coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
OKX (Futures)

Chỉ sốOkex XRP (OkexSwap-XRP)
theo OKX (Futures)

0,41324

Perpetual

Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
XRP-USD-SWAP 0 $ 0.4% 0,41 USD +0,012% 0.01% 0,006% 10.053.710 $ 3.262.025 $ Gần đây

Futures

Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
XRP-USD-220624 0 $ 0.4% 0,41 USD +0,577% 0.07% khoảng 1 tháng 5.118.650 $ 1.316.894 $ Gần đây
XRP-USD-220930 0 $ 1.2% 0,41 USD +0,068% 0.11% 4 tháng 1.375.240 $ 954.223 $ Gần đây
XRP-USD-220527 0 $ 1.1% 0,41 USD +0,174% 0.04% 5 ngày 575.770 $ 780.335 $ Gần đây
XRP-USD-220603 0 $ 1.1% 0,41 USD +0,295% 0.12% 12 ngày 489.950 $ 542.134 $ Gần đây