Chúng tôi đã đăng tải CoinGecko Q3 2020 Crypto Report! Yield Farming, NFT và còn nhiều điều thú vị khác 🔥 hiện đã lên sóng🔥
1inch exchange

1inch

Decentralized
Bắt đầu giao dịch
Thông báo về tiếp thị liên kết

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
175
Tiền ảo
180
Ghép đôi
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1 USD Coin (USDC)
2.816.596.799 $
USDC/ETH 0xa0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48
1 $
0,0024593608609545 ETH
- - -
10.728.951 $
10724371,969 0XA0B
24,84% Gần đây -
2 Tether (USDT)
16.362.156.401 $
USDT/ETH 0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7
1 $
0,0024711097793469 ETH
- - -
10.479.316 $
10425041,186 0XDAC
24,26% Gần đây -
3 WETH (WETH)
0 $
WETH/ETH 0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2
405 $
1 ETH
- - -
5.154.755 $
12724,192 0XC02
11,96% Gần đây -
4 Dai (DAI)
951.237.666 $
DAI/ETH 0x6b175474e89094c44da98b954eedeac495271d0f
1 $
0,0024925555341272 ETH
- - -
3.919.778 $
3880001,330 0X6B1
9,08% Gần đây -
5 Wrapped Bitcoin (WBTC)
1.568.996.181 $
WBTC/ETH 0x2260fac5e5542a773aa44fbcfedf7c193bc2c599
13.632 $
33,5105919853675 ETH
- - -
3.680.762 $
270,018 0X226
8,52% Gần đây -
6 renBTC (RENBTC)
310.071.282 $
RENBTC/ETH 0xeb4c2781e4eba804ce9a9803c67d0893436bb27d
13.748 $
33,9269460329216 ETH
- - -
2.820.232 $
205,139 0XEB4
6,54% Gần đây -
7 Chainlink (LINK)
4.704.127.770 $
LINK/ETH 0x514910771af9ca656af840dff83e8264ecf986ca
12 $
0,030105 ETH
- - -
724.671 $
59175,092 0X514
1,68% Gần đây -
8 Curve DAO Token (CRV)
61.114.517 $
CRV/ETH 0xd533a949740bb3306d119cc777fa900ba034cd52
1 $
0,0014762525155911 ETH
- - -
658.534 $
1101133,575 0XD53
1,53% Gần đây -
9 TrueUSD (TUSD)
276.957.022 $
TUSD/ETH 0x0000000000085d4780b73119b644ae5ecd22b376
1 $
0,0025472443622463 ETH
- - -
518.502 $
502272,253 0X000
1,20% Gần đây -
10 Synthetix Network Token (SNX)
465.378.740 $
SNX/ETH 0xc011a73ee8576fb46f5e1c5751ca3b9fe0af2a6f
4 $
0,0087738032642803 ETH
- - -
490.749 $
136867,380 0XC01
1,14% Gần đây -
11 sUSD (SUSD)
62.377.006 $
SUSD/ETH 0x57ab1ec28d129707052df4df418d58a2d46d5f51
1 $
0,0024719544824381 ETH
- - -
402.659 $
398588,505 0X57A
0,93% Gần đây -
12 Serum (SRM)
56.136.396 $
SRM/ETH 0x476c5e26a75bd202a9683ffd34359c0cc15be0ff
1 $
0,0027919539407737 ETH
- - -
382.298 $
337881,334 0X476
0,88% Gần đây -
13 yearn.finance (YFI)
405.389.797 $
YFI/ETH 0x0bc529c00c6401aef6d220be8c6ea1667f6ad93e
13.378 $
33,0216904113393 ETH
- - -
341.670 $
25,541 0X0BC
0,79% Gần đây -
14 Binance USD (BUSD)
730.712.025 $
BUSD/ETH 0x4fabb145d64652a948d72533023f6e7a623c7c53
1 $
0,0025375904437279 ETH
- - -
176.724 $
172003,740 0X4FA
0,41% khoảng 3 giờ trước -
15 Aave (AAVE)
391.489.093 $
AAVE/ETH 0x7fc66500c84a76ad7e9c93437bfc5ac33e2ddae9
35 $
0,0869327656734043 ETH
- - -
