTC5S/USDT
0 $
0,03291 USDT
38.113 $
1155314,992 BTC5S
Gần đây
55 BTC5L/USDT
0 $
0,0188 USDT
31.562 $
1675119,464 BTC5L
Gần đây
56 BCHBULL/KRW
0 $
36,36 KRW
21.616 $
674671,372 BCHBU
khoảng 1 giờ trước
57 BTCBEAR/USDT
0 $
0,001411 USDT
17.182 $
12149893,000 BTCBE
Gần đây
58 BULL/USD
4.897 $
4896,69 USD
10.902 $
2,226 BULL
Gần đây
59 BTCBULL/USDT
4.886 $
4881,71 USDT
9.079 $
1,858 BTCBU
Gần đây
60 BTCBEAR/USDT
0 $
0,00136 USDT
8.905 $
6534729,816 BTCBE
Gần đây
61 BULL-BE4/BNB
26.306 $
90,0014 BNB
7.179 $
0,273 BULL-
khoảng 1 giờ trước
62 BTC5L/USDT
0 $
0,00067 USDT
5.971 $
8890841,210 BTC5L
Gần đây
63 BEAR-14C/BNB
2 $
0,00539 BNB
5.254 $
3335,000 BEAR-
khoảng 1 giờ trước
64 BNB.BULL-B...
26.991 $
4873,82718728111 RUNE
1.950 $
0,072 BNB.B
Gần đây
65 BTCS/USDT
22 $
22,32 USDT
1.221 $
54,578 BTCS
Gần đây
66 BTCBULL/USDT
6.513 $
6500 USDT
1.034 $
0,159 BTCBU
khoảng 8 giờ trước
67 BNB.BEAR-1...
1 $
0,2471027918100655 RUNE
411 $
299,988 BNB.B
Gần đây
68 BTC3S/USDT
0 $
0,0014345 USDT
319 $
221813,000 BTC3S
Gần đây

Ethereum

# Exchange Pair Price 24h Volume Last Traded
1 ETH3S/USDT
0 $
0,00015516 USDT
28.808.316 $
185203317104,015 ETH3S
Gần đây
2 ETH3L/USDT
6 $
6,1931 USDT
24.943.034 $
4017462,742 ETH3L
Gần đây
3 ETHUP/USDT
32 $
32,186 USDT
21.792.367 $
675691,862 ETHUP
Gần đây
4 ETH3R/USDT
31 $
30,9901 USDT
17.403.437 $
560341,112 ETH3R
Gần đây
5 ETHDOWN/USDT
0 $
0,000102 USDT
13.427.997 $
131340013711,497 ETHDO
Gần đây
6 ETH3S/USDT
0 $
0,2087 USDT
6.945.443 $
33201301,740 ETH3S
Gần đây
7 ETH3L/USDT
544 $
542,4 USDT
2.930.177 $
5389,542 ETH3L
Gần đây
8 ETH5S/USDT
1 $
0,5891 USDT
2.609.921 $
4419936,610 ETH5S
Gần đây
9 ETH3L/USDT
0 $
0,145955 USDT
2.525.151 $
17257543,271 ETH3L
Gần đây
10 ETH5L/USDT
0 $
0,1553 USDT
2.460.653 $
15807258,860 ETH5L
Gần đây
11 ETH2X-FLI/ETH
62 $
0,0315515846075557 ETH
2.121.034 $
34329,506 0XAA6
Gần đây
12 ETH4S/USDT
1 $
1,236 USDT
1.971.475 $
1591524,070 ETH4S
Gần đây
13 ETH1D3S/USDT
1 $
0,5763 USDT
1.516.653 $
2625114,340 ETH1D
Gần đây
14
FTX FTX
ETHBULL/USD
545 $
545 USD
1.507.712 $
2766,445 ETHBU
Gần đây
15 ETH3X/USDT
3 $
2,6865 USDT
1.490.903 $
553736,469 ETH3X
Gần đây
16 ETH5S/USDT
0 $
0,002512 USDT
1.221.132 $
485688618,592 ETH5S
Gần đây
17 ETH5S/USDT
0 $
0,452 USDT
943.401 $
2082563,080 ETH5S
Gần đây
18 ETH1D3L/USDT
0 $
0,3491 USDT
916.116 $
2618103,190 ETH1D
Gần đây
19 ETH3L/USDT
1 $
1,073 USDT
914.665 $
850426,980 ETH3L
Gần đây
20 ETH2S/USDT
1 $
1,174 USDT
821.408 $
698122,280 ETH2S
Gần đây
21 ETH1S/USDT
1 $
0,7282 USDT
775.878 $
1062804,367 ETH1S
Gần đây
22 ETH5L/USDT
0 $
0,259 USDT
732.306 $
2820769,180 ETH5L
Gần đây
23 ETH4L/USDT
1 $
0,588 USDT
672.933 $
1141744,960 ETH4L
Gần đây
24
FTX FTX
ETHBULL/USDT
549 $
547,3 USDT
388.319 $
707,952 ETHBU
Gần đây
25 ETH3S/USDT
0 $
0,277 USDT
387.786 $
1396861,110 ETH3S
Gần đây
26 ETH5L/USDT
0 $
0,0000731 USDT
314.004 $
4291737798,687 ETH5L
Gần đây
27 ETH2L/USDT
0 $
0,286 USDT
213.736 $
745566,220 ETH2L
Gần đây
28 ETH3L/USDT
1 $
0,8644 USDT
166.638 $
192608,522 ETH3L
Gần đây
29 ETH5L/USDT
0 $
0,14165 USDT
153.008 $
1077800,598 ETH5L
Gần đây
30
FTX FTX
ETHHEDGE/USD
40 $
39,705 USD
149.500 $
3765,280 ETHHE
khoảng 3 giờ trước
31 ETHBULL/USDT
558 $
556,44791293 USDT
132.949 $
238,379 ETHBU
Gần đây
32
FTX FTX
ETHHALF/USD
22.185 $
22185 USD
113.008 $
5,094 ETHHA
khoảng 1 giờ trước
33 ETH3L/USDT
0 $
0,123 USDT
112.352 $
911280,752 ETH3L
Gần đây
34 ETHBEAR/USDT
0 $
0,00000373 USDT
109.692 $
29340922553,473 ETHBE
Gần đây
35 ETH1S/USDT
1 $
0,7272 USDT
92.114 $
126364,382 ETH1S
Gần đây
36 ETH3S/USDT
0 $
0,0077 USDT
85.127 $
11045658,549 ETH3S
Gần đây
37 ETH3S/USDT
0 $
0,06714 USDT
84.948 $
1262439,296 ETH3S
Gần đây
38 ETH3L/USDT
0 $
0,1175 USDT
79.944 $
678874,272 ETH3L
Gần đây
39 ETH5S/USDT
0 $
0,01632 USDT
59.325 $
3627079,618 ETH5S
Gần đây
40
FTX FTX
ETHBEAR/USD
0 $
0,00000374 USD
49.016 $
13105910641,711 ETHBE
Gần đây
41 ETHBEAR/KRW
0 $
0,004298 KRW
46.929 $
12397974384,960 ETHBE
Gần đây
42 ETH3S/USDT
0 $
0,007396 USDT
26.627 $
3591724,540 ETH3S
Gần đây
43
FTX FTX
ETHBEAR/USDT
0 $
0,00000374 USDT
15.413 $
4111562165,775 ETHBE
Gần đây
44 ETHBULL/USDT
563 $
561,08 USDT
13.567 $
24,118 ETHBU
khoảng 2 giờ trước
45 ETH5L/USDT
0 $
0,263406 USDT
8.318 $
31505,592 ETH5L
Gần đây
46 ETHBULL/USD
550 $
550,098 USD
6.302 $
11,456 ETHBU
Gần đây
47 ETH5S/USDT
0 $
0,152951 USDT
5.629 $
36714,440 ETH5S
Gần đây
48 ETHBULL/USDT
564 $
560,308 USDT
4.090 $
7,252 ETHBU
Gần đây
49 ETHS/USDT
8 $
8,17 USDT
1.546 $
188,736 ETHS
Gần đây
50 BNB.ETHBUL...
2.360 $
426,0738421771539 RUNE
451 $
0,191 BNB.E
Gần đây
51 ETH3S/USDT
0 $
0,00000366 USDT
3 $
835177,991 ETH3S
Gần đây

Tether

# Exchange Pair Price 24h Volume Last Traded
1
FTX FTX
USDTBEAR/USD
3.812 $
3812 USD
2.913 $
0,764 USDTB
Gần đây
2
FTX FTX
USDTHEDGE/USD
4.578 $
4578 USD
672 $
0,147 USDTH
khoảng 1 giờ trước

Binance Coin

# Exchange Pair Price 24h Volume Last Traded
1 BNBUP/USDT
198 $
197,682 USDT
41.315.761 $
208497,378 BNBUP
Gần đây
2 BNBDOWN/USDT
3 $
2,763 USDT
38.276.000 $
13821486,594 BNBDO
Gần đây
3 BNB3L/USDT
0 $
0,2089 USDT
1.552.838 $
7415927,360 BNB3L
Gần đây
4 BNB3S/USDT
0 $
0,1073 USDT
1.285.927 $
11956232,840 BNB3S
Gần đây
5 BNB3S/USDT
0 $
0,354 USDT
605.980 $
1707771,960 BNB3S
Gần đây
6 BNB3L/USDT
0 $
0,368 USDT
576.723 $
1563484,900 BNB3L
Gần đây
7
FTX FTX
BNBBULL/USD
308 $
307,5 USD
417.567 $
1357,940 BNBBU
Gần đây
8 BNB3L/USDT
0 $
0,112401 USDT
343.269 $
3046313,142 BNB3L
Gần đây
9 BNB3L/USDT
0 $
0,27685 USDT
214.337 $
772490,263 BNB3L
Gần đây
10 BNB3S/USDT
0 $
0,15244 USDT
73.971 $
484173,812 BNB3S
Gần đây
11 BNB3S/USDT
0 $
0,11437 USDT
73.251 $
639905,777 BNB3S
Gần đây
12 BNB3L/USDT
1 $
0,512546 USDT
66.057 $
128576,834 BNB3L
Gần đây
13
FTX FTX
BNBBULL/USDT
305 $
304,3 USDT
31.191 $
102,261 BNBBU
Gần đây
14 BNB3S/USDT
0 $
0,095523 USDT
23.330 $
243661,140 BNB3S
Gần đây
15 BNB3L/USDT
3 $
3,14 USDT
12.426 $
3953,962 BNB3L
Gần đây
16
FTX FTX
BNBHEDGE/USD
19 $
19,395 USD
10.702 $
551,803 BNBHE
Gần đây
17
FTX FTX
BNBBEAR/USD
0 $
0,0000002 USD
4.454 $
22272100000,000 BNBBE
Gần đây
18
FTX FTX
BNBBEAR/USDT
0 $
0,00000019 USDT
311 $
1634368421,053 BNBBE
Gần đây

Cardano

# Exchange Pair Price 24h Volume Last Traded
1 ADADOWN/USDT
0 $
0,0473 USDT
24.581.386 $
518533674,321 ADADO
Gần đây
2 ADAUP/USDT
58 $
57,5 USDT
22.927.930 $
397866,556 ADAUP
Gần đây
3 ADA3S/USDT
2 $
2,001 USDT
2.928.819 $
1460447,140 ADA3S
Gần đây
4 ADA1D3S/USDT
1 $
0,9139 USDT
2.275.641 $
2484357,420 ADA1D
Gần đây
5 ADA3L/USDT
2 $
1,7343 USDT
1.354.151 $
778964,217 ADA3L
Gần đây
6 ADA3S/USDT
7 $
6,6994 USDT
1.270.165 $
189146,637 ADA3S
Gần đây
7 ADA3S/USDT
0 $
0,3647 USDT
941.742 $
2576166,820 ADA3S
Gần đây
8 ADA3L/USDT
1 $
0,7084 USDT
929.800 $
1309448,670 ADA3L
Gần đây
9 ADA1D3L/USDT
0 $
0,2822 USDT
706.768 $
2498653,500 ADA1D
Gần đây
10 ADA3L/USDT
907 $
904,6 USDT
555.328 $
612,450 ADA3L
Gần đây
11 ADA3L/USDT
0 $
0,28 USDT
379.106 $
1350960,520 ADA3L
Gần đây
12
FTX FTX
ADABULL/USD
909 $
909 USD
326.267 $
358,930 ADABU
Gần đây
13 ADA3S/USDT
0 $
0,03722 USDT
84.208 $
2257449,308 ADA3S
Gần đây
14 ADA3L/USDT
0 $
0,04142 USDT
70.918 $
1708382,888 ADA3L
Gần đây
15 ADA3S/USDT
0 $
0,335251 USDT
69.657 $
207285,960 ADA3S
Gần đây
16
FTX FTX
ADAHALF/USD
44.607 $
44607,5 USD
61.900 $
1,388 ADAHA
Gần đây
17
FTX FTX
ADAHEDGE/USD
13 $
12,947 USD
37.871 $
2925,047 ADAHE
Gần đây
18 ADABULL/USD
974 $
973,658 USD
30.557 $
31,383 ADABU
Gần đây
19 ADA3S/USDT
0 $
0,14503 USDT
23.682 $
163144,964 ADA3S
Gần đây
20 ADA3L/USDT
4 $
4,4 USDT
19.609 $
4452,630 ADA3L
Gần đây
21 ADABULL/USDT
918 $
915,774 USDT
18.217 $
19,845 ADABU
Gần đây
22
FTX FTX
ADABEAR/USD
0 $
0,00000011 USD
9.051 $
82278909090,909 ADABE
Gần đây
23 ADA3L/USDT
0 $
0,035687 USDT
7.850 $
219445,120 ADA3L
Gần đây

Dogecoin

# Exchange Pair Price 24h Volume Last Traded
1 DOGE4S/USDT
1 $
1,116 USDT
2.904.934 $
2596848,430 DOGE4
Gần đây
2 DOGE4L/USDT
1 $
0,77 USDT
2.418.293 $
3133233,570 DOGE4
Gần đây
3
FTX FTX
DOGEBEAR20...
115 $
115,25 USD
2.284.667 $
19823,573 DOGEB
Gần đây
4 DOGE3S/USDT
0 $
0,4048 USDT
2.159.991 $
5323399,110 DOGE3
Gần đây
5 DOGE3L/USDT
0 $
0,1015 USDT
1.752.468 $
17225100,910 DOGE3
Gần đây
6 DOGE3S/USDT
1 $
0,761 USDT
1.673.523 $
2196869,490 DOGE3
Gần đây
7
FTX FTX
DOGEBULL/USD
237 $
237,5 USD
1.007.444 $
4241,870 DOGEB
Gần đây
8 DOGE3L/USDT
0 $
0,257 USDT
592.613 $
2300797,430 DOGE3
Gần đây
9 DOGE5S/USDT
1 $
0,58553 USDT
322.768 $
550024,935 DOGE5
Gần đây
10 DOGE3S/USDT
0 $
0,267 USDT
247.214 $
925073,485 DOGE3
Gần đây
11 DOGE3S/USDT
0 $
0,21694 USDT
207.822 $
955855,760 DOGE3
Gần đây
12 DOGE5L/USDT
0 $
0,0747 USDT
182.040 $
2431565,630 DOGE5
Gần đây
13 DOGE3L/USDT
2 $
2,2311 USDT
143.316 $
64178,679 DOGE3
Gần đây
14 DOGE3L/USDT
0 $
0,00852 USDT
64.267 $
7526414,824 DOGE3
Gần đây
15 DOGE5L/USDT
0 $
0,003019 USDT
36.947 $
12209328,821 DOGE5
Gần đây
16 DOGE3S/USDT
0 $
0,204151 USDT
34.176 $
167010,120 DOGE3
Gần đây
17 DOGE5S/USDT
0 $
0,0023 USDT
23.547 $
10213556,845 DOGE5
Gần đây
18
FTX FTX
DOGEHEDGE/USD
1 $
0,9018 USD
20.979 $
23263,167 DOGEH
Gần đây
19
FTX FTX
DOGEHALF/USD
134.000 $
134000 USD
11.317 $
0,084 DOGEH
khoảng 4 giờ trước
20 DOGE3L/USDT
0 $
0,006006 USDT
6.784 $
1126805,919 DOGE3
Gần đây

