👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
BitMEX
.BETHXBT30M Index (BETHXBT30M)
by BitMEX
0 VNĐ

Futures

Biểu tượng Giá 24 giờ Index Price Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
ETHH20 160 $ -1,3% 0,02 XBT -0,104% 0.05% 2 tháng - 5.677.476 $ Gần đây
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android