171.573 $
4864,606 0X7FC
0,40% Gần đây -
16 Balancer (BAL)
99.110.154 $
BAL/ETH 0xba100000625a3754423978a60c9317c58a424e3d
12 $
0,029345468618463 ETH
- - -
142.191 $
11954,944 0XBA1
0,33% Gần đây -
17 REN (REN)
268.790.442 $
REN/ETH 0x408e41876cccdc0f92210600ef50372656052a38
0 $
0,0007520629874398 ETH
- - -
130.556 $
428308,531 0X408
0,30% Gần đây -
18 Compound (COMP)
453.600.439 $
COMP/ETH 0xc00e94cb662c3520282e6f5717214004a7f26888
204 $
0,504274533714973 ETH
- - -
119.470 $
585,619 0XC00
0,28% khoảng 1 giờ trước -
19 Meta (MTA)
10.313.735 $
MTA/ETH 0xa3bed4e1c75d00fa6f4e5e6922db7261b5e9acd2
1 $
0,0030029528124487 ETH
- - -
96.932 $
79722,623 0XA3B
0,22% khoảng 3 giờ trước -
20 Cream (CREAM)
11.766.916 $
CREAM/ETH 0x2ba592f78db6436527729929aaf6c908497cb200
25 $
0,0613914215751816 ETH
- - -
96.027 $
3860,044 0X2BA
0,22% Gần đây -
21 Gnosis (GNO)
49.309.764 $
GNO/ETH 0x6810e776880c02933d47db1b9fc05908e5386b96
46 $
0,11390698934123 ETH
- - -
87.693 $
1899,448 0X681
0,20% Gần đây -
22 Maker (MKR)
540.179.236 $
MKR/ETH 0x9f8f72aa9304c8b593d555f12ef6589cc3a579a2
584 $
1,44052433222416 ETH
- - -
36.719 $
62,828 0X9F8
0,09% Gần đây -
23 UMA (UMA)
424.122.314 $
UMA/ETH 0x04fa0d235c4abf4bcf4787af4cf447de572ef828
7 $
0,0179867696471091 ETH
- - -
27.357 $
3754,405 0X04F
0,06% Gần đây -
24 xDAI Stake (STAKE)
34.753.666 $
STAKE/ETH 0x0ae055097c6d159879521c384f1d2123d1f195e6
12 $
0,0299435503851042 ETH
- - -
20.829 $
1720,700 0X0AE
0,05% khoảng 3 giờ trước -
25 Unibright (UBT)
53.086.360 $
UBT/ETH 0x8400d94a5cb0fa0d041a3788e395285d61c9ee5e
0 $
0,0009393993844673 ETH
- - -
17.263 $
44968,104 0X840
0,04% Gần đây -
26 HEX (HEX)
0 $
HEX/ETH 0x2b591e99afe9f32eaa6214f7b7629768c40eeb39
0 $
0,0000212419638461 ETH
- - -
14.107 $
1638520,781 0X2B5
0,03% Gần đây -
27 Rarible (RARI)
4.555.034 $
RARI/ETH 0xfca59cd816ab1ead66534d82bc21e7515ce441cf
2 $
0,004948573374323 ETH
- - -
12.908 $
6436,204 0XFCA
0,03% Gần đây -
28 LP-yCurve (YCURVE)
0 $
YCURVE/ETH 0xdf5e0e81dff6faf3a7e52ba697820c5e32d806a8
1 $
0,0026654436365762 ETH
- - -
10.367 $
9597,761 0XDF5
0,02% Gần đây -
29 AirSwap (AST)
19.363.878 $
AST/ETH 0x27054b13b1b798b345b591a4d22e6562d47ea75a
0 $
0,0002897249757881 ETH
- - -
7.336 $
62481,902 0X270
0,02% Gần đây -
30 SingularityNET (AGI)
38.692.162 $
AGI/ETH 0x8eb24319393716668d768dcec29356ae9cffe285
0 $
0,0000970554136875 ETH
- - -
6.736 $
171413,869 0X8EB
0,02% khoảng 1 giờ trước -
31 Pluton (PLU)
6.223.357 $
PLU/ETH 0xd8912c10681d8b21fd3742244f44658dba12264e
7 $
0,0175024245147291 ETH
- - -
3.916 $
552,241 0XD89
0,01% Gần đây -
32 Reserve Rights Token (RSR)
141.374.639 $
RSR/ETH 0x8762db106b2c2a0bccb3a80d1ed41273552616e8
0 $
0,0000375778561011 ETH
- - -
3.665 $
242888,810 0X876
0,01% khoảng 2 giờ trước -
33 Morpheus Network (MRPH)