XRP

# Exchange Pair Price 24h Volume Last Traded
1 XRPUP/USDT
2 $
2,216 USDT
27.449.562 $
12357860,477 XRPUP
Gần đây
2 XRPDOWN/USDT
0 $
0,027 USDT
20.266.509 $
748954831,512 XRPDO
Gần đây
3 XRP3L/USDT
0 $
0,0459 USDT
13.304.996 $
289143019,638 XRP3L
Gần đây
4 XRP3S/USDT
0 $
0,0000000132 USDT
10.085.137 $
762111526942260,200 XRP3S
Gần đây
5 XRP4S/USDT
1 $
1,476 USDT
2.757.569 $
1864148,140 XRP4S
Gần đây
6 XRP5L/USDT
1 $
1,326 USDT
2.564.526 $
1929763,290 XRP5L
Gần đây
7 XRP1D3S/USDT
1 $
0,919 USDT
2.398.864 $
2603759,050 XRP1D
Gần đây
8 XRP3L/USDT
1 $
0,6827 USDT
1.645.436 $
2404521,710 XRP3L
Gần đây
9 XRP3S/USDT
1 $
1,3865 USDT
1.425.948 $
1026033,290 XRP3S
Gần đây
10 XRP3L/USDT
1 $
0,905 USDT
1.176.445 $
1297070,270 XRP3L
Gần đây
11 XRP5S/USDT
0 $
0,394 USDT
1.057.371 $
2677759,610 XRP5S
Gần đây
12 XRP5L/USDT
0 $
0,00319376 USDT
990.313 $
309802614,303 XRP5L
Gần đây
13 XRP4L/USDT
1 $
0,505 USDT
836.177 $
1651890,370 XRP4L
Gần đây
14
FTX FTX
XRPBULL/USD
0 $
0,00694 USD
737.571 $
106278180,407 XRPBU
Gần đây
15 XRP5S/USDT
0 $
0,187693 USDT
696.654 $
3708376,684 XRP5S
Gần đây
16 XRP3S/USDT
0 $
0,034957 USDT
625.619 $
17851984,279 XRP3S
Gần đây
17 XRP1D3L/USDT
0 $
0,1957 USDT
516.075 $
2631060,720 XRP1D
Gần đây
18 XRP3L/USDT
0 $
0,01716 USDT
426.532 $
24793915,694 XRP3L
Gần đây
19 XRP3S/USDT
0 $
0,255 USDT
415.507 $
1625596,920 XRP3S
Gần đây
20 XRP3L/USDT
0 $
0,45978 USDT
280.776 $
609202,961 XRP3L
Gần đây
21 XRPBULL/USDT
0 $
0,0068 USDT
227.921 $
33421790,025 XRPBU
Gần đây
22 XRPBEAR/KRW
0 $
0,0067 KRW
211.023 $
35763031568,405 XRPBE
Gần đây
23
FTX FTX
XRPBEAR/USD
0 $
0,00000542 USD
66.203 $
12214511383,764 XRPBE
Gần đây
24 XRP3L/USDT
0 $
0,00889 USDT
54.510 $
6117228,537 XRP3L
Gần đây
25
FTX FTX
XRPBULL/USDT
0 $
0,006942 USDT
54.064 $
7769679,319 XRPBU
Gần đây
26 XRP3S/USDT
0 $
0,02296 USDT
53.111 $
2308099,098 XRP3S
Gần đây
27 XRP3S/USDT
0 $
0,013952 USDT
31.753 $
2270499,280 XRP3S
Gần đây
28 XRP5L/USDT
0 $
0,006174 USDT
17.794 $
2875360,923 XRP5L
Gần đây
29 XRP5S/USDT
0 $
0,010815 USDT
13.172 $
1215063,000 XRP5S
Gần đây
30 XRP3S/USDT
0 $
0,03005 USDT
11.303 $
375800,694 XRP3S
Gần đây
31 XRP3L/USDT
0 $
0,01893 USDT
5.216 $
275291,956 XRP3L
Gần đây
32 XRPBULL/USDT
0 $
0,0072 USDT
3.178 $
440818,272 XRPBU
khoảng 1 giờ trước
33
FTX FTX
XRPHEDGE/USD
107 $
107,02 USD
2.291 $
21,409 XRPHE
khoảng 6 giờ trước
34 XLM3S/USDT
0 $
0,1040219 USDT
2.229 $
21408,990 XLM3S
Gần đây
35
FTX FTX
XRPBEAR/USDT
0 $
0,00000544 USDT
1.497 $
274686966,912 XRPBE
Gần đây
36 XRPBEAR-00...
36 $
0,1239 BNB
1.462 $
41,000 XRPBE
Gần đây
37 XRPS/USDT
2 $
1,91 USDT
1.151 $
601,157 XRPS
Gần đây
38 XLM3L/USDT
0 $
0,05761 USDT
1.113 $
19265,891 XLM3L
Gần đây
39 XRP3L/USDT
0 $
0,012 USDT
150 $
12452,739 XRP3L
Gần đây
40 XRP3S/USDT
0 $
0,0000053 USDT
53 $
9958306,350 XRP3S
Gần đây

Polkadot

# Exchange Pair Price 24h Volume Last Traded
1 DOTDOWN/USDT
0 $
0,016 USDT
17.366.933 $
1084763128,269 DOTDO
Gần đây
2 DOTUP/USDT
5 $
4,753 USDT
17.067.766 $
3582761,918 DOTUP
Gần đây
3 DOT2L/USDT
7 $
6,944 USDT
4.779.229 $
686528,841 DOT2L
Gần đây
4 DOT3S/USDT
3 $
2,569 USDT
4.122.363 $
1601115,080 DOT3S
Gần đây
5 DOT2S/USDT
6 $
5,5442 USDT
3.435.955 $
618186,047 DOT2S
Gần đây
6 DOT5L/USDT
1 $
1,418 USDT
2.887.554 $
2031862,400 DOT5L
Gần đây
7 DOT5S/USDT
1 $
0,977 USDT
2.420.839 $
2471985,070 DOT5S
Gần đây
8 DOT5S/USDT
0 $
0,018323 USDT
1.986.998 $
108346759,911 DOT5S
Gần đây
9 DOT1D3S/USDT
1 $
0,7126 USDT
1.818.043 $
2545331,900 DOT1D
Gần đây
10 DOT3S/USDT
2 $
1,7616 USDT
1.723.740 $
976207,220 DOT3S
Gần đây
11 DOT5L/USDT
0 $
0,00044011 USDT
1.648.849 $
3743127716,684 DOT5L
Gần đây
12 DOT3L/USDT
1 $
1,165 USDT
1.548.846 $
1326345,660 DOT3L
Gần đây
13 DOT3L/USDT
0 $
0,0665 USDT
1.402.297 $
21037594,360 DOT3L
Gần đây
14 DOT1D3L/USDT
0 $
0,139 USDT
369.085 $
2649094,090 DOT1D
Gần đây
15 DOT2S/USDT
0 $
0,267 USDT
343.440 $
1283257,240 DOT2S
Gần đây
16 DOT2L/USDT
0 $
0,156 USDT
190.523 $
1218420,640 DOT2L
Gần đây
17 DOT5S/USDT
0 $
0,04746 USDT
81.523 $
1713937,821 DOT5S
Gần đây
18 DOT5L/USDT
0 $
0,105808 USDT
11.870 $
111924,502 DOT5L
Gần đây
19 DOT5S/USDT
0 $
0,007115 USDT
7.424 $
1040988,930 DOT5S
Gần đây
20 DOT3L/USDT
0 $
0,1163 USDT
6.707 $
57616,752 DOT3L
Gần đây
21 DOT3S/USDT
1 $
1,098261 USDT
6.706 $
6100,181 DOT3S
Gần đây
22 DOT3S/USDT
0 $
0,018529 USDT
2.986 $
160762,060 DOT3S
Gần đây
23 DOT3L/USDT
0 $
0,007904 USDT
332 $
41874,940 DOT3L
Gần đây

Uniswap

# Exchange Pair Price 24h Volume Last Traded
1 UNIDOWN/USDT
0 $
0,000313 USDT
5.578.771 $
17784213088,070 UNIDO
Gần đây
2 UNIUP/USDT
4 $
3,931 USDT
3.366.424 $
854488,508 UNIUP
Gần đây
3 UNI2L/USDT
4 $
4,2162 USDT
2.182.951 $
516456,134 UNI2L
Gần đây
4 UNI2S/USDT
2 $
2,175863 USDT
1.400.473 $
642027,741 UNI2S
Gần đây
5 UNI3L/USDT
1 $
1,343 USDT
1.393.707 $
1035466,440 UNI3L
Gần đây
6 UNI1D3S/USDT
0 $
0,4758 USDT
1.264.312 $
2650577,370 UNI1D
Gần đây
7 UNI3S/USDT
0 $
0,437 USDT
1.091.085 $
2490891,750 UNI3S
Gần đây
8 UNI3L/USDT
0 $
0,0732 USDT
948.714 $
12930104,630 UNI3L
Gần đây
9 UNI3S/USDT
1 $
0,756 USDT
941.264 $
1242121,820 UNI3S
Gần đây
10 UNI1D3L/USDT
0 $
0,1889 USDT
536.720 $
2834814,940 UNI1D
Gần đây
11 UNI3L/USDT
1 $
0,600887 USDT
270.016 $
448236,120 UNI3L
Gần đây
12 UNI5L/USDT
0 $
0,37798 USDT
260.370 $
687324,649 UNI5L
Gần đây
13 UNI3S/USDT
0 $
0,035882 USDT
206.378 $
5737174,617 UNI3S
Gần đây
14 UNI5S/USDT
1 $
0,716094 USDT
127.922 $
178218,960 UNI5S
Gần đây
15 UNI3L/USDT
0 $
0,09343 USDT
68.749 $
734065,209 UNI3L
Gần đây
16 UNI3S/USDT
0 $
0,04101 USDT
32.629 $
793870,603 UNI3S
Gần đây
17 UNI5S/USDT
0 $
0,01877 USDT
27.329 $
1452501,137 UNI5S
Gần đây
18 UNI3L/USDT
0 $
0,036066 USDT
4.584 $
126791,260 UNI3L
Gần đây
19 UNI3S/USDT
0 $
0,019099 USDT
2.506 $
130904,560 UNI3S
Gần đây
20 UNI3S/USDT
0 $
0,2928 USDT
2.114 $
7221,155 UNI3S
khoảng 3 giờ trước
21 UNI5L/USDT
0 $
0,009324 USDT
1.884 $
201599,211 UNI5L
Gần đây
22 UNI3L/USDT
0 $
0,06901 USDT
282 $
4076,951 UNI3L
khoảng 3 giờ trước

Bitcoin Cash

# Exchange Pair Price 24h Volume Last Traded
1 BCH3S/USDT
1 $
0,617294 USDT
18.482.978 $
29871533,740 BCH3S
Gần đây
2 BCH3S/USDT
0 $
0,00014417 USDT
5.734.464 $
39676063357,528 BCH3S
Gần đây
3 BCH4S/USDT
2 $
1,777 USDT
2.988.799 $
1677968,620 BCH4S
Gần đây
4 BCH3L/USDT
0 $
0,058477 USDT
1.791.066 $
30551827,198 BCH3L
Gần đây
5 BCH3S/USDT
1 $
1,2412 USDT
1.602.185 $
1287800,510 BCH3S
Gần đây
6 BCH3L/USDT
0 $
0,3249 USDT
1.541.373 $
4732991,550 BCH3L
Gần đây
7 BCH5L/USDT
1 $
0,93 USDT
1.351.942 $
1450492,710 BCH5L
Gần đây
8 BCHDOWN/USDT
1 $
1,32 USDT
1.276.723 $
965080,007 BCHDO
Gần đây
9 BCH5S/USDT
0 $
0,458 USDT
872.462 $
1900734,480 BCH5S
Gần đây
10 BCH4L/USDT
1 $
0,636 USDT
815.643 $
1279627,850 BCH4L
Gần đây
11 BCHUP/USDT
0 $
0,308 USDT
718.353 $
2327121,177 BCHUP
Gần đây
12 BCH3L/USDT
1 $
0,551815 USDT
536.819 $
970387,625 BCH3L
Gần đây
13 BCH5S/USDT
1 $
0,72159 USDT
434.642 $
601010,334 BCH5S
Gần đây
14 BCH3S/USDT
0 $
0,39176 USDT
408.698 $
1040934,277 BCH3S
Gần đây
15 BCH3S/USDT
0 $
0,272 USDT
404.165 $
1482620,253 BCH3S
Gần đây
16 BCH3S/USDT
0 $
0,489978 USDT
348.510 $
709494,010 BCH3S
Gần đây
17 BCH3L/USDT
0 $
0,271 USDT
308.238 $
1136718,800 BCH3L
Gần đây
18 BCH5S/USDT
0 $
0,41608 USDT
208.767 $
501301,808 BCH5S
Gần đây
19 BCH3S/USDT
22 $
22,4078 USDT
76.544 $
3407,892 BCH3S
Gần đây
20 BCH3L/USDT
0 $
0,08329 USDT
68.102 $
815843,176 BCH3L
Gần đây
21 BCH3L/USDT
2 $
1,6215 USDT
64.989 $
39985,236 BCH3L
Gần đây
22 BCH5L/USDT
0 $
0,01936 USDT
58.895 $
3034787,938 BCH5L
Gần đây
23 BCHBULL/USDT
0 $
0,0308 USDT
52.677 $
1715021,312 BCHBU
Gần đây
24 BCHBEAR/KRW
0 $
1,226 KRW
38.513 $
35624483,916 BCHBE
khoảng 3 giờ trước
25 BCH5L/USDT
0 $
0,0045454 USDT
35.089 $
7712923,375 BCH5L
Gần đây
26 BCH3L/USDT
0 $
0,001547 USDT
34.214 $
22064612,750 BCH3L
Gần đây
27 BCHBEAR/USDT
0 $
0,0010701 USDT
26.269 $
24491882,838 BCHBE
Gần đây
28 BCH5S/USDT
0 $
0,26141 USDT
13.888 $
53002,990 BCH5S
Gần đây
29
FTX FTX
BCHBULL/USD
0 $
0,03063 USD
7.846 $
256154,247 BCHBU
Gần đây
30 BCHS/USDT
7 $
6,83 USDT
5.536 $
808,615 BCHS
Gần đây
31
FTX FTX
BCHBEAR/USD
0 $
0,001108 USD
5.448 $
4917412,500 BCHBE
Gần đây
32
FTX FTX
BCHBEAR/USDT
0 $
0,00097975 USDT
4.277 $
4364034,397 BCHBE
khoảng 6 giờ trước
33
FTX FTX
BCHBULL/USDT
0 $
0,03137 USDT
4.069 $
129412,047 BCHBU
Gần đây
34 BCH5L/USDT
0 $
0,002282 USDT
1.341 $
586419,546 BCH5L
Gần đây
35 BCH3S/USDT
0 $
0,026 USDT
811 $
31121,010 BCH3S
khoảng 2 giờ trước
36 BCH3L/USDT
0 $
0,00394 USDT
59 $
15046,130 BCH3L
khoảng 3 giờ trước

