Delta Exchange (Futures)

Chỉ số.DEETHUSDT (DEETHUSDT)
theo Delta Exchange (Futures)

1944,66

Perpetual

Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
ETHUSDT 1.946 $ -3.2% 1944,66 USDT +0,026% 0.01% -0,001% - 5.728.760 $ Gần đây

Futures

Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
ETHUSDT_25JUN 1.962 $ -2.5% 1944,66 USDT -0,704% 0.04% - - 529.924 $ Gần đây
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android