0 $
MRPH/ETH 0x7b0c06043468469967dba22d1af33d77d44056c8
0 $
0,0005766614723592 ETH
- - -
2.753 $
11680,511 0X7B0
0,01% Gần đây -
34 Akropolis (AKRO)
22.375.222 $
AKRO/ETH 0x8ab7404063ec4dbcfd4598215992dc3f8ec853d7
0 $
0,0000259631064334 ETH
- - -
2.139 $
204109,448 0X8AB
0,00% khoảng 2 giờ trước -
35 Auctus (AUC)
2.548.457 $
AUC/ETH 0xc12d099be31567add4e4e4d0d45691c3f58f5663
0 $
0,0001779618689293 ETH
- - -
2.132 $
29456,707 0XC12
0,00% Gần đây -
36 Mainframe (MFT)
19.652.456 $
MFT/ETH 0xdf2c7238198ad8b389666574f2d8bc411a4b7428
0 $
0,0000050095623093 ETH
- - -
1.630 $
806862,674 0XDF2
0,00% khoảng 2 giờ trước -
37 DexTools (DEXT)
6.407.942 $
DEXT/ETH 0x26ce25148832c04f3d7f26f32478a9fe55197166
0 $
0,0001832706659083 ETH
- - -
1.300 $
17441,000 0X26C
0,00% Gần đây -
38 Tellor (TRB)
39.538.446 $
TRB/ETH 0x0ba45a8b5d5575935b8158a88c631e9f9c95a2e5
27 $
0,0650902657662697 ETH
- - -
464 $
17,460 0X0BA
0,00% Gần đây -
39 sBTC (SBTC)
29.527.452 $
SBTC/ETH 0xfe18be6b3bd88a2d2a7f928d00292e7a9963cfc6
12.813 $
31,4207174377578 ETH
- - -
393.034 $
30,675 0XFE1
- 3 ngày trước -
40 Wrapped NXM (WNXM)
50.526.919 $
WNXM/ETH 0x0d438f3b5175bebc262bf23753c1e53d03432bde
27 $
0,0657222791857534 ETH
- - -
191.609 $
7224,379 0X0D4
- khoảng 3 giờ trước -
41 Keep Network (KEEP)
37.195.801 $
KEEP/ETH 0x85eee30c52b0b379b046fb0f85f4f3dc3009afec
0 $
0,0007841747986774 ETH
- - -
119.807 $
379083,389 0X85E
- khoảng 11 giờ trước -
42 Ampleforth (AMPL)
156.215.981 $
AMPL/ETH 0xd46ba6d942050d489dbd938a2c909a5d5039a161
1 $
0,0026508447727168 ETH
- - -
55.468 $
51541,278 0XD46
- khoảng 6 giờ trước -
43 Rocket Pool (RPL)
55.198.392 $
RPL/ETH 0xb4efd85c19999d84251304bda99e90b92300bd93
3 $
0,0083693471869888 ETH
- - -
50.796 $
15021,021 0XB4E
- khoảng 3 giờ trước -
44 DFI.money (YFII)
62.732.553 $
YFII/ETH 0xa1d0e215a23d7030842fc67ce582a6afa3ccab83
1.499 $
3,73060917238225 ETH
- - -
45.305 $
30,222 0XA1D
- khoảng 4 giờ trước -
45 Aave [OLD] (LEND)
67.506.169 $
LEND/ETH 0x80fb784b7ed66730e8b1dbd9820afd29931aab03
0 $
0,0009247138958161 ETH
- - -
37.244 $
100535,629 0X80F
- 1 ngày trước -
46 Aragon (ANT)
117.294.486 $
ANT/ETH 0x960b236a07cf122663c4303350609a66a7b288c0
3 $
0,0076774946673822 ETH
- - -
28.807 $
9208,286 0X960
- khoảng 10 giờ trước -
47 bZx Protocol (BZRX)
18.691.296 $
BZRX/ETH 0x56d811088235f11c8920698a204a5010a788f4b3
0 $
0,0002669456710345 ETH
- - -
24.734 $
226788,925 0X56D
- khoảng 8 giờ trước -
48 sETH (SETH)
9.854.789 $
SETH/ETH 0x5e74c9036fb86bd7ecdcb084a0673efc32ea31cb
407 $
0,985843956764819 ETH
- - -
23.004 $
56,523 0X5E7
- 3 ngày trước -
49 Bancor Network Token (BNT)
55.524.310 $
BNT/ETH 0x1f573d6fb3f13d689ff844b4ce37794d79a7ff1c
1 $
0,0021342254322815 ETH
- - -
18.889 $
21807,170 0X1F5
- khoảng 6 giờ trước -
50 Quant (QNT)