Litecoin

# Exchange Pair Price 24h Volume Last Traded
1 LTC3S/USDT
0 $
0,318997 USDT
9.543.086 $
29845569,080 LTC3S
Gần đây
2 LTC3S/USDT
0 $
0,00007519 USDT
5.372.439 $
71272509316,666 LTC3S
Gần đây
3 LTC3S/USDT
2 $
2,1408 USDT
4.427.232 $
2063164,440 LTC3S
Gần đây
4 LTC3L/USDT
0 $
0,2796 USDT
4.119.265 $
14698066,870 LTC3L
Gần đây
5 LTC3L/USDT
0 $
0,4053 USDT
2.919.716 $
7185792,469 LTC3L
Gần đây
6 LTC1D3S/USDT
1 $
1,1017 USDT
2.562.710 $
2320716,520 LTC1D
Gần đây
7 LTCUP/USDT
3 $
2,817 USDT
2.107.900 $
746518,820 LTCUP
Gần đây
8 LTC4S/USDT
1 $
1,105 USDT
1.577.440 $
1424180,580 LTC4S
Gần đây
9 LTC3S/USDT
0 $
0,070879 USDT
977.682 $
13759121,586 LTC3S
Gần đây
10 LTC5S/USDT
0 $
0,326 USDT
756.787 $
2320019,270 LTC5S
Gần đây
11 LTC4L/USDT
1 $
0,513 USDT
679.071 $
1320602,820 LTC4L
Gần đây
12 LTC5L/USDT
0 $
0,291 USDT
505.653 $
1733803,740 LTC5L
Gần đây
13 LTC1D3L/USDT
0 $
0,2036 USDT
481.023 $
2357078,300 LTC1D
Gần đây
14 LTC5S/USDT
1 $
0,727537 USDT
463.455 $
636454,216 LTC5S
Gần đây
15 LTC3S/USDT
0 $
0,282 USDT
427.682 $
1513027,320 LTC3S
Gần đây
16 LTC2L/USDT
1 $
0,53 USDT
417.670 $
786198,000 LTC2L
Gần đây
17 LTC2S/USDT
0 $
0,29 USDT
312.604 $
1075565,270 LTC2S
Gần đây
18 LTCDOWN/USDT
0 $
0,000193 USDT
272.104 $
1408994251,515 LTCDO
Gần đây
19 LTC3L/USDT
0 $
0,008141 USDT
244.243 $
29931085,700 LTC3L
Gần đây
20 LTC3L/USDT
0 $
0,156 USDT
196.189 $
1254846,410 LTC3L
Gần đây
21 LTC5L/USDT
0 $
0,00310335 USDT
153.854 $
49532962,801 LTC5L
Gần đây
22
FTX FTX
LTCBULL/USD
0 $
0,094075 USD
141.470 $
1503797,227 LTCBU
Gần đây
23 LTC5L/USDT
0 $
0,09269 USDT
85.363 $
918919,235 LTC5L
Gần đây
24 LTC3S/USDT
22 $
22,136 USDT
61.000 $
2749,195 LTC3S
Gần đây
25 LTC3L/USDT
2 $
2,0335 USDT
49.610 $
24338,952 LTC3L
Gần đây
26 LTC5S/USDT
0 $
0,02369 USDT
37.006 $
1558647,857 LTC5S
Gần đây
27 LTC3S/USDT
0 $
0,017794 USDT
24.078 $
1351972,211 LTC3S
Gần đây
28
FTX FTX
LTCBEAR/USD
0 $
0,01983 USD
15.134 $
763178,502 LTCBE
Gần đây
29
FTX FTX
LTCBEAR/USDT
0 $
0,01649 USDT
9.628 $
584086,683 LTCBE
khoảng 3 giờ trước
30
FTX FTX
LTCBULL/USDT
0 $
0,095 USDT
7.393 $
77664,488 LTCBU
Gần đây
31 LTCS/USDT
6 $
6,22 USDT
5.962 $
956,243 LTCS
Gần đây
32 LTC5L/USDT
0 $
0,004829 USDT
2.762 $
570641,992 LTC5L
Gần đây
33
FTX FTX
LTCHEDGE/USD
711 $
711,4 USD
936 $
1,316 LTCHE
khoảng 3 giờ trước
34 LTC5S/USDT
0 $
0,011842 USDT
784 $
66082,240 LTC5S
Gần đây
35 LTC3L/USDT
0 $
0,016 USDT
35 $
2175,883 LTC3L
khoảng 3 giờ trước

Solana

# Exchange Pair Price 24h Volume Last Traded
1 SOL3S/USDT
1 $
1,248 USDT
2.414.614 $
1930223,580 SOL3S
Gần đây
2 SOL3S/USDT
1 $
0,5067 USDT
632.927 $
1246179,330 SOL3S
Gần đây
3 SOL3L/USDT
1 $
0,7408 USDT
622.070 $
837753,340 SOL3L
Gần đây
4 SOL3L/USDT
0 $
0,219 USDT
451.809 $
2058503,000 SOL3L
Gần đây
5 SOL3S/USDT
0 $
0,14429 USDT
185.436 $
1282324,358 SOL3S
Gần đây
6 SOL3S/USDT
0 $
0,005685 USDT
112.379 $
19750068,368 SOL3S
Gần đây
7 SOL3L/USDT
0 $
0,00665 USDT
81.640 $
12247153,023 SOL3L
Gần đây
8 SOL3S/USDT
0 $
0,019679 USDT
62.447 $
3165328,670 SOL3S
Gần đây
9 SOL3S/USDT
0 $
0,001135 USDT
9.042 $
7948156,600 SOL3S
Gần đây
10 SOL3L/USDT
11 $
10,4802 USDT
3.248 $
309,044 SOL3L
Gần đây
11 SOL3L/USDT
0 $
0,261085 USDT
2.682 $
10248,639 SOL3L
Gần đây

Chainlink

# Exchange Pair Price 24h Volume Last Traded
1 LINK3S/USDT
0 $
0,00002098 USDT
25.589.815 $
1216668663887,628 LINK3
Gần đây
2 LINK3L/USDT
0 $
0,0139 USDT
13.093.829 $
939642246,243 LINK3
Gần đây
3 LINKUP/USDT
2 $
1,51 USDT
10.898.467 $
7201078,937 LINKU
Gần đây
4 LINKDOWN/USDT
0 $
0,3015 USDT
9.291.545 $
30729478,002 LINKD
Gần đây
5 LINK1D3L/USDT
1 $
1,0046 USDT
2.600.530 $
2582722,390 LINK1
Gần đây
6 LINK1D3S/USDT
1 $
0,9446 USDT
2.438.679 $
2575684,400 LINK1
Gần đây
7 LINK3S/USDT
0 $
0,2323 USDT
1.595.120 $
6850493,930 LINK3
Gần đây
8 LINK3L/USDT
0 $
0,0662 USDT
1.429.658 $
21545256,490 LINK3
Gần đây
9 LINK3S/USDT
1 $
0,785 USDT
1.221.019 $
1551770,010 LINK3
Gần đây
10 LINK3L/USDT
1 $
1,032 USDT
1.202.569 $
1162531,990 LINK3
Gần đây
11 LINK3S/USDT
0 $
0,03887531 USDT
1.081.623 $
27753168,023 LINK3
Gần đây
12 LINK3L/USDT
0 $
0,04026191 USDT
296.302 $
7340924,599 LINK3
Gần đây
13
FTX FTX
LINKBULL/USD
1 $
1,3855 USD
168.641 $
121718,428 LINKB
Gần đây
14 LINKBULL/USDT
1 $
1,39999999 USDT
138.689 $
98780,189 LINKB
Gần đây
15 LINK3S/USDT
0 $
0,03507 USDT
136.248 $
3881595,262 LINK3
Gần đây
16 LINK5L/USDT
0 $
0,14699 USDT
95.807 $
650355,502 LINK5
Gần đây
17 LINK5S/USDT
0 $
0,02175 USDT
87.189 $
3999834,917 LINK5
Gần đây
18
FTX FTX
LINKBULL/USDT
1 $
1,406 USDT
86.904 $
61672,781 LINKB
Gần đây
19 LINK3S/USDT
0 $
0,36639 USDT
81.603 $
222229,898 LINK3
Gần đây
20 LINK3L/USDT
0 $
0,331853 USDT
70.458 $
211818,560 LINK3
Gần đây
21
FTX FTX
LINKHEDGE/USD
27 $
27,3375 USD
69.934 $
2558,183 LINKH
Gần đây
22 LINK3L/USDT
0 $
0,06554 USDT
54.831 $
834582,254 LINK3
Gần đây
23 LINK5S/USDT
0 $
0,099162 USDT
49.103 $
494014,346 LINK5
Gần đây
24 LINK3L/USDT
0 $
0,025 USDT
25.102 $
1003200,337 LINK3
Gần đây
25 LINK3S/USDT
0 $
0,047303 USDT
19.056 $
401911,959 LINK3
Gần đây
26 LINKBULL/KRW
1 $
1685 KRW
18.679 $
12576,930 LINKB
khoảng 2 giờ trước
27 LINKBEAR/KRW
0 $
0,000306 KRW
8.960 $
33213027024,697 LINKB
khoảng 5 giờ trước
28
FTX FTX
LINKHALF/USD
17.302 $
17302 USD
7.170 $
0,414 LINKH
khoảng 3 giờ trước
29 LINK5L/USDT
0 $
0,000856 USDT
2.218 $
2584892,833 LINK5
Gần đây
30
FTX FTX
LINKBEAR/USD
0 $
0,00000032 USD
1.681 $
5253787500,000 LINKB
Gần đây
31
FTX FTX
LINKBEAR/USDT
0 $
0,00000028 USDT
13 $
46035714,286 LINKB
Gần đây

Polygon

# Exchange Pair Price 24h Volume Last Traded
1
FTX FTX
MATICBULL/USD
1 $
1,4575 USD
4.404.574 $
3022006,149 MATIC
Gần đây
2 MATIC3S/USDT
1 $
0,6109 USDT
1.226.675 $
2003258,430 MATIC
Gần đây
3 MATIC3L/USDT
0 $
0,1244 USDT
885.414 $
7100743,950 MATIC
Gần đây
4 MATIC3S/USDT
0 $
0,309 USDT
645.506 $
2084089,590 MATIC
Gần đây
5 MATIC3S/USDT
1 $
1,21468 USDT
585.026 $
480469,024 MATIC
Gần đây
6 MATIC3L/USDT
0 $
0,438 USDT
379.314 $
863971,890 MATIC
Gần đây
7 MATIC3L/USDT
0 $
0,0211 USDT
74.346 $
3515748,182 MATIC
Gần đây
8 MATIC3S/USDT
0 $
0,351259 USDT
29.674 $
84281,380 MATIC
Gần đây
9 MATIC3L/USDT
0 $
0,059926 USDT
27.852 $
463675,541 MATIC
Gần đây
10
FTX FTX
MATICHEDGE...
1 $
0,6634 USD
746 $
1125,158 MATIC
Gần đây

Theta Network

# Exchange Pair Price 24h Volume Last Traded
1 THETA3S/USDT
1 $
0,956 USDT
1.852.732 $
1933433,240 THETA
Gần đây
2 THETA3S/USDT
1 $
0,5573 USDT
1.672.512 $
2994041,820 THETA
Gần đây
3 THETA3L/USDT
0 $
0,0612 USDT
1.459.522 $
23792328,880 THETA
Gần đây
4 THETA3L/USDT
1 $
0,626 USDT
960.094 $
1530079,710 THETA
Gần đây
5 THETA3L/USDT
4 $
3,76274 USDT
496.764 $
131711,334 THETA
Gần đây
6
FTX FTX
THETABULL/USD
703 $
703,25 USD
201.531 $
286,571 THETA
Gần đây
7 THETA3L/USDT
0 $
0,43624 USDT
141.719 $
324050,820 THETA
Gần đây
8 THETA3S/USDT
0 $
0,142819 USDT
56.520 $
394752,220 THETA
Gần đây
9 THETA3L/USDT
0 $
0,4095 USDT
32.087 $
78286,092 THETA
Gần đây
10
FTX FTX
THETAHALF/USD
33.865 $
33865 USD
19.256 $
0,569 THETA
khoảng 4 giờ trước
11 THETA3S/USDT
0 $
0,04494 USDT
18.472 $
409878,542 THETA
Gần đây
12
FTX FTX
THETAHEDGE...
23 $
22,6525 USD
9.875 $
435,925 THETA
khoảng 1 giờ trước
13
FTX FTX
THETABEAR/USD
0 $
0,00000021 USD
2.932 $
13963095238,095 THETA
Gần đây

Stellar

# Exchange Pair Price 24h Volume Last Traded
1 XLMUP/USDT
0 $
0,075 USDT
14.605.086 $
194176837,452 XLMUP
Gần đây
2 XLM1D3S/USDT
3 $
2,5946 USDT
6.710.799 $
2579969,110 XLM1D
Gần đây
3 XLM1D3L/USDT
1 $
0,8129 USDT
2.100.484 $
2577912,870 XLM1D
Gần đây
4 XLM3L/USDT
1 $
0,9656 USDT
1.000.910 $
1034130,120 XLM3L
Gần đây
5 XLM3S/USDT
1 $
1,3781 USDT
971.068 $
702985,660 XLM3S
Gần đây
6 XLM3S/USDT
1 $
0,58 USDT
842.056 $
1448616,260 XLM3S
Gần đây
7 XLM3L/USDT
0 $
0,473 USDT
563.937 $
1189443,580 XLM3L
Gần đây
8 XLMDOWN/USDT
0 $
0,000387 USDT
396.795 $
1022843499,630 XLMDO
Gần đây
9 XLM3L/USDT
0 $
0,1798 USDT
202.829 $
1125361,257 XLM3L
Gần đây
10 XLM3S/USDT
0 $
0,02221 USDT
45.277 $
2034100,842 XLM3S
Gần đây
11 XLM3S/USDT
0 $
0,257473 USDT
42.139 $
163280,700 XLM3S
Gần đây
12 XLM3L/USDT
0 $
0,02044 USDT
5.975 $
291637,010 XLM3L
Gần đây

