Kraken (Futures)

Chỉ sốKraken Futures rr_ethusd (KrakenFutures-rr_ethusd)
theo Kraken (Futures)

2385,08

Perpetual

Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
PI_ETHUSD 2.386 $ -0.4% 2385,08 USD -0,055% 0.1% -0,007% 62.307.837 $ 102.048.065 $ Gần đây

Futures

Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
FI_ETHUSD_220325 2.388 $ -0.6% 2391,28 USD +0,139% 0.2% khoảng 2 tháng - 7.912.107 $ Gần đây
FI_ETHUSD_220624 2.421 $ -0.4% 2416,58 USD -0,183% 0.19% 5 tháng - 6.838.632 $ Gần đây
FI_ETHUSD_220128 2.388 $ 0.2% 2383,02 USD -0,196% 0.17% 4 ngày - 1.156.604 $ Gần đây
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android