Tìm kiếm
Đồng tiền: 4262
Sàn giao dịch: 303
Giá trị vốn hóa thị trường: 140.286.914.459 $ 0,10%
Lưu lượng 24 giờ: 27.466.110.522 $
Ưu thế:
BTC 50,0%
ETH 10,2%
XRP 9,07%

Coincheck

Rank #96 Tập trung
Coincheck is a Japan-based bitcoin exchange, wallet services and bitcoin lending. The company also supports the buying and selling of ether, DAO, LISK, Ethereum Classic and other cryptocurrencies.
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
Giới thiệu về Coincheck

Coincheck is a Japan-based bitcoin exchange, wallet services and bitcoin lending. The company also supports the buying and selling of ether, DAO, LISK, Ethereum Classic and other cryptocurrencies.

Địa chỉ
Shibuya Shinjuku 3-28-13 Shibuya-ku, Tokyo 150-0002 Shibuya Shinminkuchi Building 3F
Phí
Long fee - 0.04% Short fee - 0.05%
Rút tiền
JPY - 400 JPY USD - 2500 JPY
Nạp tiền
JPY Free USD 25 USD Convenience Store Payment/ Quick Deposit ~ 29,999 JPY - 756 JPY 30,000 ~ 499,999 JPY - 1000 JPY 500,000 JPY ~ Amount deposited × 0.108% + 486 JP...Hiển thị thêm
Ký gửi tiền pháp định
JPY USD
Phương thức thanh toán được chấp nhận
Bank transfer Quick deposit
Giao dịch đòn bẩy
Email
N/A
Khối lượng giao dịch trên sàn (24h)
1 Cặp giao dịch Đồng tiền
# Đồng tiền Cặp Giá Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối
1
Bitcoin (BTC) Bitcoin
3.967 $
436500 JPY
8.574.465 $
2161,626 BTC
100,00% Gần đây