184.480.465 $
QNT/ETH 0x4a220e6096b25eadb88358cb44068a3248254675
15 $
0,03822241130397 ETH
- - -
17.356 $
1126,793 0X4A2
- khoảng 3 giờ trước -
51 Paxos Standard (PAX)
405.520.859 $
PAX/ETH 0x8e870d67f660d95d5be530380d0ec0bd388289e1
1 $
0,0024709416561843 ETH
- - -
16.991 $
17006,126 0X8E8
- khoảng 4 giờ trước -
52 OWL (OWL)
0 $
OWL/ETH 0x1a5f9352af8af974bfc03399e3767df6370d82e4
1 $
0,0027601240266442 ETH
- - -
14.718 $
14019,416 0X1A5
- 7 ngày trước -
53 FunFair (FUN)
21.526.401 $
FUN/ETH 0x419d0d8bdd9af5e606ae2232ed285aff190e711b
0 $
0,0000080216398978 ETH
- - -
15.099 $
4600000,000 0X419
- 4 ngày trước -
54 Kleros (PNK)
36.368.140 $
PNK/ETH 0x93ed3fbe21207ec2e8f2d3c3de6e058cb73bc04d
0 $
0,0001576241216454 ETH
- - -
12.766 $
206307,807 0X93E
- 6 ngày trước -
55 MCDex (MCB)
1.985.208 $
MCB/ETH 0x4e352cf164e64adcbad318c3a1e222e9eba4ce42
1 $
0,0024761726519595 ETH
- - -
12.111 $
11866,128 0X4E3
- 3 ngày trước -
56 DIA (DIA)
32.236.369 $
DIA/ETH 0x84ca8bc7997272c7cfb4d0cd3d55cd942b3c9419
1 $
0,0031047477835447 ETH
- - -
11.756 $
9312,230 0X84C
- khoảng 6 giờ trước -
57 Meme (MEME)
4.330.972 $
MEME/ETH 0xd5525d397898e5502075ea5e830d8914f6f0affe
221 $
0,543728914257535 ETH
- - -
10.589 $
47,993 0XD55
- khoảng 6 giờ trước -
58 YF Link (YFL)
19.107.794 $
YFL/ETH 0x28cb7e841ee97947a86b06fa4090c8451f64c0be
414 $
1,01466038825949 ETH
- - -
9.329 $
22,532 0X28C
- khoảng 8 giờ trước -
59 Strong (STRONG)
3.398.698 $
STRONG/ETH 0x990f341946a3fdb507ae7e52d17851b87168017c
43 $
0,109261969786398 ETH
- - -
8.350 $
193,413 0X990
- 6 ngày trước -
60 Chi Gastoken (CHI)
793.114 $
CHI/ETH 0x0000000000004946c0e9f43f4dee607b0ef1fa1c
0 $
0,0005891287249376 ETH
- - -
8.167 $
33982,000 0X000
- khoảng 8 giờ trước -
61 OMG Network (OMG)
454.900.314 $
OMG/ETH 0xd26114cd6ee289accf82350c8d8487fedb8a0c07
3 $
0,0081988675779199 ETH
- - -
7.320 $
2192,995 0XD26
- 2 ngày trước -
62 Band Protocol (BAND)
123.602.599 $
BAND/ETH 0xba11d00c5f74255f56a5e366f4f77f5a186d7f55
6 $
0,0143940189539221 ETH
- - -
7.302 $
1232,228 0XBA1
- 4 ngày trước -
63 CBI Index 7 (CBIX7)
0 $
CBIX7/ETH 0xcf8f9555d55ce45a3a33a81d6ef99a2a2e71dee2
0 $
0,0000172460316429 ETH
- - -
6.987 $
982921,765 0XCF8
- 4 ngày trước -
64 Aragon Court (ANJ)
4.140.237 $
ANJ/ETH 0xcd62b1c403fa761baadfc74c525ce2b51780b184
0 $
0,0000850009766323 ETH
- - -
7.017 $
201217,553 0XCD6
- 3 ngày trước -
65 DXDao (DXD)
6.629.956 $
DXD/ETH 0xa1d65e8fb6e87b60feccbc582f7f97804b725521
131 $
0,334853885489043 ETH
- - -
6.936 $
52,940 0XA1D
- 1 ngày trước -
66 Celsius Network (CEL)
482.759.528 $
CEL/ETH 0xaaaebe6fe48e54f431b0c390cfaf0b017d09d42d
1 $
0,0032530902085413 ETH
- - -
6.835 $
5207,484 0XAAA
- khoảng 5 giờ trước -
67 xBTC (XBTC)
1.130.711 $
XBTC/ETH 0xecbf566944250dde88322581024e611419715f7a
0 $
