FTX (Derivatives)

Chỉ sốLitecoin (LTC)
theo FTX (Derivatives)

110,3654

Perpetual

Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
LTC-PERP 110 $ 2.3% 110,37 USD +0,105% 0.05% -0,106% 32.890.982 $ 128.546.946 $ Gần đây

Futures

Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
LTC-0325 111 $ 2.3% 110,44 USD -0,238% 0.17% khoảng 2 tháng 1.096.586 $ 4.543.360 $ Gần đây
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android