Tìm kiếm
Đồng tiền: 4029
Sàn giao dịch: 289
Giá trị vốn hóa thị trường: 121.534.366.760 $ 0,24%
Lưu lượng 24 giờ: 15.023.206.528 $
Ưu thế:
BTC 52,3%
ETH 10,9%
XRP 10,2%

Shangya Exchange

Tập trung
Hong Kong Shangya is a HK-based exchange that provides a trading plaform for a myriad of cryptocurrencies.
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
Giới thiệu về Shangya Exchange

Hong Kong Shangya is a HK-based exchange that provides a trading plaform for a myriad of cryptocurrencies.

Địa chỉ
Phí
0.2%
Rút tiền
Nạp tiền
Ký gửi tiền pháp định
Phương thức thanh toán được chấp nhận
Giao dịch đòn bẩy
N/A
Email
N/A
Khối lượng giao dịch trên sàn (24h)
28 Cặp giao dịch Đồng tiền
# Đồng tiền Cặp Giá Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Updated
1
Bitcoin (BTC) Bitcoin
3.828 $
3834,26 USDT
2.481.527 $
648,313 BTC
- 6 ngày ago
2
?
BCH/USDT
125 $
125,45 USDT
576.715 $
4605,085 BCH
- 6 ngày ago
3
?
YBT/USDT
0 $
0,1166 USDT
434.882 $
3736111,490 YBT
- 6 ngày ago
4
Litecoin (LTC) Litecoin
44 $
44,55 USDT
171.024 $
3845,527 LTC
- 6 ngày ago
5
Qtum (QTUM) Qtum
2 $
1,9347 USDT
41.569 $
21522,920 QTUM
- 6 ngày ago
6
?
OFO/USDT
0 $
0,11937 USDT
24.108 $
202311,330 OFO
- 6 ngày ago
7
?
STC/USDT
0 $
0,01782 USDT
16.105 $
905307,920 STC
- 6 ngày ago
8
Loopring (LRC) Loopring
0 $
0,0593 USDT
13.288 $
224463,430 LRC
- 6 ngày ago
9
Loopring [NEO] (LRN) Loopring [NEO]
0 $
0,0742 USDT
3.394 $
45817,320 LRN
- 6 ngày ago
10
Ontology (ONT) Ontology
1 $
0,6066 USDT
2.715 $
4483,670 ONT
- 6 ngày ago
11
?
LAP/USDT
0 $
0,0018 USDT
2.678 $
1490075,250 LAP
- 6 ngày ago
12
?
HKDD/USDT
0 $
0,0805 USDT
2.635 $
32761,220 HKDD
- 6 ngày ago
13
CTEChain (CTE) CTEChain
0 $
0,00131 USDT
1.876 $
1434589,410 CTE
- 6 ngày ago
14
?
SY/USDT
0 $
0,0191 USDT
1.628 $
85400,820 SY
- 6 ngày ago
15
Bei Dou Chain (BDC) Bei Dou Chain
0 $
0,063 USDT
1.380 $
21940,000 BDC
- 6 ngày ago
16
?
IN/USDT
1 $
0,9058 USDT
1.159 $
1281,590 IN
- 6 ngày ago
17
?
QSDT/USDT
1 $
0,6037 USDT
851 $
1412,850 QSDT
- 6 ngày ago
18
TRON (TRX) TRON
0 $
0,0278 USDT
561 $
20207,970 TRX
- 6 ngày ago
19
?
EIF/USDT
0 $
0,16124 USDT
40 $
250,000 EIF
- 7 ngày ago
20
?
GHT/USDT
0 $
0,066 USDT
2 $
31,000 GHT
- 7 ngày ago
21
?
BTRCM/USDT
0 $
0,0222 USDT
0 $
0,000 BTRCM
- 7 ngày ago
22
Ethereum (ETH) Ethereum
125 $
125,27 USDT
166.806 $
1333,857 ETH
- 6 ngày ago
23
EOS (EOS) EOS
3 $
2,6871 USDT
62.742 $
23389,720 EOS
- 6 ngày ago
24
NEO (NEO) NEO
7 $
7,2528 USDT
12.565 $
1735,440 NEO
- 6 ngày ago
25
HyperCash (HC) HyperCash
1 $
1,235 USDT
7.957 $
6453,970 HSR
- 6 ngày ago
26
dininb (DB) dininb
0 $
0,00126 USDT
0 $
0,000 DB
- 7 ngày ago
27
?
WDC/USDT
0 $
0,38 USDT
0 $
0,000 WDC
- 7 ngày ago
28
Kuai Token (KT) Kuai Token
0 $
0,15 USDT
0 $
0,000 KT
- 7 ngày ago