0,0010975499418546 ETH
- - -
6.223 $
14296,180 0XECB
- 6 ngày trước -
68 FOAM (FOAM)
7.840.737 $
FOAM/ETH 0x4946fcea7c692606e8908002e55a582af44ac121
0 $
0,0000489922379586 ETH
- - -
6.091 $
300000,000 0X494
- 3 ngày trước -
69 Aave LINK (ALINK)
337.393.337 $
ALINK/ETH 0xa64bd6c70cb9051f6a9ba1f163fdc07e0dfb5f84
12 $
0,0297988514733839 ETH
- - -
5.651 $
470,032 0XA64
- khoảng 13 giờ trước -
70 Aave SNX (ASNX)
8.564.448 $
ASNX/ETH 0x328c4c80bc7aca0834db37e6600a6c49e12da4de
4 $
0,0092846328599355 ETH
- - -
4.688 $
1217,694 0X328
- 5 ngày trước -
71 OriginTrail (TRAC)
30.798.253 $
TRAC/ETH 0xaa7a9ca87d3694b5755f213b5d04094b8d0f0a6f
0 $
0,000224988379044 ETH
- - -
4.677 $
51368,388 0XAA7
- khoảng 5 giờ trước -
72 Kyber Network (KNC)
177.946.714 $
KNC/ETH 0xdd974d5c2e2928dea5f71b9825b8b646686bd200
1 $
0,0022473231354282 ETH
- - -
4.132 $
4494,873 0XDD9
- 2 ngày trước -
73 Dev Protocol (DEV)
2.120.679 $
DEV/ETH 0x5caf454ba92e6f2c929df14667ee360ed9fd5b26
2 $
0,0059650932143147 ETH
- - -
3.985 $
1614,743 0X5CA
- 4 ngày trước -
74 iExec RLC (RLC)
60.581.004 $
RLC/ETH 0x607f4c5bb672230e8672085532f7e901544a7375
1 $
0,0021745722166611 ETH
- - -
3.776 $
4548,693 0X607
- 7 ngày trước -
75 Loopring (LRC)
189.835.271 $
LRC/ETH 0xbbbbca6a901c926f240b89eacb641d8aec7aeafd
0 $
0,0003875383292374 ETH
- - -
4.082 $
26137,728 0XBBB
- khoảng 3 giờ trước -
76 Trustswap (SWAP)
14.052.898 $
SWAP/ETH 0xcc4304a31d09258b0029ea7fe63d032f52e44efe
0 $
0,0004871455261206 ETH
- - -
3.858 $
19956,886 0XCC4
- 6 ngày trước -
77 Swipe (SXP)
75.417.336 $
SXP/ETH 0x8ce9137d39326ad0cd6491fb5cc0cba0e089b6a9
1 $
0,0030192339538111 ETH
- - -
3.284 $
2865,506 0X8CE
- 7 ngày trước -
78 Melon (MLN)
27.838.988 $
MLN/ETH 0xec67005c4e498ec7f55e092bd1d35cbc47c91892
24 $
0,0596012211439195 ETH
- - -
3.604 $
149,009 0XEC6
- khoảng 7 giờ trước -
79 Decentraland (MANA)
95.550.738 $
MANA/ETH 0x0f5d2fb29fb7d3cfee444a200298f468908cc942
0 $
0,0001809212620013 ETH
- - -
3.294 $
44670,024 0X0F5
- 2 ngày trước -
80 DMM: Governance (DMG)
9.105.665 $
DMG/ETH 0xed91879919b71bb6905f23af0a68d231ecf87b14
0 $
0,0005954052818258 ETH
- - -
3.211 $
13086,451 0XED9
- 5 ngày trước -
81 XinFin (XDC)
0 $
XDC/ETH 0x41ab1b6fcbb2fa9dced81acbdec13ea6315f2bf2
0 $
0,0000146506391914 ETH
- - -
3.277 $
553217,749 0X41A
- khoảng 4 giờ trước -
82 Panvala Pan (PAN)
0 $
PAN/ETH 0xd56dac73a4d6766464b38ec6d91eb45ce7457c44
0 $
0,0001590204473725 ETH
- - -
2.624 $
42222,651 0XD56
- 6 ngày trước -
83 Robonomics Network (XRT)
4.542.214 $
XRT/ETH 0x7de91b204c1c737bcee6f000aaa6569cf7061cb7
7 $
0,0168851751054551 ETH
- - -
2.519 $
365,237 0X7DE
- 4 ngày trước -
84 Aave DAI (ADAI)
28.699.893 $
ADAI/ETH 0xfc1e690f61efd961294b3e1ce3313fbd8aa4f85d
1 $
0,0024765903241445 ETH
- - -
2.396 $
2393,221 0XFC1
- 1 ngày trước -
