Tìm kiếm
Đồng tiền: 4098
Sàn giao dịch: 295
Giá trị vốn hóa thị trường: 134.846.959.511 $ 0,93%
Lưu lượng 24 giờ: 18.122.836.337 $
Ưu thế:
BTC 51,7%
ETH 11,5%
XRP 9,83%
scientificcoin

Scientificcoin

Ongoing
Technology & Science

ScientificCoin is a blockchain-based crowdfunding platform. Its main purpose is to provide financial support for scientific projects. ScientificCoin is an opportunity for any scientific project to raise funds.

Social Stats
Người dùng Telegram
17.312
Người đăng ký theo dõi trên Reddit
2.423
Người theo dõi trên Twitter
8.376
Số lượt xem trên YouTube
44.397
Số người đăng ký trên YouTube
1.113
Ico Started
Time Left
5
Ngày
8
Giờ
Trang web Tham luận
Token Details
 • Whitelist
  -
 • Pre Sale
  -
 • Public Sale
  20 Jul 2018 - 28 Feb 2019 (1.5 USD = 1.0 sncoin)
 • Ticker
  sncoin
 • Platform
  Ethereum
 • Country
  United States
 • Accepting
  ETH, BTC
 • Restrictions
  -
 • Total Raised
  -
 • Soft Cap
  -
 • Hard Cap
  -
 • Total Tokens
  -
 • Available For Sale
  -
 • Bounty
  -
 • Kyc Required
  true