Tìm kiếm
Tiền ảo: 4371
Sàn giao dịch: 307
Giá trị vốn hóa thị trường: 179.939.039.170 $ 0,28%
Lưu lượng 24 giờ: 36.614.867.319 $
Ưu thế:
BTC 51,5%
ETH 10,1%
XRP 7,73%
taxa

Taxa

Pending

Performance, Privacy & Usability for Every Blockchain

Social Stats
Người dùng Telegram
19.545
Người theo dõi trên Twitter
1.305
Ico Pending
Trang web
Token Details
 • Whitelist
  -
 • Pre Sale
  -
 • Public Sale
  -
 • Ticker
 • Platform
  -
 • Country
  -
 • Accepting
  -
 • Restrictions
  -
 • Total Raised
  -
 • Soft Cap
  -
 • Hard Cap
  -
 • Total Tokens
  -
 • Available For Sale
  -
 • Bounty
  -
 • Kyc Required
  true