Ethereum Classic

# Exchange Pair Price 24h Volume Last Traded
1 ETC3S/USDT
1 $
0,531662 USDT
2.781.238 $
5218109,278 ETC3S
Gần đây
2 ETC3L/USDT
0 $
0,0752 USDT
1.496.875 $
19858450,610 ETC3L
Gần đây
3 ETC3S/USDT
1 $
0,874 USDT
1.336.635 $
1525724,107 ETC3S
Gần đây
4 ETC3S/USDT
0 $
0,3262 USDT
1.291.008 $
3948412,390 ETC3S
Gần đây
5 ETC3L/USDT
1 $
0,642 USDT
907.391 $
1410048,680 ETC3L
Gần đây
6 ETC3L/USDT
0 $
0,0333 USDT
86.379 $
2588237,179 ETC3L
Gần đây
7 ETC3S/USDT
0 $
0,05684 USDT
53.877 $
945779,088 ETC3S
Gần đây
8 ETC3S/USDT
1 $
0,915913 USDT
49.163 $
53526,137 ETC3S
Gần đây
9 ETC3S/USDT
0 $
0,108204 USDT
33.204 $
306147,220 ETC3S
Gần đây
10 ETC3L/USDT
1 $
0,8004 USDT
32.015 $
39887,189 ETC3L
Gần đây
11 ETC3L/USDT
0 $
0,019949 USDT
12.138 $
607023,890 ETC3L
Gần đây
12
FTX FTX
ETCBULL/USD
10 $
9,645 USD
11.863 $
1229,956 ETCBU
Gần đây
13
FTX FTX
ETCBEAR/USD
0 $
0,00000136 USD
1.008 $
741158088,235 ETCBE
khoảng 1 giờ trước

VeChain

# Exchange Pair Price 24h Volume Last Traded
1 VET3S/USDT
3 $
2,737 USDT
4.911.152 $
1790123,960 VET3S
Gần đây
2 VET3L/USDT
1 $
1,214 USDT
1.801.770 $
1480883,820 VET3L
Gần đây
3 VET3S/USDT
20 $
20,2857 USDT
760.990 $
37425,137 VET3S
Gần đây
4 VET3L/USDT
1 $
1,067 USDT
645.661 $
603690,635 VET3L
Gần đây
5
FTX FTX
VETBULL/USD
2 $
1,7405 USD
212.708 $
122210,600 VETBU
Gần đây
6 VET3L/USDT
0 $
0,125663 USDT
188.086 $
1492996,864 VET3L
Gần đây
7 VET3S/USDT
0 $
0,11544 USDT
185.482 $
1603190,845 VET3S
Gần đây
8
FTX FTX
VETBEAR/USD
0 $
0,0002 USD
104.037 $
520183088,250 VETBE
Gần đây
9 VET3L/USDT
0 $
0,09083 USDT
89.898 $
987550,355 VET3L
Gần đây
10 VET3S/USDT
0 $
0,05431 USDT
52.904 $
973255,759 VET3S
Gần đây
11 VET3S/USDT
0 $
0,028757 USDT
48.737 $
1690553,991 VET3S
Gần đây
12 VET3L/USDT
0 $
0,1729 USDT
19.581 $
113152,765 VET3L
Gần đây
13
FTX FTX
VETHEDGE/USD
142 $
141,5 USD
14.809 $
104,654 VETHE
khoảng 4 giờ trước
14
FTX FTX
VETBEAR/USDT
0 $
0,0001914 USDT
5.769 $
30070824,713 VETBE
Gần đây
15 VET3S/USDT
0 $
0,024289 USDT
5.376 $
220820,280 VET3S
Gần đây
16
FTX FTX
VETBULL/USDT
2 $
1,712 USDT
3.720 $
2171,496 VETBU
Gần đây
17 VET3L/USDT
0 $
0,00258 USDT
570 $
220529,620 VET3L
Gần đây

Internet Computer

# Exchange Pair Price 24h Volume Last Traded
1 ICP3S/USDT
6 $
5,901 USDT
12.791.951 $
2165908,920 ICP3S
Gần đây
2 ICP3S/USDT
13 $
12,6154 USDT
2.597.515 $
205416,170 ICP3S
Gần đây
3 ICP3L/USDT
1 $
0,6405 USDT
1.545.451 $
2407208,860 ICP3L
Gần đây
4 ICP3S/USDT
3 $
2,91415 USDT
1.047.893 $
358721,296 ICP3S
Gần đây
5 ICP3L/USDT
0 $
0,01502 USDT
550.638 $
36571943,110 ICP3L
Gần đây
6 ICP3L/USDT
1 $
0,66074 USDT
469.873 $
709562,599 ICP3L
Gần đây
7 ICP3S/USDT
9 $
9,06945 USDT
379.380 $
41738,240 ICP3S
Gần đây
8 ICP3L/USDT
0 $
0,169 USDT
377.306 $
2227314,620 ICP3L
Gần đây

Filecoin

# Exchange Pair Price 24h Volume Last Traded
1 FIL3L/USDT
1 $
0,5297 USDT
13.788.877 $
25966271,942 FIL3L
Gần đây
2 FILUP/USDT
2 $
1,841 USDT
9.231.128 $
5003125,607 FILUP
Gần đây
3 FIL3S/USDT
0 $
0,00018902 USDT
8.720.098 $
46017631547,573 FIL3S
Gần đây
4 FIL3L/USDT
2 $
1,6183 USDT
2.858.646 $
1762296,170 FIL3L
Gần đây
5 FIL1D3S/USDT
1 $
1,0774 USDT
2.793.108 $
2585958,180 FIL1D
Gần đây
6 FIL3S/USDT
0 $
0,2974 USDT
2.063.169 $
6921042,650 FIL3S
Gần đây
7 FILDOWN/USDT
0 $
0,0048 USDT
1.936.146 $
402473585,671 FILDO
Gần đây
8 FILECOIN3L...
1 $
0,855 USDT
1.022.334 $
1193073,500 FILEC
Gần đây
9 FIL1D3L/USDT
0 $
0,204 USDT
552.017 $
2699655,870 FIL1D
Gần đây
10 FIL3S/USDT
1 $
0,6094 USDT
293.340 $
480198,438 FIL3S
Gần đây
11 SFIL/USDT
10 $
9,647 USDT
285.855 $
29561,820 SFIL
Gần đây
12 FIL5S/USDT
0 $
0,036705 USDT
223.320 $
6069868,581 FIL5S
Gần đây
13 FIL3L/USDT
0 $
0,24221 USDT
68.508 $
282221,031 FIL3L
Gần đây
14 FIL3L/USDT
0 $
0,005412 USDT
25.765 $
4756459,503 FIL3L
Gần đây
15 FIL3S/USDT
2 $
1,8762 USDT
7.176 $
3813,872 FIL3S
Gần đây
16 FIL3S/USDT
0 $
0,133873 USDT
2.914 $
21714,088 FIL3S
Gần đây
17 FIL5L/USDT
0 $
0,007439 USDT
1.798 $
241124,967 FIL5L
Gần đây
18 FIL3L/USDT
0 $
0,008152 USDT
576 $
70504,990 FIL3L
Gần đây

TRON

# Exchange Pair Price 24h Volume Last Traded
1 TRX3S/USDT
2 $
1,510153 USDT
15.848.476 $
10468325,544 TRX3S
Gần đây
2 TRX3S/USDT
0 $
0,2798 USDT
4.120.569 $
14692210,860 TRX3S
Gần đây
3 TRXUP/USDT
0 $
0,188 USDT
4.063.091 $
21564485,398 TRXUP
Gần đây
4 TRX3L/USDT
0 $
0,0848 USDT
4.046.273 $
47603289,820 TRX3L
Gần đây
5 TRX1D3S/USDT
1 $
1,0526 USDT
2.746.514 $
2602730,380 TRX1D
Gần đây
6 TRX3S/USDT
2 $
1,778 USDT
2.145.133 $
1205256,930 TRX3S
Gần đây
7 TRX3L/USDT
0 $
0,11201 USDT
1.204.080 $
10722826,135 TRX3L
Gần đây
8 TRXDOWN/USDT
0 $
0,001534 USDT
990.429 $
645099829,545 TRXDO
Gần đây
9 TRX1D3L/USDT
0 $
0,2178 USDT
571.622 $
2618734,270 TRX1D
Gần đây
10 TRX3L/USDT
1 $
0,605 USDT
535.280 $
882672,990 TRX3L
Gần đây
11 TRX3S/USDT
1 $
0,50379 USDT
60.989 $
120720,901 TRX3S
Gần đây
12 TRX3S/USDT
0 $
0,02237 USDT
52.427 $
2338465,800 TRX3S
Gần đây
13 TRX5S/USDT
0 $
0,090406 USDT
34.448 $
380145,000 TRX5S
Gần đây
14 TRX3L/USDT
0 $
0,01468 USDT
32.056 $
2178862,429 TRX3L
Gần đây
15
FTX FTX
TRXBULL/USD
0 $
0,16585 USD
29.789 $
179616,867 TRXBU
Gần đây
16
FTX FTX
TRXHALF/USD
15.594 $
15594 USD
16.635 $
1,067 TRXHA
khoảng 4 giờ trước
17 TRX3L/USDT
0 $
0,1204 USDT
13.046 $
108076,118 TRX3L
khoảng 2 giờ trước
18 TRXBULL/USDT
0 $
0,16403499 USDT
10.543 $
64126,454 TRXBU
Gần đây
19 TRX3S/USDT
0 $
0,074054 USDT
7.080 $
95385,800 TRX3S
Gần đây
20 TRX5L/USDT
0 $
0,005604 USDT
3.266 $
581459,843 TRX5L
Gần đây
21 TRX3L/USDT
0 $
0,004251 USDT
952 $
223475,590 TRX3L
Gần đây
22
FTX FTX
TRXBEAR/USD
0 $
0,00000776 USD
681 $
87806301,546 TRXBE
Gần đây
23
FTX FTX
TRXHEDGE/USD
134 $
133,79 USD
78 $
0,580 TRXHE
Gần đây

Monero

# Exchange Pair Price 24h Volume Last Traded
1 XMR3S/USDT
0 $
0,4124 USDT
1.667.188 $
4033142,290 XMR3S
Gần đây
2 XMR3L/USDT
1 $
0,7998 USDT
1.416.690 $
1767140,080 XMR3L
Gần đây
3 XMR3L/USDT
1 $
1,052 USDT
1.148.866 $
1089502,100 XMR3L
Gần đây
4 XMR3S/USDT
0 $
0,33 USDT
523.080 $
1581351,770 XMR3S
Gần đây
5 XMR3S/USDT
0 $
0,19419 USDT
110.803 $
569329,899 XMR3S
Gần đây
6 XMR3L/USDT
0 $
0,07146 USDT
65.755 $
918135,049 XMR3L
Gần đây
7 XMR3S/USDT
0 $
0,009706 USDT
17.725 $
1821847,350 XMR3S
Gần đây
8 XMR3S/USDT
0 $
0,217359 USDT
12.600 $
57917,634 XMR3S
Gần đây
9 XMR3L/USDT
0 $
0,016004 USDT
6.478 $
403823,910 XMR3L
Gần đây
10 XMR3L/USDT
0 $
0,1629 USDT
5.539 $
33910,946 XMR3L
khoảng 2 giờ trước

EOS

# Exchange Pair Price 24h Volume Last Traded
1 EOS3L/USDT
0 $
0,00503 USDT
4.720.524 $
936123023,669 EOS3L
Gần đây
2 EOS3S/USDT
0 $
0,3785 USDT
4.128.098 $
10880822,830 EOS3S
Gần đây
3 EOS1D3S/USDT
2 $
1,5628 USDT
4.050.685 $
2585896,300 EOS1D
Gần đây
4 EOS3S/USDT
0 $
0,000212 USDT
3.586.845 $
16876695646,652 EOS3S
Gần đây
5 EOS5S/USDT
2 $
1,642 USDT
2.983.349 $
1812614,390 EOS5S
Gần đây
6 EOSUP/USDT
1 $
0,818 USDT
2.812.926 $
3431195,459 EOSUP
Gần đây
7 EOS1D3L/USDT
1 $
0,9295 USDT
2.413.885 $
2590915,570 EOS1D
Gần đây
8 EOSDOWN/USDT
0 $
0,00181 USDT
2.333.664 $
1288401893,252 EOSDO
Gần đây
9 EOS5L/USDT
1 $
1,111 USDT
1.824.252 $
1638366,790 EOS5L
Gần đây
10 EOS4L/USDT
1 $
1,429 USDT
1.787.038 $
1247602,040 EOS4L
Gần đây
11 EOS3S/USDT
1 $
1,213 USDT
1.620.826 $
1333061,060 EOS3S
Gần đây
12 EOS4S/USDT
1 $
0,763 USDT
1.310.503 $
1713516,090 EOS4S
Gần đây
13 EOS3L/USDT
1 $
0,9864 USDT
1.163.798 $
1177061,286 EOS3L
Gần đây
14 EOS3L/USDT
0 $
0,1616 USDT
931.093 $
5748168,900 EOS3L
Gần đây
15 EOS5S/USDT
1 $
0,51659 USDT
907.733 $
1755607,364 EOS5S
Gần đây
16 EOS3L/USDT
0 $
0,00867 USDT
604.291 $
69524475,918 EOS3L
Gần đây
17 EOS3L/USDT
0 $
0,375 USDT
457.185 $
1216468,130 EOS3L
Gần đây
18 EOS5L/USDT
0 $
0,00192552 USDT
422.987 $
219479412,821 EOS5L
Gần đây
19 EOSBEAR/KRW
0 $
0,234 KRW
403.728 $
1959082636,741 EOSBE
Gần đây
20 EOS5S/USDT
1 $
0,77277 USDT
386.299 $
498683,702 EOS5S
Gần đây
21 EOS3S/USDT
0 $
0,072967 USDT
241.254 $
3303418,875 EOS3S
Gần đây
22 EOS3S/USDT
0 $
0,29263 USDT
179.642 $
612408,139 EOS3S
Gần đây
23 EOS5L/USDT
0 $
0,23227 USDT
161.907 $
695523,970 EOS5L
Gần đây
24
FTX FTX
EOSBULL/USD
0 $
0,0014355 USD
113.051 $
78753881,696 EOSBU
Gần đây
25 EOS3L/USDT
0 $
0,02681 USDT
82.133 $
3056768,881 EOS3L
Gần đây
26 EOS3S/USDT
24 $
24,3217 USDT
81.773 $
3354,203 EOS3S
Gần đây
27 EOS3L/USDT
0 $
0,446218 USDT
72.416 $
161905,787 EOS3L
Gần đây
28 EOS5L/USDT
0 $
0,434254 USDT
62.584 $
143779,952 EOS5L
Gần đây
29
FTX FTX
EOSHALF/USD
8.423 $
8422,5 USD
43.135 $
5,121 EOSHA
khoảng 1 giờ trước
30 EOS3S/USDT
0 $
0,051981 USDT
32.104 $
616158,690 EOS3S
Gần đây
31 EOS3L/USDT
0 $
0,0014 USDT
21.027 $
14984132,600 EOS3L
Gần đây
32 EOSBULL/USDT
0 $
0,00141281 USDT
17.579 $
12413902,696 EOSBU
Gần đây
33 EOS5S/USDT
0 $
0,090638 USDT
14.452 $
159072,301 EOS5S
Gần đây
34
FTX FTX
EOSBEAR/USDT
0 $
0,0002035 USDT
12.826 $
62879237,838 EOSBE
Gần đây
35
FTX FTX
EOSBEAR/USD
0 $
0,0002102 USD
10.733 $
51058580,162 EOSBE
Gần đây
36
FTX FTX
EOSBULL/USDT
0 $
0,0014 USDT
9.050 $
6462084,607 EOSBU
Gần đây
37 EOSBULL/USDT
0 $
0,00156 USDT
3.914 $
2507055,120 EOSBU
Gần đây
38
FTX FTX
EOSHEDGE/USD
257 $
257,425 USD
2.591 $
10,063 EOSHE
khoảng 3 giờ trước
39 EOS3L/USDT
0 $
0,00137 USDT
2.477 $
1806174,573 EOS3L
Gần đây

