Kraken (Futures)

Chỉ sốKraken Futures rr_xbtusd (KrakenFutures-rr_xbtusd)
theo Kraken (Futures)

37735,2

Perpetual

Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
PI_XBTUSD 37.736 $ 2.1% 37735,2 USD -0,003% 0.04% -0,001% 98.793.953 $ 156.740.467 $ Gần đây

Futures

Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
FI_XBTUSD_220325 37.808 $ 2.1% 37813 USD +0,013% 0.1% khoảng 2 tháng - 3.911.850 $ Gần đây
FI_XBTUSD_220128 37.097 $ 1.8% 37107,5 USD +0,027% 0.11% - 2.105.004 $ 8 giờ trước
FI_XBTUSD_220624 38.442 $ 2.4% 38418 USD -0,064% 0.12% 5 tháng - 340.456 $ Gần đây
FI_XBTUSD_220225 37.693 $ 1.9% 37651,8 USD -0,109% 0.06% 28 ngày - 109.043 $ 2 giờ trước
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android