FTX (Derivatives)

Chỉ sốBitcoin Cash (BCH)
theo FTX (Derivatives)

295,54525

Perpetual

Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
BCH-PERP 295 $ 4.3% 295,51 USD +0,105% 0.07% -0,031% 48.691.789 $ 29.483.722 $ Gần đây

Futures

Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
BCH-0325 296 $ 4.4% 295,55 USD -0,052% 0.1% khoảng 2 tháng 1.193.388 $ 857.769 $ Gần đây
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android