Shiba Inu

# Exchange Pair Price 24h Volume Last Traded
1 SHIB3L/USDT
1 $
0,9 USDT
1.194.978 $
1324622,120 SHIB3
Gần đây
2 SHIB3L/USDT
0 $
0,1408 USDT
964.139 $
6831476,270 SHIB3
Gần đây
3 SHIB3S/USDT
0 $
0,3166 USDT
907.568 $
2859866,900 SHIB3
Gần đây
4 SHIB3S/USDT
0 $
0,478 USDT
795.357 $
1660002,980 SHIB3
Gần đây
5 SHIB3L/USDT
0 $
0,08506 USDT
305.057 $
3578460,480 SHIB3
Gần đây
6 SHIB3S/USDT
0 $
0,34982 USDT
304.802 $
869211,130 SHIB3
Gần đây
7 SHIB3S/USDT
0 $
0,127974 USDT
62.817 $
489701,120 SHIB3
Gần đây
8 SHIB3L/USDT
0 $
0,017766 USDT
9.073 $
509516,470 SHIB3
Gần đây

Aave

# Exchange Pair Price 24h Volume Last Traded
1 AAVEDOWN/USDT
0 $
0,1235 USDT
4.857.003 $
39233166,102 AAVED
Gần đây
2 AAVE1D3S/USDT
2 $
1,6396 USDT
4.253.426 $
2588459,590 AAVE1
Gần đây
3 AAVEUP/USDT
1 $
1,053 USDT
3.410.724 $
3237054,018 AAVEU
Gần đây
4 AAVE1D3L/USDT
1 $
0,7204 USDT
1.880.841 $
2605066,650 AAVE1
Gần đây
5 AAVE3S/USDT
1 $
0,6353 USDT
1.669.192 $
2621229,530 AAVE3
Gần đây
6 AAVE3L/USDT
1 $
1,43 USDT
1.657.986 $
1156871,770 AAVE3
Gần đây
7 AAVE3L/USDT
0 $
0,1388 USDT
1.370.686 $
9852041,540 AAVE3
Gần đây
8 AAVE3S/USDT
0 $
0,488 USDT
756.405 $
1546353,850 AAVE3
Gần đây
9 AAVE3S/USDT
0 $
0,01297 USDT
84.050 $
6474581,866 AAVE3
Gần đây
10 AAVE3S/USDT
0 $
0,257926 USDT
53.912 $
208529,370 AAVE3
Gần đây
11 AAVE3L/USDT
0 $
0,002425 USDT
4.920 $
2023919,030 AAVE3
Gần đây
12 AAVE3L/USDT
0 $
0,2063 USDT
512 $
2474,894 AAVE3
Gần đây

OKB

# Exchange Pair Price 24h Volume Last Traded
1 OKB3L/USDT
1 $
0,5518 USDT
1.633.942 $
2954149,950 OKB3L
Gần đây
2 OKB3S/USDT
1 $
1,2066 USDT
1.541.383 $
1274455,960 OKB3S
Gần đây
3 OKB3S/USDT
0 $
0,15601675 USDT
1.254.947 $
8023517,069 OKB3S
Gần đây
4 OKB3L/USDT
1 $
0,983 USDT
1.078.771 $
1094838,940 OKB3L
Gần đây
5 OKB3S/USDT
0 $
0,438 USDT
582.755 $
1327553,940 OKB3S
Gần đây
6 OKB3L/USDT
0 $
0,01390301 USDT
208.422 $
14953570,650 OKB3L
Gần đây
7 OKB3S/USDT
0 $
0,11408 USDT
84.545 $
739467,645 OKB3S
Gần đây
8 OKB3L/USDT
0 $
0,06114 USDT
28.812 $
470207,408 OKB3L
Gần đây
9 OKB3S/USDT
0 $
0,186808 USDT
27.422 $
146662,639 OKB3S
Gần đây
10 OKB3L/USDT
0 $
0,07341 USDT
14.534 $
197803,464 OKB3L
Gần đây
11 OKB3S/USDT
0 $
0,024552 USDT
8.745 $
355345,270 OKB3S
Gần đây
12 OKB3L/USDT
0 $
0,000596 USDT
2.445 $
4093256,471 OKB3L
Gần đây
13
FTX FTX
OKBBULL/USD
9 $
8,53 USD
1.962 $
229,999 OKBBU
Gần đây
14
FTX FTX
OKBBEAR/USD
0 $
0,00005058 USD
148 $
2925897,390 OKBBE
Gần đây
15
FTX FTX
OKBHEDGE/USD
88 $
88,08 USD
33 $
0,376 OKBHE
khoảng 3 giờ trước

Algorand

# Exchange Pair Price 24h Volume Last Traded
1 ALGO3L/USDT
0 $
0,2364 USDT
1.524.035 $
6431691,450 ALGO3
Gần đây
2 ALGO3S/USDT
0 $
0,1044 USDT
1.474.727 $
14092527,730 ALGO3
Gần đây
3 ALGO3L/USDT
1 $
0,723 USDT
906.827 $
1251298,220 ALGO3
Gần đây
4 ALGO3S/USDT
1 $
0,562 USDT
820.299 $
1456165,280 ALGO3
Gần đây
5 ALGO3L/USDT
0 $
0,124063 USDT
47.433 $
381374,480 ALGO3
Gần đây
6
FTX FTX
ALGOBULL/USD
0 $
0,00000876 USD
17.856 $
2038357522,831 ALGOB
Gần đây
7 ALGO3S/USDT
0 $
0,019782 USDT
16.715 $
842865,230 ALGO3
Gần đây
8 ALGO3S/USDT
0 $
0,18766 USDT
16.262 $
86580,666 ALGO3
Gần đây
9
FTX FTX
ALGOHALF/USD
14.631 $
14631 USD
14.678 $
1,003 ALGOH
khoảng 4 giờ trước
10 ALGO3S/USDT
0 $
0,014369 USDT
2.814 $
195389,410 ALGO3
Gần đây
11 ALGOBEAR/KRW
0 $
0,00018 KRW
2.677 $
16877805030,156 ALGOB
Gần đây
12 ALGO3L/USDT
0 $
0,007471 USDT
1.011 $
134964,280 ALGO3
Gần đây
13
FTX FTX
ALGOBEAR/USD
0 $
0,00000014 USD
426 $
3045714285,714 ALGOB
Gần đây
14
FTX FTX
ALGOHEDGE/USD
153 $
152,9 USD
42 $
0,277 ALGOH
khoảng 3 giờ trước
15 ALGO3L/USDT
0 $
0,2579 USDT
33 $
129,756 ALGO3
khoảng 3 giờ trước

PancakeSwap

# Exchange Pair Price 24h Volume Last Traded
1 CAKE3S/USDT
0 $
0,003628 USDT
34.741 $
9553228,040 CAKE3
Gần đây
2 CAKE3L/USDT
0 $
0,003749 USDT
11.889 $
3163858,526 CAKE3
Gần đây

Bitcoin SV

# Exchange Pair Price 24h Volume Last Traded
1 BSV5S/USDT
1 $
0,678801 USDT
6.702.481 $
9850782,440 BSV5S
Gần đây
2 BSV3L/USDT
0 $
0,001958 USDT
2.561.373 $
1304880856,106 BSV3L
Gần đây
3 BSV3S/USDT
2 $
1,887 USDT
1.976.783 $
1046942,021 BSV3S
Gần đây
4 BSV3L/USDT
0 $
0,135979 USDT
1.809.791 $
13276002,379 BSV3L
Gần đây
5 BSV3S/USDT
0 $
0,00105014 USDT
1.636.966 $
1554902133,258 BSV3S
Gần đây
6 BSV3L/USDT
1 $
0,8046 USDT
1.209.948 $
1500252,080 BSV3L
Gần đây
7 BSV3S/USDT
0 $
0,4587 USDT
899.467 $
1956294,110 BSV3S
Gần đây
8 BSV4S/USDT
1 $
0,507 USDT
744.369 $
1466929,530 BSV4S
Gần đây
9 BSV3S/USDT
1 $
0,72337 USDT
678.633 $
936084,566 BSV3S
Gần đây
10 BSV4L/USDT
0 $
0,331 USDT
416.488 $
1255303,750 BSV4L
Gần đây
11 BSV5S/USDT
0 $
0,335276 USDT
364.755 $
1086962,105 BSV5S
Gần đây
12 BSV3L/USDT
0 $
0,237 USDT
259.645 $
1093131,470 BSV3L
Gần đây
13 BSV5L/USDT
0 $
0,00683 USDT
72.961 $
10657270,237 BSV5L
Gần đây
14 BSVBULL/USDT
0 $
0,00008297 USDT
31.548 $
379363618,206 BSVBU
Gần đây
15
FTX FTX
BSVBEAR/USD
0 $
0,0002055 USD
31.086 $
151268916,058 BSVBE
Gần đây
16 BSV3L/USDT
0 $
0,03404 USDT
15.258 $
447162,375 BSV3L
Gần đây
17 BSV3S/USDT
0 $
0,047225 USDT
13.743 $
290332,570 BSV3S
Gần đây
18 BSVS/USDT
14 $
13,86 USDT
11.407 $
821,098 BSVS
Gần đây
19 BSV5L/USDT
0 $
0,00008916 USDT
11.241 $
125964165,697 BSV5L
Gần đây
20 BSV3S/USDT
0 $
0,0694 USDT
8.173 $
117663,369 BSV3S
Gần đây
21 BSV3L/USDT
0 $
0,02699 USDT
5.037 $
186192,657 BSV3L
Gần đây
22
FTX FTX
BSVBULL/USDT
0 $
0,00008435 USDT
2.891 $
34201487,730 BSVBU
Gần đây
23 BSV3L/USDT
0 $
0,01555 USDT
2.573 $
165029,756 BSV3L
Gần đây
24
FTX FTX
BSVBULL/USD
0 $
0,00008156 USD
2.355 $
28879093,796 BSVBU
Gần đây
25
FTX FTX
BSVBEAR/USDT
0 $
0,00020525 USDT
201 $
982697,442 BSVBE
khoảng 1 giờ trước
26
FTX FTX
BSVHEDGE/USD
399 $
399,2 USD
4 $
0,010 BSVHE
khoảng 3 giờ trước

LEO Token

# Exchange Pair Price 24h Volume Last Traded
1
FTX FTX
LEOBULL/USD
614 $
613,75 USD
3.675 $
5,987 LEOBU
Gần đây
2
FTX FTX
LEOBEAR/USD
88 $
88,125 USD
465 $
5,272 LEOBE
Gần đây

Cosmos

# Exchange Pair Price 24h Volume Last Traded
1 ATOM3S/USDT
1 $
1,3176 USDT
1.466.526 $
1110411,280 ATOM3
Gần đây
2 ATOM3L/USDT
1 $
0,795 USDT
1.105.270 $
1387207,870 ATOM3
Gần đây
3 ATOM3L/USDT
1 $
0,6126 USDT
977.627 $
1592112,450 ATOM3
Gần đây
4 ATOM3S/USDT
0 $
0,471 USDT
841.692 $
1783087,930 ATOM3
Gần đây
5 ATOM4L/USDT
0 $
0,299 USDT
547.485 $
1827013,260 ATOM4
Gần đây
6 ATOM4S/USDT
0 $
0,174 USDT
409.659 $
2352351,470 ATOM4
Gần đây
7 ATOM3S/USDT
0 $
0,21384 USDT
158.214 $
738239,993 ATOM3
Gần đây
8 ATOM3L/USDT
0 $
0,06555 USDT
103.252 $
1571684,060 ATOM3
Gần đây
9 ATOM3L/USDT
0 $
0,496521 USDT
81.905 $
164569,540 ATOM3
Gần đây
10
FTX FTX
ATOMBULL/USD
0 $
0,04157 USD
52.370 $
1259814,495 ATOMB
Gần đây
11
FTX FTX
ATOMHEDGE/USD
145 $
145,41 USD
22.801 $
156,808 ATOMH
Gần đây
12
FTX FTX
ATOMBEAR/USD
0 $
0,00003632 USD
19.840 $
546243631,057 ATOMB
Gần đây
13
FTX FTX
ATOMHALF/USD
13.803 $
13803 USD
18.572 $
1,346 ATOMH
khoảng 4 giờ trước
14 ATOM3S/USDT
0 $
0,16847 USDT
11.221 $
66548,241 ATOM3
Gần đây
15 ATOM3S/USDT
0 $
0,013447 USDT
7.856 $
582849,430 ATOM3
Gần đây
16 ATOM3L/USDT
0 $
0,02978 USDT
5.547 $
185993,773 ATOM3
khoảng 1 giờ trước

FTX Token

# Exchange Pair Price 24h Volume Last Traded
1 FTT3L/USDT
0 $
0,3704 USDT
1.644.021 $
4428065,220 FTT3L
Gần đây
2 FTT3S/USDT
2 $
1,7873 USDT
1.583.473 $
883875,120 FTT3S
Gần đây

NEO

# Exchange Pair Price 24h Volume Last Traded
1 NEO3S/USDT
1 $
0,972 USDT
1.640.176 $
1683444,380 NEO3S
Gần đây
2 NEO3S/USDT
0 $
0,3252 USDT
1.004.132 $
3080477,570 NEO3S
Gần đây
3 NEO3L/USDT
0 $
0,1147 USDT
853.399 $
7422779,460 NEO3L
Gần đây
4 NEO3S/USDT
2 $
1,856184 USDT
513.708 $
276061,690 NEO3S
Gần đây
5 NEO3L/USDT
0 $
0,389 USDT
511.470 $
1311931,540 NEO3L
Gần đây
6 NEO3S/USDT
1 $
0,677853 USDT
191.990 $
282565,920 NEO3S
Gần đây
7 NEO3S/USDT
0 $
0,08208 USDT
103.081 $
1253092,924 NEO3S
Gần đây
8 NEO5S/USDT
0 $
0,068391 USDT
77.061 $
1124117,646 NEO5S
Gần đây
9 NEO3L/USDT
0 $
0,07213 USDT
75.698 $
1047146,761 NEO3L
Gần đây
10 NEO3S/USDT
0 $
0,038524 USDT
22.038 $
571554,102 NEO3S
Gần đây
11 NEO3L/USDT
0 $
0,087 USDT
20.354 $
233300,518 NEO3L
Gần đây
12 NEO3L/USDT
0 $
0,00312 USDT
11.431 $
3655025,379 NEO3L
Gần đây
13 NEO5L/USDT
0 $
0,003977 USDT
11.156 $
2798484,669 NEO5L
Gần đây

