👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
FTX
Chỉ sốAlgorand (ALGO)
theo FTX
0 VNĐ

Perpetual

Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
ALGO-PERP 0 $ 2,5% 0,24 USD -0,251% 0.21% 0,009% 791.923 $ 102.877 $ Gần đây

Futures

Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
ALGO-0327 0 $ 2,8% 0,24 USD -0,747% 0.17% khoảng 2 tháng 612.603 $ 32.496 $ khoảng 2 giờ trước
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android