FTX (Derivatives)

Chỉ sốBNB (BNB)
theo FTX (Derivatives)

385,323959581954

Perpetual

Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
BNB-PERP 385 $ -1.1% 385,32 USD +0,019% 0.02% 0,012% 54.255.297 $ 82.908.566 $ Gần đây

Futures

Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
BNB-0325 378 $ -1.1% 385,22 USD +1,845% 0.19% khoảng 2 tháng 6.468.093 $ 1.591.546 $ Gần đây
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android