Tezos

# Exchange Pair Price 24h Volume Last Traded
1 XTZ3S/USDT
1 $
0,508739 USDT
6.684.137 $
13105723,604 XTZ3S
Gần đây
2 XTZUP/USDT
0 $
0,037 USDT
6.486.720 $
174929814,531 XTZUP
Gần đây
3 XTZ1D3S/USDT
1 $
1,0922 USDT
2.487.009 $
2271582,870 XTZ1D
Gần đây
4 XTZ3L/USDT
0 $
0,1976 USDT
1.592.765 $
8041597,450 XTZ3L
Gần đây
5 XTZ3S/USDT
1 $
0,8207 USDT
1.484.637 $
1804735,400 XTZ3S
Gần đây
6 XTZ3L/USDT
1 $
0,56 USDT
644.706 $
1148545,710 XTZ3L
Gần đây
7 XTZ1D3L/USDT
0 $
0,2685 USDT
608.083 $
2259068,080 XTZ1D
Gần đây
8 XTZDOWN/USDT
0 $
0,00284 USDT
608.333 $
213729185,319 XTZDO
Gần đây
9 XTZ3S/USDT
0 $
0,323 USDT
483.971 $
1496835,860 XTZ3S
Gần đây
10 XTZ3L/USDT
0 $
0,028476 USDT
425.530 $
14906022,950 XTZ3L
Gần đây
11
FTX FTX
XTZBEAR/USD
0 $
0,0004902 USD
82.949 $
169213841,860 XTZBE
Gần đây
12
FTX FTX
XTZHALF/USD
7.054 $
7054 USD
39.114 $
5,545 XTZHA
khoảng 4 giờ trước
13
FTX FTX
XTZBULL/USDT
0 $
0,134125 USDT
27.696 $
206084,283 XTZBU
Gần đây
14
FTX FTX
XTZBEAR/USDT
0 $
0,0004833 USDT
19.525 $
40342315,611 XTZBE
khoảng 1 giờ trước
15 XTZ3S/USDT
0 $
0,009982 USDT
12.312 $
1232335,350 XTZ3S
Gần đây
16
FTX FTX
XTZBULL/USD
0 $
0,133475 USD
8.638 $
64713,641 XTZBU
Gần đây
17 XTZ3L/USDT
0 $
0,0003111 USDT
7.823 $
25075670,239 XTZ3L
Gần đây

IOTA

# Exchange Pair Price 24h Volume Last Traded
1 IOTA3S/USDT
2 $
2,387 USDT
3.604.623 $
1506544,730 IOTA3
Gần đây
2 IOTA3L/USDT
0 $
0,142 USDT
223.088 $
1567337,500 IOTA3
Gần đây
3 IOTA3S/USDT
0 $
0,329058 USDT
52.163 $
158150,050 IOTA3
Gần đây
4 IOTA3L/USDT
0 $
0,003294 USDT
29.720 $
9001257,350 IOTA3
Gần đây

Terra

# Exchange Pair Price 24h Volume Last Traded
1 LUNA3S/USDT
0 $
0,1127 USDT
594.946 $
5266608,910 LUNA3
Gần đây
2 LUNA3L/USDT
0 $
0,0915 USDT
531.561 $
5795745,970 LUNA3
Gần đây
3 LUNA3S/USDT
0 $
0,249 USDT
387.424 $
1552251,430 LUNA3
Gần đây
4 LUNA3L/USDT
0 $
0,256 USDT
378.763 $
1476055,350 LUNA3
Gần đây
5 LUNA3S/USDT
0 $
0,01091 USDT
60.472 $
5529805,020 LUNA3
Gần đây
6 LUNA3L/USDT
0 $
0,001536 USDT
35 $
22946,446 LUNA3
Gần đây

Maker

# Exchange Pair Price 24h Volume Last Traded
1 MKR3S/USDT
2 $
2,458 USDT
3.211.928 $
1303839,990 MKR3S
Gần đây
2 MKR3S/USDT
1 $
1,0797 USDT
1.058.153 $
977738,690 MKR3S
Gần đây
3 MKR3S/USDT
1 $
1,06463 USDT
1.027.341 $
962845,392 MKR3S
Gần đây
4 MKR3L/USDT
0 $
0,4425 USDT
823.950 $
1857654,820 MKR3L
Gần đây
5 MKR3L/USDT
0 $
0,482 USDT
525.433 $
1087538,290 MKR3L
Gần đây
6 MKR3L/USDT
0 $
0,15968 USDT
276.995 $
1730860,699 MKR3L
Gần đây
7 MKR3S/USDT
1 $
0,614701 USDT
188.553 $
305971,070 MKR3S
Gần đây
8 MKR3S/USDT
0 $
0,03903 USDT
95.670 $
2449028,080 MKR3S
Gần đây
9
FTX FTX
MKRBULL/USD
148 $
148,5 USD
22.501 $
151,519 MKRBU
Gần đây
10 MKR3L/USDT
0 $
0,1079 USDT
18.589 $
172125,296 MKR3L
Gần đây
11 MKR3S/USDT
0 $
0,083069 USDT
15.510 $
186277,867 MKR3S
Gần đây
12
FTX FTX
MKRBEAR/USD
0 $
0,003087 USD
7.383 $
2391707,794 MKRBE
Gần đây
13 MKR3L/USDT
0 $
0,002599 USDT
1.409 $
540677,650 MKR3L
Gần đây

Avalanche

# Exchange Pair Price 24h Volume Last Traded
1 AVAX3S/USDT
2 $
2,081 USDT
2.969.166 $
1423648,810 AVAX3
Gần đây
2 AVAX3L/USDT
1 $
0,591 USDT
654.017 $
1104366,010 AVAX3
Gần đây
3 AVAX3S/USDT
1 $
0,6096 USDT
300.013 $
490961,728 AVAX3
Gần đây
4 AVAX3S/USDT
0 $
0,034164 USDT
2.062 $
60215,140 AVAX3
Gần đây
5 AVAX3L/USDT
0 $
0,0222 USDT
261 $
11736,937 AVAX3
Gần đây
6 AVAX3L/USDT
0 $
0,000755 USDT
116 $
153418,738 AVAX3
Gần đây
7 AVAX3S/USDT
0 $
0,1639035 USDT
11 $
69,430 AVAX3
khoảng 3 giờ trước

Kusama

# Exchange Pair Price 24h Volume Last Traded
1 KSM3S/USDT
2 $
2,385 USDT
4.807.054 $
2010782,620 KSM3S
Gần đây
2 KSM1D3S/USDT
1 $
0,8897 USDT
2.113.256 $
2369705,750 KSM1D
Gần đây
3 KSM3S/USDT
4 $
3,5108 USDT
1.547.590 $
439771,910 KSM3S
Gần đây
4 KSM1D3L/USDT
0 $
0,4266 USDT
1.226.157 $
2867703,980 KSM1D
Gần đây
5 KSM3L/USDT
0 $
0,0758 USDT
899.618 $
11840403,520 KSM3L
Gần đây
6 KSM3S/USDT
1 $
0,50809 USDT
296.507 $
582164,916 KSM3S
Gần đây
7 KSM3L/USDT
0 $
0,294 USDT
144.157 $
489172,390 KSM3L
Gần đây
8 KSM3L/USDT
0 $
0,00553 USDT
65.729 $
11859657,909 KSM3L
Gần đây
9 KSM3L/USDT
1 $
0,6816 USDT
36.938 $
54144,950 KSM3L
Gần đây
10 KSM3S/USDT
0 $
0,09133 USDT
9.576 $
104756,594 KSM3S
Gần đây
11 KSM3S/USDT
0 $
0,00591 USDT
4.650 $
784956,490 KSM3S
Gần đây
12 KSM3L/USDT
0 $
0,047676 USDT
3.565 $
74607,902 KSM3L
Gần đây

Huobi Token

# Exchange Pair Price 24h Volume Last Traded
1 HT3S/USDT
2 $
1,500826 USDT
24.153.530 $
16053174,480 HT3S
Gần đây
2 HT3L/USDT
0 $
0,213102 USDT
4.563.233 $
21359731,746 HT3L
Gần đây
3 HT3L/USDT
1 $
0,7372 USDT
1.604.207 $
2170965,100 HT3L
Gần đây
4 HT3S/USDT
1 $
1,3223 USDT
1.546.021 $
1166441,440 HT3S
Gần đây
5 HT3S/USDT
1 $
1,217 USDT
1.203.131 $
986422,080 HT3S
Gần đây
6 HT3L/USDT
1 $
0,994 USDT
831.674 $
834720,790 HT3L
Gần đây
7 HT3S/USDT
0 $
0,15265 USDT
75.585 $
494058,793 HT3S
Gần đây
8 HT3L/USDT
0 $
0,0723 USDT
60.476 $
834616,505 HT3L
Gần đây
9
FTX FTX
HTBEAR/USD
0 $
0,02481 USD
30.717 $
1238094,463 HTBEA
Gần đây
10
FTX FTX
HTBULL/USD
8 $
8,39 USD
10.280 $
1225,309 HTBUL
Gần đây
11 HT3L/USDT
0 $
0,1647 USDT
5.935 $
36000,438 HT3L
Gần đây
12 HT3S/USDT
0 $
0,006357 USDT
2.636 $
413649,570 HT3S
Gần đây
13 HT3L/USDT
0 $
0,007273 USDT
2.277 $
312272,854 HT3L
Gần đây
14
FTX FTX
HTHALF/USD
10.144 $
10143,5 USD
1.822 $
0,180 HTHAL
khoảng 1 giờ trước
15 HT3S/USDT
0 $
0,054796 USDT
146 $
2661,658 HT3S
khoảng 3 giờ trước
16
FTX FTX
HTHEDGE/USD
415 $
414,55 USD
8 $
0,019 HTHED
khoảng 4 giờ trước

The Graph

# Exchange Pair Price 24h Volume Last Traded
1 GRT3L/USDT
1 $
0,9986 USDT
1.112.445 $
1111385,130 GRT3L
Gần đây
2 GRT3S/USDT
0 $
0,4771 USDT
829.689 $
1734935,720 GRT3S
Gần đây
3 GRT3L/USDT
1 $
0,561 USDT
707.637 $
1258600,420 GRT3L
Gần đây
4 GRT3S/USDT
0 $
0,301 USDT
530.121 $
1757045,280 GRT3S
Gần đây
5 GRT3S/USDT
1 $
0,85771 USDT
201.362 $
234249,255 GRT3S
Gần đây
6 GRT3L/USDT
0 $
0,02368 USDT
63.949 $
2694588,019 GRT3L
Gần đây
7 GRT3L/USDT
0 $
0,127576 USDT
14.556 $
113830,278 GRT3L
Gần đây
8 GRT3S/USDT
0 $
0,012431 USDT
5.852 $
469620,840 GRT3S
Gần đây
9 GRT3S/USDT
1 $
0,5653047 USDT
471 $
831,160 GRT3S
khoảng 2 giờ trước
10 GRT3L/USDT
0 $
0,013 USDT
191 $
14690,038 GRT3L
khoảng 2 giờ trước

Hedera Hashgraph

# Exchange Pair Price 24h Volume Last Traded
1 HBAR3S/USDT
2 $
1,5494 USDT
1.434.621 $
923743,380 HBAR3
Gần đây
2 HBAR3L/USDT
0 $
0,0669 USDT
895.616 $
13355912,030 HBAR3
Gần đây
3 HBAR3S/USDT
0 $
0,01322 USDT
9.038 $
682066,590 HBAR3
Gần đây
4 HBAR3L/USDT
0 $
0,066602 USDT
4.997 $
74844,980 HBAR3
Gần đây

THORChain

# Exchange Pair Price 24h Volume Last Traded
1 RUNE3S/USDT
1 $
0,8 USDT
1.429.603 $
1782789,470 RUNE3
Gần đây
2 RUNE3L/USDT
0 $
0,163 USDT
378.512 $
2316682,960 RUNE3
Gần đây

BitTorrent

# Exchange Pair Price 24h Volume Last Traded
1 BTT3S/USDT
3 $
3,149 USDT
5.040.198 $
1596796,080 BTT3S
Gần đây
2 BTT3S/USDT
2 $
1,50589 USDT
760.286 $
503657,719 BTT3S
Gần đây
3 BTT3L/USDT
1 $
0,502 USDT
669.387 $
1330295,250 BTT3L
Gần đây
4 BTT3S/USDT
2 $
1,7325 USDT
637.486 $
367092,280 BTT3S
Gần đây
5 BTT3L/USDT
0 $
0,1908 USDT
584.674 $
3057123,860 BTT3L
Gần đây
6 BTT3L/USDT
0 $
0,05121 USDT
63.226 $
1231909,022 BTT3L
Gần đây

Sushi

# Exchange Pair Price 24h Volume Last Traded
1 SUSHIUP/USDT
0 $
0,057 USDT
16.462.337 $
288117791,269 SUSHI
Gần đây
2 SUSHIDOWN/...
0 $
0,0114769 USDT
6.671.784 $
580963861,574 SUSHI
Gần đây
3 SUSHI1D3S/...
1 $
1,2462 USDT
2.576.995 $
2063059,500 SUSHI
Gần đây
4 SUSHI1D3L/...
1 $
0,8238 USDT
1.740.685 $
2108178,910 SUSHI
Gần đây
5 SUSHI3S/USDT
0 $
0,1726 USDT
995.729 $
5755431,540 SUSHI
Gần đây
6 SUSHI3L/USDT
0 $
0,0645 USDT
821.697 $
12709527,870 SUSHI
Gần đây
7 SUSHI3L/USDT
0 $
0,373 USDT
542.473 $
1450920,630 SUSHI
Gần đây
8 SUSHI3S/USDT
0 $
0,316 USDT
494.977 $
1562924,900 SUSHI
Gần đây
9
FTX FTX
SUSHIBULL/USD
0 $
0,0003453 USD
398.114 $
1152951110,918 SUSHI
Gần đây
10 SUSHI3S/USDT
0 $
0,45874 USDT
231.921 $
504341,391 SUSHI
Gần đây
11 SUSHI3L/USDT
0 $
0,06319 USDT
53.335 $
842185,358 SUSHI
Gần đây
12 SUSHI3S/USDT
0 $
0,02996 USDT
24.522 $
816559,520 SUSHI
Gần đây
13 SUSHI3S/USDT
0 $
0,2532 USDT
14.831 $
58520,538 SUSHI
Gần đây
14 SUSHI3L/USDT
0 $
0,001441 USDT
13.709 $
9505151,546 SUSHI
Gần đây
15
FTX FTX
SUSHIBEAR/USD
0 $
0,00000126 USD
12.198 $
9680807936,508 SUSHI
Gần đây
16 SUSHI5L/USDT
0 $
0,001916 USDT
2.677 $
1393763,230 SUSHI
Gần đây
17 SUSHI5S/USDT
1 $
0,585093 USDT
2.377 $
4053,029 SUSHI
Gần đây
18 SUSHI3L/USDT
0 $
0,000538 USDT
690 $
1278985,788 SUSHI
Gần đây

Waves

# Exchange Pair Price 24h Volume Last Traded
1 WAVES3S/USDT
1 $
0,5235 USDT
1.085.470 $
2068611,120 WAVES
Gần đây
2 WAVES3S/USDT
1 $
0,728 USDT
979.451 $
1342226,690 WAVES
Gần đây
3 WAVES3L/USDT
0 $
0,4249 USDT
942.582 $
2213145,780 WAVES
Gần đây
4 WAVES3L/USDT
0 $
0,115 USDT
195.832 $
1701430,540 WAVES
Gần đây
5 WAVES3S/USDT
0 $
0,04001 USDT
73.391 $
1829888,910 WAVES
Gần đây
6 WAVES3L/USDT
0 $
0,008977 USDT
28.394 $
3155037,250 WAVES
Gần đây
7 WAVES3L/USDT
0 $
0,00675 USDT
26.531 $
3921774,623 WAVES
Gần đây
8 WAVES3S/USDT
0 $
0,112234 USDT
4.825 $
42892,090 WAVES
Gần đây
9 WAVES3S/USDT
0 $
0,003898 USDT
775 $
198650,493 WAVES
khoảng 1 giờ trước
10 WAVES3L/USDT
0 $
0,0905 USDT
311 $
3428,808 WAVES
khoảng 2 giờ trước
11 WAVES3L/USDT
0 $
0,014 USDT
64 $
4592,978 WAVES
Gần đây