85 Grid+ (GRID)
4.020.369 $
GRID/ETH 0x12b19d3e2ccc14da04fae33e63652ce469b3f2fd
0 $
0,0002665658452823 ETH
- - -
2.352 $
21424,621 0X12B
- 3 ngày trước -
86 SpankChain (SPANK)
5.704.035 $
SPANK/ETH 0x42d6622dece394b54999fbd73d108123806f6a18
0 $
0,0000247995024133 ETH
- - -
2.295 $
236522,816 0X42D
- 6 ngày trước -
87 Tendies (TEND)
413.905 $
TEND/ETH 0x1453dbb8a29551ade11d89825ca812e05317eaeb
0 $
0,0001395402449376 ETH
- - -
2.126 $
38767,364 0X145
- khoảng 20 giờ trước -
88 Raiden Network Token (RDN)
10.954.607 $
RDN/ETH 0x255aa6df07540cb5d3d297f0d0d4d84cb52bc8e6
0 $
0,0004375240938793 ETH
- - -
1.654 $
9213,760 0X255
- 3 ngày trước -
89 Request (REQ)
14.638.563 $
REQ/ETH 0x8f8221afbb33998d8584a2b05749ba73c37a938a
0 $
0,0000521366259014 ETH
- - -
1.639 $
77284,486 0X8F8
- 2 ngày trước -
90 DOS Network (DOS)
7.915.718 $
DOS/ETH 0x0a913bead80f321e7ac35285ee10d9d922659cb7
0 $
0,0001668283955957 ETH
- - -
1.620 $
23809,586 0X0A9
- 4 ngày trước -
91 Decentr (DEC)
2.814.918 $
DEC/ETH 0x30f271c9e86d2b7d00a6376cd96a1cfbd5f0b9b3
0 $
0,0000982034296321 ETH
- - -
1.612 $
39383,178 0X30F
- 5 ngày trước -
92 Falcon Project (FNT)
2.178.077 $
FNT/ETH 0xdc5864ede28bd4405aa04d93e05a0531797d9d59
0 $
0,0000007846335437 ETH
- - -
1.486 $
5000000,000 0XDC5
- 7 ngày trước -
93 Jarvis Reward Token (JRT)
3.939.947 $
JRT/ETH 0x8a9c67fee641579deba04928c4bc45f66e26343a
0 $
0,000113753351733 ETH
- - -
1.648 $
35837,885 0X8A9
- khoảng 4 giờ trước -
94 Enjin Coin (ENJ)
129.762.589 $
ENJ/ETH 0xf629cbd94d3791c9250152bd8dfbdf380e2a3b9c
0 $
0,0003527433052631 ETH
- - -
1.432 $
9976,000 0XF62
- 2 ngày trước -
95 DMScript (DMST)
787.792 $
DMST/ETH 0xf29992d7b589a0a6bd2de7be29a97a6eb73eaf85
0 $
0,0000941787807272 ETH
- - -
1.410 $
36647,206 0XF29
- 3 ngày trước -
96 Streamr DATAcoin (DATA)
28.213.495 $
DATA/ETH 0x0cf0ee63788a0849fe5297f3407f701e122cc023
0 $
0,0001263517704102 ETH
- - -
1.245 $
24875,411 0X0CF
- 6 ngày trước -
97 Sora (XOR)
15.951.918 $
XOR/ETH 0x40fd72257597aa14c7231a7b1aaa29fce868f677
45 $
0,113087006522485 ETH
- - -
1.231 $
27,640 0X40F
- khoảng 17 giờ trước -
98 Polymath Network (POLY)
32.436.711 $
POLY/ETH 0x9992ec3cf6a55b00978cddf2b27bc6882d88d1ec
0 $
0,0001099651297501 ETH
- - -
1.145 $
25642,667 0X999
- khoảng 6 giờ trước -
99 Hyprr (Howdoo) (UDOO)
5.186.888 $
UDOO/ETH 0x12f649a9e821f90bb143089a6e56846945892ffb
0 $
0,0000408532284876 ETH
- - -
881 $
51688,781 0X12F
- 5 ngày trước -
100 Abyss (ABYSS)
3.002.096 $
ABYSS/ETH 0x0e8d6b471e332f140e7d9dbb99e5e3822f728da6
0 $
0,0000380190439325 ETH
- - -
806 $
53778,765 0X0E8
- khoảng 18 giờ trước -
Ticker chưa xác thực
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1 Uniswap (UNI)
596.696.214 $
UNI/ETH 0x1f9840a85d5af5bf1d1762f925bdaddc4201f984
3 $
0,0069719271220321 ETH
