Tìm kiếm
Đồng tiền: 4225
Sàn giao dịch: 300
Giá trị vốn hóa thị trường: 140.838.379.314 $ 0,55%
Lưu lượng 24 giờ: 27.328.783.885 $
Ưu thế:
BTC 50,3%
ETH 10,3%
XRP 9,36%

B2BX

Rank #64 Tập trung
B2BX Exchange is a full-featured spot trading platform for major digital assets & cryptocurrencies, including Bitcoin, Ethereum, EOS, Litecoin, Ripple, NEO, Monero and many more. B2BX Exchange offers 9 types of order to help traders take advantage of every situation. B2BX platform features: - KYC - Security and 2FA - Automatic Deposit - Deep Pool of Liquidity - 9 Order Types - Low Trading Fee - Token Loyalty Program - Advanced API Pay commission with B2BX tokenand get 35% discount!
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
Giới thiệu về B2BX

B2BX Exchange is a full-featured spot trading platform for major digital assets & cryptocurrencies, including Bitcoin, Ethereum, EOS, Litecoin, Ripple, NEO, Monero and many more. B2BX Exchange offers 9 types of order to help traders take advantage of every situation.

B2BX platform features:
- KYC
- Security and 2FA
- Automatic Deposit
- Deep Pool of Liquidity
- 9 Order Types
- Low Trading Fee
- Token Loyalty Program
- Advanced API

Pay commission with B2BX tokenand get 35% discount!

Địa chỉ
Phí
Maker: 0.1% - 0.15% Taker: 0.12% - 0.18%
Rút tiền
ADA 1 BTC 0.0005 BCH 2 B2BX 5 DASH 0.00...Hiển thị thêm
Nạp tiền
None
Ký gửi tiền pháp định
None
Phương thức thanh toán được chấp nhận
Cryptocurrencies
Giao dịch đòn bẩy
Khối lượng giao dịch trên sàn (24h)
30 Cặp giao dịch Đồng tiền
# Đồng tiền Cặp Giá Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối
1
?
BCH/BTC
157 $
0,0389813 BTC
34.049.552 $
217192,465 BCH
46,10% Gần đây
2
Bitcoin (BTC) Bitcoin
3.997 $
4000,9329058 USDT
11.513.893 $
2880,454 BTC
15,59% Gần đây
3
Ethereum (ETH) Ethereum
137 $
137,35828547 USDT
8.295.893 $
60451,673 ETH
11,23% Gần đây
4
Ethereum (ETH) Ethereum
137 $
0,03418014 BTC
4.294.322 $
31239,954 ETH
5,81% Gần đây
5
NEM (XEM) NEM
0 $
0,00001238 BTC
3.825.950 $
76843707,266 XEM
5,18% Gần đây
6
XRP (XRP) XRP
0 $
0,00007824 BTC
3.048.296 $
9687639,475 XRP
4,13% Gần đây
7
XRP (XRP) XRP
0 $
0,31502258 USDT
1.980.078 $
6291302,830 XRP
2,68% Gần đây
8
Litecoin (LTC) Litecoin
60 $
59,55916539 USDT
1.880.756 $
31607,055 LTC
2,55% Gần đây
9
Litecoin (LTC) Litecoin
60 $
0,01482713 BTC
1.525.514 $
25582,838 LTC
2,07% Gần đây
10
Dash (DASH) Dash
92 $
0,0228242 BTC
1.519.666 $
16555,494 DASH
2,06% Gần đây
11
Dash (DASH) Dash
92 $
91,6334193 USDT
1.183.532 $
12927,847 DASH
1,60% Gần đây
12
Zcash (ZEC) Zcash
58 $
0,01440549 BTC
254.309 $
4389,584 ZEC
0,34% Gần đây
13
?
XLM/BTC
0 $
0,00002707 BTC
247.568 $
2274028,302 XLM
0,34% Gần đây
14
Monero (XMR) Monero
54 $
0,01338955 BTC
101.861 $
1891,613 XMR
0,14% Gần đây
15
Monero (XMR) Monero
54 $
53,71672363 USDT
59.581 $
1110,189 XMR
0,08% Gần đây
16
Bitcoin (BTC) Bitcoin
3.990 $
3989,944 USD
14.404 $
3,610 BTC
0,02% Gần đây
17
?
BCH/USD
156 $
156,255 USD
13.678 $
87,536 BCH
0,02% Gần đây
18
Litecoin (LTC) Litecoin
59 $
59,478 USD
9.893 $
166,333 LTC
0,01% Gần đây
19
Zcash (ZEC) Zcash
58 $
57,88036983 USDT
9.880 $
170,848 ZEC
0,01% Gần đây
20
XRP (XRP) XRP
0 $
0,31342 USD
9.801 $
31269,709 XRP
0,01% Gần đây
21
?
XLM/USDT
0 $
0,10906106 USDT
9.752 $
89496,475 XLM
0,01% Gần đây
22
Zcash (ZEC) Zcash
58 $
0,41957206 ETH
8.748 $
151,016 ZEC
0,01% Gần đây
23
B2BX (B2B) B2BX
0 $
0,23 USDT
437 $
1903,236 B2BX
- khoảng 5 giờ trước
24
B2BX (B2B) B2BX
0 $
0,00142533 ETH
100 $
505,623 B2BX
- 3 ngày trước
25
B2BX (B2B) B2BX
0 $
0,0000517 BTC
0 $
0,000 B2BX
- 1 ngày trước
26
XRP (XRP) XRP
127.271 $
0,53387097 B2BX
0 $
0,000 XRP
- 5 ngày trước
27
?
BCH/B2BX
155.180.585 $
649,795 B2BX
0 $
0,000 BCH
- 3 ngày trước
28
Zcash (ZEC) Zcash
20.206.536 $
84,76166667 B2BX
0 $
0,000 ZEC
- 6 ngày trước
29
Monero (XMR) Monero
20.220.840 $
84,82166667 B2BX
0 $
0,000 XMR
- 6 ngày trước