Compound

# Exchange Pair Price 24h Volume Last Traded
1 COMP1D3L/USDT
1 $
0,7163 USDT
1.861.391 $
2592109,780 COMP1
Gần đây
2 COMP3L/USDT
1 $
1,419 USDT
1.508.857 $
1060816,660 COMP3
Gần đây
3 COMP3S/USDT
0 $
0,3998 USDT
1.081.388 $
2698462,430 COMP3
Gần đây
4 COMP3S/USDT
1 $
0,547 USDT
790.558 $
1441852,990 COMP3
Gần đây
5 COMP3L/USDT
1 $
0,5767 USDT
766.375 $
1325772,100 COMP3
Gần đây
6 COMP3S/USDT
1 $
1,3867 USDT
654.028 $
470602,832 COMP3
Gần đây
7
FTX FTX
COMPBULL/USD
3 $
2,811 USD
72.730 $
25873,279 COMPB
Gần đây
8 COMP3L/USDT
0 $
0,14314 USDT
43.270 $
301559,493 COMP3
Gần đây
9 COMP3S/USDT
0 $
0,195469 USDT
26.194 $
133689,240 COMP3
Gần đây
10
FTX FTX
COMPBEAR/USD
0 $
0,0001205 USD
19.272 $
159936597,925 COMPB
Gần đây
11 COMPS/USDT
3 $
2,72 USDT
16.406 $
6017,562 COMPS
Gần đây
12
FTX FTX
COMPBULL/USDT
3 $
3,018 USDT
15.363 $
5057,590 COMPB
Gần đây
13 COMP3S/USDT
0 $
0,134 USDT
11.885 $
88616,388 COMP3
Gần đây
14
FTX FTX
COMPHEDGE/USD
136 $
135,88 USD
6.076 $
44,716 COMPH
khoảng 3 giờ trước
15
FTX FTX
COMPBEAR/USDT
0 $
0,00008603 USDT
5.792 $
67700444,147 COMPB
khoảng 6 giờ trước
16 COMP3L/USDT
0 $
0,1276 USDT
4.480 $
35076,566 COMP3
Gần đây
17 COMP3L/USDT
0 $
0,001894 USDT
259 $
136390,390 COMP3
Gần đây

Dash

# Exchange Pair Price 24h Volume Last Traded
1 DASH3S/USDT
1 $
0,9353 USDT
1.635.990 $
1745047,650 DASH3
Gần đây
2 DASH3L/USDT
0 $
0,0678 USDT
1.455.326 $
21414513,610 DASH3
Gần đây
3 DASH3L/USDT
1 $
0,642 USDT
720.927 $
1120290,520 DASH3
Gần đây
4 DASH3L/USDT
0 $
0,221928 USDT
576.077 $
2589279,217 DASH3
Gần đây
5 DASH3S/USDT
0 $
0,32 USDT
538.449 $
1678939,870 DASH3
Gần đây
6 DASH3S/USDT
0 $
0,427501 USDT
448.647 $
1046835,740 DASH3
Gần đây
7 DASH3L/USDT
0 $
0,47989 USDT
266.119 $
553204,679 DASH3
Gần đây
8 DASH3S/USDT
0 $
0,02802 USDT
88.902 $
3165804,243 DASH3
Gần đây
9 DASH3S/USDT
1 $
0,57432 USDT
53.979 $
93724,025 DASH3
Gần đây
10 DASH3S/USDT
0 $
0,105908 USDT
23.833 $
224503,710 DASH3
Gần đây
11 DASH3L/USDT
0 $
0,0602 USDT
5.773 $
95624,470 DASH3
Gần đây
12 DASH3L/USDT
0 $
0,003462 USDT
1.551 $
446982,230 DASH3
Gần đây

Chiliz

# Exchange Pair Price 24h Volume Last Traded
1 CHZ3S/USDT
0 $
0,1865 USDT
1.621.244 $
8672556,670 CHZ3S
Gần đây
2 CHZ3L/USDT
1 $
0,86 USDT
1.445.156 $
1676462,260 CHZ3L
Gần đây
3 CHZ3S/USDT
0 $
0,277 USDT
613.470 $
2209804,610 CHZ3S
Gần đây
4 CHZ3S/USDT
0 $
0,17007 USDT
375.967 $
2208704,109 CHZ3S
Gần đây
5 CHZ3L/USDT
1 $
1,4795 USDT
290.570 $
196223,688 CHZ3L
Gần đây
6 CHZ3L/USDT
1 $
0,634 USDT
216.288 $
340343,480 CHZ3L
Gần đây
7 CHZ3S/USDT
0 $
0,08729 USDT
84.920 $
970700,888 CHZ3S
Gần đây
8 CHZ3L/USDT
0 $
0,03938 USDT
66.267 $
1679048,111 CHZ3L
Gần đây
9 CHZ3S/USDT
0 $
0,002071 USDT
43.713 $
21057617,020 CHZ3S
Gần đây
10 CHZ3L/USDT
0 $
0,002213 USDT
30.849 $
13907150,927 CHZ3L
Gần đây

Zcash

# Exchange Pair Price 24h Volume Last Traded
1 ZEC3L/USDT
0 $
0,005508 USDT
3.935.013 $
712628111,368 ZEC3L
Gần đây
2 ZEC3S/USDT
0 $
0,00030291 USDT
3.766.617 $
12403620851,535 ZEC3S
Gần đây
3 ZEC3S/USDT
0 $
0,1524 USDT
1.561.095 $
10219317,070 ZEC3S
Gần đây
4 ZEC3L/USDT
1 $
1,291 USDT
1.371.276 $
1059676,330 ZEC3L
Gần đây
5 ZEC3S/USDT
0 $
0,040931 USDT
1.118.251 $
27251942,508 ZEC3S
Gần đây
6 ZEC3S/USDT
1 $
0,70462 USDT
694.752 $
983818,647 ZEC3S
Gần đây
7 ZEC3S/USDT
0 $
0,27 USDT
406.597 $
1502361,750 ZEC3S
Gần đây
8 ZEC3S/USDT
0 $
0,285338 USDT
63.722 $
222795,300 ZEC3S
Gần đây
9 ZEC3L/USDT
0 $
0,02054 USDT
52.566 $
2553563,597 ZEC3L
Gần đây
10 ZEC3L/USDT
0 $
0,061839 USDT
31.214 $
503494,410 ZEC3L
Gần đây
11 ZEC3S/USDT
0 $
0,03892 USDT
13.354 $
342804,391 ZEC3S
Gần đây
12 ZEC3L/USDT
0 $
0,037153 USDT
8.050 $
216160,770 ZEC3L
Gần đây
13 ZEC3L/USDT
0 $
0,04559 USDT
3.168 $
69425,465 ZEC3L
Gần đây

Elrond

# Exchange Pair Price 24h Volume Last Traded
1 EGLD3S/USDT
1 $
0,9515 USDT
10.137 $
10638,508 EGLD3
khoảng 1 giờ trước
2 EGLD3L/USDT
0 $
0,057 USDT
2.222 $
38920,516 EGLD3
khoảng 1 giờ trước

yearn.finance

# Exchange Pair Price 24h Volume Last Traded
1 YFI1D3S/USDT
2 $
1,7995 USDT
4.086.882 $
2265431,250 YFI1D
Gần đây
2 YFII3L/USDT
0 $
0,3589 USDT
1.158.310 $
3219801,540 YFII3
Gần đây
3 YFIUP/USDT
0 $
0,42 USDT
1.085.643 $
2578633,695 YFIUP
Gần đây
4 YFI3L/USDT
0 $
0,1276 USDT
946.704 $
7401866,800 YFI3L
Gần đây
5 YFI3S/USDT
0 $
0,277 USDT
912.740 $
3287342,980 YFI3S
Gần đây
6 YFIDOWN/USDT
4 $
3,5408 USDT
810.196 $
228312,280 YFIDO
Gần đây
7 YFII3S/USDT
1 $
1,1061 USDT
731.507 $
659783,770 YFII3
Gần đây
8 YFI3S/USDT
0 $
0,36 USDT
532.289 $
1475317,310 YFI3S
Gần đây
9 YFI3L/USDT
0 $
0,45 USDT
511.599 $
1134204,840 YFI3L
Gần đây
10 YFI1D3L/USDT
0 $
0,1869 USDT
430.605 $
2298163,120 YFI1D
Gần đây
11 YFI3S/USDT
0 $
0,08083 USDT
75.786 $
935526,920 YFI3S
Gần đây
12 YFI3L/USDT
0 $
0,04602 USDT
50.112 $
1086522,402 YFI3L
Gần đây
13 YFI3S/USDT
0 $
0,358214 USDT
33.083 $
92137,130 YFI3S
Gần đây
14 YFI3S/USDT
0 $
0,016418 USDT
15.737 $
957159,040 YFI3S
khoảng 1 giờ trước
15 YFI3L/USDT
0 $
0,02368 USDT
6.809 $
287299,923 YFI3L
Gần đây
16 YFI3L/USDT
0 $
0,025563 USDT
4.734 $
184742,970 YFI3L
Gần đây

Synthetix Network Token

# Exchange Pair Price 24h Volume Last Traded
1 SNX3S/USDT
3 $
3,207 USDT
5.039.679 $
1567993,790 SNX3S
Gần đây
2 SNX3S/USDT
2 $
2,11455 USDT
3.592.403 $
1694802,120 SNX3S
Gần đây
3 SNX3L/USDT
1 $
0,678 USDT
802.268 $
1182275,090 SNX3L
Gần đây
4 SNX3S/USDT
0 $
0,2358442 USDT
167.172 $
708197,057 SNX3S
Gần đây
5 SNX3L/USDT
0 $
0,421994 USDT
56.006 $
132406,370 SNX3L
Gần đây
6 SNX3L/USDT
0 $
0,01631 USDT
36.924 $
2258451,286 SNX3L
Gần đây
7 SNX3L/USDT
0 $
0,03272 USDT
32.333 $
987304,101 SNX3L
Gần đây
8 SNX3S/USDT
0 $
0,045233 USDT
8.421 $
185727,010 SNX3S
Gần đây

Holo

# Exchange Pair Price 24h Volume Last Traded
1 HOT3S/USDT
0 $
0,01977 USDT
62.524 $
3155572,463 HOT3S
Gần đây
2 HOT3L/USDT
0 $
0,00875 USDT
33.687 $
3841494,489 HOT3L
Gần đây

NEM

# Exchange Pair Price 24h Volume Last Traded
1 XEM3L/USDT
0 $
0,0933 USDT
1.616.072 $
17280517,200 XEM3L
Gần đây
2 XEM3S/USDT
1 $
1,1352 USDT
1.414.578 $
1243175,010 XEM3S
Gần đây

Helium

# Exchange Pair Price 24h Volume Last Traded
1 HNT3S/USDT
1 $
1,1311 USDT
1.084.339 $
956404,890 HNT3S
Gần đây
2 HNT3L/USDT
0 $
0,2507 USDT
842.036 $
3350840,270 HNT3L
Gần đây
3 HNT3S/USDT
1 $
1,35024 USDT
684.885 $
506112,223 HNT3S
Gần đây
4 HNT3S/USDT
0 $
0,412 USDT
585.878 $
1418681,170 HNT3S
Gần đây
5 HNT3L/USDT
0 $
0,176 USDT
268.559 $
1522537,610 HNT3L
Gần đây
6 HNT3S/USDT
0 $
0,41672 USDT
64.620 $
154703,190 HNT3S
Gần đây
7 HNT3L/USDT
0 $
0,03144 USDT
42.408 $
1345893,825 HNT3L
Gần đây
8 HNT3L/USDT
0 $
0,021475 USDT
22.824 $
1060308,172 HNT3L
Gần đây

Enjin Coin

# Exchange Pair Price 24h Volume Last Traded
1 ENJ3L/USDT
1 $
0,783 USDT
1.111.089 $
1415883,310 ENJ3L
Gần đây
2 ENJ3S/USDT
1 $
0,549 USDT
974.646 $
1771125,440 ENJ3S
Gần đây
3 ENJ3L/USDT
0 $
0,111 USDT
915.065 $
8224440,470 ENJ3L
Gần đây
4 ENJ3S/USDT
0 $
0,4402 USDT
892.210 $
2022063,970 ENJ3S
Gần đây
5 ENJ3L/USDT
0 $
0,41601 USDT
242.806 $
582366,771 ENJ3L
Gần đây
6 ENJ3S/USDT
0 $
0,2112 USDT
161.388 $
762305,878 ENJ3S
Gần đây
7 ENJ5S/USDT
0 $
0,296755 USDT
20.581 $
69189,410 ENJ5S
Gần đây
8 ENJ5L/USDT
0 $
0,000821 USDT
8.510 $
10340440,262 ENJ5L
Gần đây
9 ENJ3S/USDT
0 $
0,006122 USDT
1.824 $
297249,820 ENJ3S
Gần đây
10 ENJ3L/USDT
0 $
0,00114 USDT
205 $
179680,592 ENJ3L
Gần đây

Zilliqa

# Exchange Pair Price 24h Volume Last Traded
1 ZIL3S/USDT
2 $
2,1069 USDT
2.242.467 $
1061841,440 ZIL3S
Gần đây
2 ZIL3S/USDT
1 $
1,16 USDT
1.783.927 $
1534240,920 ZIL3S
Gần đây
3 ZIL3L/USDT
0 $
0,3336 USDT
1.554.994 $
4650292,600 ZIL3L
Gần đây
4 ZIL3L/USDT
0 $
0,349 USDT
439.349 $
1256100,910 ZIL3L
Gần đây
5 ZIL3S/USDT
0 $
0,35092 USDT
180.418 $
512992,718 ZIL3S
Gần đây
6 ZIL3L/USDT
0 $
0,042024 USDT
116.199 $
2758132,700 ZIL3L
Gần đây
7 ZIL3L/USDT
0 $
0,372547 USDT
47.351 $
126800,710 ZIL3L
Gần đây
8 ZIL3L/USDT
0 $
0,01382 USDT
35.992 $
2598604,723 ZIL3L
Gần đây
9 ZIL3L/USDT
0 $
0,0103 USDT
10.183 $
987810,709 ZIL3L
Gần đây
10 ZIL3S/USDT
0 $
0,014375 USDT
3.303 $
229229,870 ZIL3S
Gần đây