- - -
228.619 $
80913,032 0X1F9
0,53% Gần đây -
2 Sushi (SUSHI)
69.007.010 $
SUSHI/ETH 0x6b3595068778dd592e39a122f4f5a5cf09c90fe2
1 $
0,0016730979751872 ETH
- - -
225.641 $
332788,078 0X6B3
0,52% Gần đây -
3 Harvest Finance (FARM)
25.210.750 $
FARM/ETH 0xa0246c9032bc3a600820415ae600c6388619a14d
101 $
0,249117041944037 ETH
- - -
168.209 $
1659,903 0XA02
0,39% Gần đây -
4 Pickle Finance (PICKLE)
16.117.004 $
PICKLE/ETH 0x429881672b9ae42b8eba0e26cd9c73711b891ca5
17 $
0,0411616957032083 ETH
- - -
60.416 $
3608,254 0X429
0,14% Gần đây -
5 Ocean Protocol (OCEAN)
196.324.458 $
OCEAN/ETH 0x967da4048cd07ab37855c090aaf366e4ce1b9f48
1 $
0,0013567697061828 ETH
- - -
48.909 $
88617,513 0X967
0,11% Gần đây -
6 Value Liquidity (VALUE)
2.670.949 $
VALUE/ETH 0x49e833337ece7afe375e44f4e3e8481029218e5c
3 $
0,0077017369780408 ETH
- - -
41.373 $
13255,155 0X49E
0,10% Gần đây -
7 SWAG Finance (SWAG)
10.644.212 $
SWAG/ETH 0x87edffde3e14c7a66c9b9724747a1c5696b742e6
0 $
0,0002497705673904 ETH
- - -
37.279 $
365216,638 0X87E
0,09% Gần đây -
8 DODO (DODO)
3.383.353 $
DODO/ETH 0x43dfc4159d86f3a37a5a4b3d4580b888ad7d4ddd
0 $
0,0006854213883147 ETH
- - -
6.914 $
24683,847 0X43D
0,02% Gần đây -
9 PieDAO DOUGH v2 (DOUGH)
4.982.878 $
DOUGH/ETH 0xad32a8e6220741182940c5abf610bde99e737b2d
1 $
0,0029907096850761 ETH
- - -
3.218 $
2658,605 0XAD3
0,01% khoảng 1 giờ trước -
10 ? 0X0391D202... 0x0391d2021f89dc339f60fff84546ea23e337750f
137 $
0,339108002433281 ETH
- - -
898 $
6,540 0X039
0,00% khoảng 1 giờ trước -
11 Gemini Dollar (GUSD)
16.441.672 $
GUSD/ETH 0x056fd409e1d7a124bd7017459dfea2f387b6d5cd
1 $
0,0026091401539795 ETH
- - -
137.885 $
131144,660 0X056
- khoảng 4 giờ trước -
12 tBTC (TBTC)
12.074.305 $
TBTC/ETH 0x8daebade922df735c38c80c7ebd708af50815faa
12.562 $
32,0426541766075 ETH
- - -
57.673 $
4,591 0X8DA
- 1 ngày trước -
13 yUSD (YVAULT-LP-YCURVE)
74.139.159 $
YVAULT-LP-... 0x5dbcf33d8c2e976c6b560249878e6f1491bca25c
1 $
0,0027590829635243 ETH
- - -
22.451 $
19956,425 0X5DB
- 4 ngày trước -
14 VIDT Datalink (VIDT)
16.909.535 $
VIDT/ETH 0xfef4185594457050cc9c23980d301908fe057bb1
0 $
0,0009059680748243 ETH
- - -
18.837 $
51610,450 0XFEF
- khoảng 4 giờ trước -
15 SAFE2 (SAFE2)
9.424.948 $
SAFE2/ETH 0x250a3500f48666561386832f1f1f1019b89a2699
155 $
0,38069238974589 ETH
- - -
17.701 $
114,358 0X250
- 2 ngày trước -
16 GROWTH DeFi (GRO)
3.308.986 $
GRO/ETH 0x09e64c2b61a5f1690ee6fbed9baf5d6990f8dfd0
23 $
0,0569936474457625 ETH
- - -
18.270 $
793,447 0X09E
- khoảng 5 giờ trước -
17 HUSD (HUSD)
256.369.798 $
HUSD/ETH 0xdf574c24545e5ffecb9a659c229253d4111d87e1
1 $
0,0025513972766549 ETH
- - -
15.490 $
15071,765 0XDF5
- khoảng 12 giờ trước -
18 Aleph.im (ALEPH)
6.588.349 $
ALEPH/ETH 0x27702a26126e0b3702af63ee09ac4d1a084ef628
0 $
0,0003338406342761 ETH
