coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
FTX (Derivatives)

Chỉ sốEOS (EOS)
theo FTX (Derivatives)

1,24076666666667

Perpetual

Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
EOS-PERP 1 $ -6.1% 1,24 USD +0,102% 0.1% -0,091% 17.178.981 $ 38.563.658 $ Gần đây

Futures

Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
EOS-0624 1 $ -5.9% 1,24 USD +0,630% 0.3% 28 ngày 410.170 $ 374.330 $ Gần đây