Tiền ảo: 4681
Sàn giao dịch: 329
Giá trị vốn hóa thị trường: 254.356.164.500 $ 5,6%
Lưu lượng 24 giờ: 59.511.158.384 $
Ưu thế:
BTC 56,4%
ETH 10,6%
XRP 6,50%
nebluro

Nebluro

Ongoing
Internet of Things (IOT)

Global Decentralized Exchange with Artificial Intelligence.

Social Stats
Người dùng Telegram
5.101
Người theo dõi trên Twitter
2.265
Số lượt xem trên YouTube
1.078
Số người đăng ký trên YouTube
2
Ico Started
Time Left
31
Ngày
8
Giờ
Trang web Tham luận
Token Details
 • Whitelist
  18 Jan 2019 - 24 Mar 2019
 • Pre Sale
  25 Mar 2019 - 5 May 2019 (0.08 USD = 1.0 nblr)
 • Public Sale
  6 May 2019 - 25 Jun 2019 (0.08 USD = 1.0 nblr)
 • Ticker
  nblr
 • Platform
  Ethereum
 • Country
  Singapore
 • Accepting
  ETH, BTC, LTC
 • Restrictions
  -
 • Total Raised
  -
 • Soft Cap
  4,000,000 USD
 • Hard Cap
  12,500,000 USD
 • Total Tokens
  64,100,000
 • Available For Sale
  820%
 • Bounty
  -
 • Kyc Required
  true