Tìm kiếm
Đồng tiền: 4028
Sàn giao dịch: 289
Giá trị vốn hóa thị trường: 120.416.649.819 $ 0,49%
Lưu lượng 24 giờ: 15.170.513.353 $
Ưu thế:
BTC 52,5%
ETH 10,6%
XRP 10,3%

Cryptopia

Tập trung
Cryptopia is a New Zealand based exchange and marketplace. Users can convert New Zealand dollars to crypto by depositing NZDT.
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
Giới thiệu về Cryptopia

Cryptopia is a New Zealand based exchange and marketplace. Users can convert New Zealand dollars to crypto by depositing NZDT.

Địa chỉ
Phí
0.20%
Rút tiền
Nạp tiền
None
Ký gửi tiền pháp định
None
Phương thức thanh toán được chấp nhận
BTC NZDT USDT
Giao dịch đòn bẩy
Không
Email
N/A
Khối lượng giao dịch trên sàn (24h)
0 Cặp giao dịch Đồng tiền
# Đồng tiền Cặp Giá Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Updated