Near

# Exchange Pair Price 24h Volume Last Traded
1 NEAR3S/USDT
2 $
2,478 USDT
3.387.404 $
1363767,350 NEAR3
Gần đây
2 NEAR3S/USDT
0 $
0,2106 USDT
1.093.100 $
5178204,550 NEAR3
Gần đây
3 NEAR3L/USDT
0 $
0,3941 USDT
791.606 $
2003920,020 NEAR3
Gần đây
4 NEAR3L/USDT
0 $
0,475 USDT
551.282 $
1157855,820 NEAR3
Gần đây
5 NEAR3L/USDT
0 $
0,37243 USDT
176.618 $
473183,973 NEAR3
Gần đây
6 NEAR3S/USDT
0 $
0,25946 USDT
133.092 $
511720,157 NEAR3
Gần đây
7 NEAR3L/USDT
0 $
0,002606 USDT
1.489 $
570131,130 NEAR3
Gần đây
8 NEAR3S/USDT
0 $
0,007058 USDT
908 $
128318,750 NEAR3
Gần đây
9 NEAR3L/USDT
0 $
0,01801 USDT
914 $
50775,991 NEAR3
khoảng 3 giờ trước
10 NEAR3S/USDT
1 $
0,622801 USDT
11 $
17,910 NEAR3
khoảng 3 giờ trước

Basic Attention Token

# Exchange Pair Price 24h Volume Last Traded
1 BAT3L/USDT
0 $
0,0673 USDT
1.071.549 $
15884534,290 BAT3L
Gần đây
2 BAT3S/USDT
0 $
0,4153 USDT
744.303 $
1787991,790 BAT3S
Gần đây
3 BAT3S/USDT
1 $
0,502 USDT
716.720 $
1424362,640 BAT3S
Gần đây
4 BAT3L/USDT
1 $
0,608 USDT
657.077 $
1078333,880 BAT3L
Gần đây
5 BAT3L/USDT
0 $
0,09839 USDT
119.567 $
1212550,965 BAT3L
Gần đây
6 BAT3S/USDT
0 $
0,06378 USDT
60.231 $
942273,710 BAT3S
Gần đây
7 BAT3S/USDT
0 $
0,008572 USDT
2.255 $
262497,280 BAT3S
Gần đây
8 BAT3L/USDT
0 $
0,003052 USDT
79 $
25730,760 BAT3L
Gần đây

Horizen

# Exchange Pair Price 24h Volume Last Traded
1 ZEN3L/USDT
1 $
1,421 USDT
1.938.359 $
1360863,740 ZEN3L
Gần đây
2 ZEN3L/USDT
0 $
0,2278 USDT
1.123.661 $
4921067,770 ZEN3L
Gần đây
3 ZEN3S/USDT
2 $
1,8354 USDT
949.598 $
516162,690 ZEN3S
Gần đây
4 ZEN3S/USDT
1 $
0,502 USDT
886.149 $
1761340,950 ZEN3S
Gần đây
5 ZEN3S/USDT
0 $
0,37571 USDT
421.520 $
1119453,712 ZEN3S
Gần đây
6 ZEN3L/USDT
0 $
0,03474 USDT
106.359 $
3054813,744 ZEN3L
Gần đây
7 ZEN3S/USDT
0 $
0,006019 USDT
26.805 $
4440908,487 ZEN3S
Gần đây
8 ZEN3L/USDT
0 $
0,1511 USDT
18.102 $
119692,243 ZEN3L
Gần đây
9 ZEN3S/USDT
0 $
0,014806 USDT
9.400 $
633409,830 ZEN3S
Gần đây
10 ZEN3L/USDT
0 $
0,003041 USDT
3.491 $
1145217,871 ZEN3L
Gần đây

Bancor Network Token

# Exchange Pair Price 24h Volume Last Traded
1 BNT3S/USDT
0 $
0,46632 USDT
236.800 $
506684,343 BNT3S
Gần đây
2 BNT3L/USDT
0 $
0,26294 USDT
139.118 $
527917,781 BNT3L
Gần đây

Decentraland

# Exchange Pair Price 24h Volume Last Traded
1 MANA3S/USDT
1 $
1,108 USDT
1.805.992 $
1626112,360 MANA3
Gần đây
2 MANA3L/USDT
0 $
0,3656 USDT
960.876 $
2622036,490 MANA3
Gần đây
3 MANA3S/USDT
1 $
0,6083 USDT
816.382 $
1338915,570 MANA3
Gần đây
4 MANA3S/USDT
1 $
1,17209 USDT
677.212 $
576506,445 MANA3
Gần đây
5 MANA3L/USDT
0 $
0,375 USDT
507.818 $
1350987,410 MANA3
Gần đây
6 MANA3L/USDT
0 $
0,0313 USDT
93.527 $
2981494,391 MANA3
Gần đây

Fantom

# Exchange Pair Price 24h Volume Last Traded
1 FTM3S/USDT
1 $
0,661 USDT
1.061.520 $
1602385,400 FTM3S
Gần đây
2 FTM3L/USDT
1 $
0,66 USDT
909.543 $
1374845,540 FTM3L
Gần đây
3 FTM3S/USDT
0 $
0,23 USDT
187.398 $
812809,091 FTM3S
Gần đây
4 FTM3L/USDT
0 $
0,13834 USDT
119.991 $
865446,064 FTM3L
Gần đây

Harmony

# Exchange Pair Price 24h Volume Last Traded
1 ONE3S/USDT
1 $
1,237 USDT
1.958.483 $
1579758,270 ONE3S
Gần đây
2 ONE3L/USDT
1 $
0,62 USDT
1.779.145 $
2862841,310 ONE3L
Gần đây
3 ONE3S/USDT
2 $
2,2771 USDT
1.725.585 $
756017,580 ONE3S
Gần đây
4 ONE3L/USDT
0 $
0,179 USDT
336.686 $
1879011,320 ONE3L
Gần đây

Qtum

# Exchange Pair Price 24h Volume Last Traded
1 QTUM3S/USDT
3 $
2,603 USDT
4.535.316 $
1738232,900 QTUM3
Gần đây
2 QTUM3L/USDT
1 $
1,314 USDT
1.787.275 $
1357176,730 QTUM3
Gần đây
3 QTUM3L/USDT
0 $
0,1771 USDT
995.814 $
5609668,120 QTUM3
Gần đây
4 QTUM3S/USDT
2 $
1,5853 USDT
908.864 $
571959,300 QTUM3
Gần đây
5 QTUM3S/USDT
0 $
0,070498 USDT
196.679 $
2782857,463 QTUM3
Gần đây
6 QTUM3L/USDT
0 $
0,051 USDT
6.196 $
121387,062 QTUM3
Gần đây
7 QTUM3S/USDT
0 $
0,08056 USDT
4.393 $
54487,624 QTUM3
Gần đây

Curve DAO Token

# Exchange Pair Price 24h Volume Last Traded
1 CRV3S/USDT
2 $
1,583 USDT
2.783.498 $
1754221,650 CRV3S
Gần đây
2 CRV3L/USDT
0 $
0,0985 USDT
1.042.342 $
10557268,650 CRV3L
Gần đây
3 CRV3S/USDT
0 $
0,2061 USDT
882.725 $
4272923,500 CRV3S
Gần đây
4 CRV3L/USDT
0 $
0,439 USDT
577.712 $
1312868,170 CRV3L
Gần đây
5 CRV3S/USDT
0 $
0,14888 USDT
44.583 $
298797,800 CRV3S
Gần đây
6 CRV5L/USDT
0 $
0,112735 USDT
24.921 $
220541,708 CRV5L
Gần đây
7 CRV3L/USDT
0 $
0,01752 USDT
18.771 $
1069023,874 CRV3L
Gần đây
8 CRV5S/USDT
0 $
0,010023 USDT
9.995 $
994847,626 CRV5S
Gần đây
9 CRV3L/USDT
0 $
0,0962 USDT
4.035 $
41905,840 CRV3L
Gần đây
10 CRV3S/USDT
0 $
0,022012 USDT
2.773 $
125669,250 CRV3S
Gần đây
11 CRV3L/USDT
0 $
0,001218 USDT
1.871 $
1532760,080 CRV3L
Gần đây
12 CRV3S/USDT
0 $
0,14653 USDT
1.753 $
11931,609 CRV3S
khoảng 2 giờ trước

0x

# Exchange Pair Price 24h Volume Last Traded
1 ZRX3S/USDT
2 $
2,135 USDT
3.376.393 $
1577719,190 ZRX3S
Gần đây
2 ZRX3L/USDT
1 $
1,057 USDT
1.202.588 $
1135053,620 ZRX3L
Gần đây
3 ZRX3S/USDT
1 $
0,72015 USDT
280.625 $
388816,413 ZRX3S
Gần đây
4 ZRX3L/USDT
0 $
0,46268 USDT
213.398 $
460203,344 ZRX3L
Gần đây
5 ZRX3S/USDT
1 $
0,709697 USDT
30.801 $
43298,550 ZRX3S
Gần đây
6 ZRX3L/USDT
0 $
0,013335 USDT
5.444 $
407261,920 ZRX3L
Gần đây

Ontology

# Exchange Pair Price 24h Volume Last Traded
1 ONT3S/USDT
4 $
4,1436 USDT
1.716.412 $
413258,100 ONT3S
Gần đây
2 ONT3S/USDT
1 $
1,003 USDT
1.640.317 $
1631554,110 ONT3S
Gần đây
3 ONT3L/USDT
0 $
0,2323 USDT
1.387.822 $
5960216,470 ONT3L
Gần đây
4 ONT3S/USDT
1 $
0,61191 USDT
612.925 $
999447,380 ONT3S
Gần đây
5 ONT3L/USDT
0 $
0,184 USDT
263.947 $
1431108,810 ONT3L
Gần đây
6 ONT3L/USDT
0 $
0,00648 USDT
23.402 $
3603518,711 ONT3L
Gần đây
7 ONT3L/USDT
0 $
0,02249 USDT
3.595 $
159608,390 ONT3L
khoảng 1 giờ trước
8 ONT3S/USDT
0 $
0,059754 USDT
3.132 $
52288,460 ONT3S
Gần đây
9 ONT3S/USDT
0 $
0,46983 USDT
1.107 $
2349,434 ONT3S
Gần đây
10 ONT3L/USDT
0 $
0,000664 USDT
289 $
434275,496 ONT3L
Gần đây

Arweave

# Exchange Pair Price 24h Volume Last Traded
1 AR3S/USDT
1 $
1,2627 USDT
643.151 $
508221,635 AR3S
Gần đây
2 AR3L/USDT
0 $
0,06736 USDT
84.592 $
1252786,466 AR3L
Gần đây

OMG Network

# Exchange Pair Price 24h Volume Last Traded
1 OMG3S/USDT
2 $
2,204 USDT
3.707.293 $
1678362,320 OMG3S
Gần đây
2 OMG3L/USDT
1 $
1,087 USDT
1.351.178 $
1240102,670 OMG3L
Gần đây
3 OMG3L/USDT
1 $
0,5694 USDT
1.006.444 $
1763396,020 OMG3L
Gần đây
4 OMG3S/USDT
0 $
0,1679 USDT
840.448 $
4993876,150 OMG3S
Gần đây
5 OMG3S/USDT
0 $
0,07617 USDT
48.507 $
635288,245 OMG3S
Gần đây
6 OMG3L/USDT
0 $
0,01094 USDT
33.837 $
3086100,150 OMG3L
Gần đây
7 OMG3S/USDT
0 $
0,212658 USDT
23.104 $
108389,110 OMG3S
Gần đây
8 OMG3L/USDT
0 $
0,022815 USDT
3.079 $
134640,260 OMG3L
Gần đây
9 OMG3S/USDT
0 $
0,04023 USDT
133 $
3303,031 OMG3S
khoảng 2 giờ trước
10 OMG3L/USDT
0 $
0,0121 USDT
11 $
934,580 OMG3L
khoảng 3 giờ trước

Ankr

# Exchange Pair Price 24h Volume Last Traded
1 ANKR3L/USDT
1 $
0,838 USDT
1.264.064 $
1504871,930 ANKR3
Gần đây
2 ANKR3L/USDT
0 $
0,2996 USDT
1.259.988 $
4195678,350 ANKR3
Gần đây
3 ANKR3S/USDT
0 $
0,47 USDT
946.406 $
2009186,230 ANKR3
Gần đây
4 ANKR3L/USDT
1 $
1,33134 USDT
834.305 $
625282,356 ANKR3
Gần đây
5 ANKR3S/USDT
0 $
0,3629 USDT
630.392 $
1733011,520 ANKR3
Gần đây

Siacoin

# Exchange Pair Price 24h Volume Last Traded
1 SC3L/USDT
0 $
0,2815 USDT
1.018.405 $
3609274,060 SC3L
Gần đây
2 SC3S/USDT
1 $
0,619 USDT
950.058 $
1531207,630 SC3S
Gần đây
3 SC3S/USDT
1 $
0,5108 USDT
916.217 $
1789472,480 SC3S
Gần đây
4 SC3L/USDT
0 $
0,471 USDT
609.749 $
1291727,500 SC3L
Gần đây
5 SC3S/USDT
1 $
0,5399 USDT
302.490 $
559034,209 SC3S
Gần đây
6 SC3L/USDT
0 $
0,01032 USDT
38.026 $
3676540,146 SC3L
Gần đây

ICON

# Exchange Pair Price 24h Volume Last Traded
1 ICX3L/USDT
1 $
1,195 USDT
1.587.408 $
1325242,140 ICX3L
Gần đây
2 ICX3L/USDT
0 $
0,23441 USDT
1.266.857 $
5392519,676 ICX3L
Gần đây
3 ICX3S/USDT
0 $
0,06966 USDT
944.184 $
13524269,001 ICX3S
Gần đây
4 ICX3S/USDT
0 $
0,442 USDT
753.485 $
1700954,470 ICX3S
Gần đây

Ravencoin

# Exchange Pair Price 24h Volume Last Traded
1 RVN3S/USDT
0 $
0,339 USDT
536.303 $
1578284,550 RVN3S
Gần đây
2 RVN3L/USDT
0 $
0,269 USDT
348.580 $
1292778,570 RVN3L
Gần đây
3 RVN3S/USDT
0 $
0,131095 USDT
34.407 $
261842,140 RVN3S
Gần đây
4 RVN3L/USDT
0 $
0,013774 USDT
32.172 $
2330206,220 RVN3L
Gần đây

1inch

# Exchange Pair Price 24h Volume Last Traded
1 1INCHDOWN/...
0 $
0,346 USDT
5.684.959 $
16394255,497 1INCH
Gần đây
2 1INCHUP/USDT
0 $
0,055212 USDT
5.136.532 $
92827565,649 1INCH
Gần đây
3 1INCH3S/USDT
1 $
0,64 USDT
1.221.787 $
1904829,620 1INCH
Gần đây
4 1INCH3L/USDT
0 $
0,1754 USDT
584.211 $
3322901,030 1INCH
Gần đây
5 1INCH3S/USDT
0 $
0,4661 USDT
532.752 $
1140312,280 1INCH
Gần đây
6 1INCH3L/USDT
0 $
0,205 USDT
332.990 $
1620756,300 1INCH
Gần đây
7 1INCH3L/USDT
0 $
0,03208 USDT
52.463 $
1631434,845 1INCH
Gần đây
8 1INCH3S/USDT
0 $
0,03367 USDT
35.843 $
1061967,823 1INCH
Gần đây
9 1INCH3S/USDT
0 $
0,099135 USDT
14.136 $
142258,300 1INCH
Gần đây
10 1INCH3S/USDT
0 $
0,09957 USDT
13.798 $
138191,007 1INCH
Gần đây
11 1INCH3L/USDT
0 $
0,0049 USDT
10.355 $
2107462,285 1INCH
khoảng 2 giờ trước
12 1INCH3L/USDT
0 $