- - -
7.752 $
61328,757 0X277
- 7 ngày trước -
19 YAM (YAM)
9.766.010 $
YAM/ETH 0x0aacfbec6a24756c20d41914f2caba817c0d8521
1 $
0,0023111988381553 ETH
- - -
6.812 $
7296,823 0X0AA
- khoảng 3 giờ trước -
20 Akropolis Delphi (ADEL)
2.395.228 $
ADEL/ETH 0x94d863173ee77439e4292284ff13fad54b3ba182
0 $
0,0007937642619753 ETH
- - -
6.406 $
20000,000 0X94D
- khoảng 5 giờ trước -
21 DeFiPulse Index (DPI)
15.799.191 $
DPI/ETH 0x1494ca1f11d487c2bbe4543e90080aeba4ba3c2b
77 $
0,190509668534217 ETH
- - -
6.108 $
78,993 0X149
- khoảng 6 giờ trước -
22 PARSIQ (PRQ)
10.816.119 $
PRQ/ETH 0x362bc847a3a9637d3af6624eec853618a43ed7d2
0 $
0,0002590917804501 ETH
- - -
5.257 $
49792,492 0X362
- khoảng 10 giờ trước -
23 MANTRA DAO (OM)
7.968.114 $
OM/ETH 0x2baecdf43734f22fd5c152db08e3c27233f0c7d2
0 $
0,00024147120019 ETH
- - -
4.295 $
43202,971 0X2BA
- 3 ngày trước -
24 Perlin (PERL)
0 $
PERL/ETH 0xeca82185adce47f39c684352b0439f030f860318
0 $
0,0000501043443529 ETH
- - -
4.229 $
204442,970 0XECA
- 3 ngày trước -
25 USDQ (USDQ)
64.228 $
USDQ/ETH 0x4954db6391f4feb5468b6b943d4935353596aec9
1 $
0,0021501848293673 ETH
- - -
2.716 $
3027,786 0X495
- 5 ngày trước -
26 Kush Finance (KSEED)
0 $
KSEED/ETH 0x3f09400313e83d53366147e3ea0e4e2279d80850
0 $
0,0008805126377495 ETH
- - -
2.478 $
6933,077 0X3F0
- khoảng 6 giờ trước -
27 Hakka Finance (HAKKA)
2.416.171 $
HAKKA/ETH 0x0e29e5abbb5fd88e28b2d355774e73bd47de3bcd
0 $
0,0000622467563919 ETH
- - -
1.168 $
45453,000 0X0E2
- 3 ngày trước -
28 Perpetual Protocol (PERP)
17.661.728 $
PERP/ETH 0xbc396689893d065f41bc2c6ecbee5e0085233447
1 $
0,0029286009310693 ETH
- - -
1.033 $
866,491 0XBC3
- 2 ngày trước -
29 Orion Protocol (ORN)
20.694.102 $
ORN/ETH 0x0258f474786ddfd37abce6df6bbb1dd5dfc4434a
2 $
0,0040821927403375 ETH
- - -
987 $
595,755 0X025
- 4 ngày trước -
30 YFValue (YFV)
6.723.563 $
YFV/ETH 0x45f24baeef268bb6d63aee5129015d69702bcdfa
3 $
0,006483931312367 ETH
- - -
852 $
335,866 0X45F
- 1 ngày trước -
31 YAM v2 (YAMV2)
2.980.061 $
YAMV2/ETH 0xaba8cac6866b83ae4eec97dd07ed254282f6ad8a
9 $
0,0204921726446945 ETH
- - -
843 $
98,528 0XABA
- 5 ngày trước -
32 ? 0XFF208177... 0xff20817765cb7f73d4bde2e66e067e58d11095c2
0 $
0,0000111696173717 ETH
- - -
860 $
191086,698 0XFF2
- khoảng 10 giờ trước -
33 PowerPool Concentrated Voting Power (CVP)
12.829.501 $
CVP/ETH 0x38e4adb44ef08f22f5b5b76a8f0c2d0dcbe7dca1
2 $
0,0051158191952645 ETH
- - -
790 $
381,574 0X38E
- khoảng 5 giờ trước -
34 Frontier (FRONT)
3.216.317 $
FRONT/ETH 0xf8c3527cc04340b208c854e985240c02f7b7793f
0 $
0,0008209913648761 ETH
- - -
741 $
2234,524 0XF8C
- khoảng 7 giờ trước -
35 Q DAO Governance token v1.0 (QDAO)
0 $
QDAO/ETH 0x3166c570935a7d8554c8f4ea792ff965d2efe1f2
4 $
0,0090666882373123 ETH
- - -
411 $
109,076 0X316
- 4 ngày trước -
36 Aavegotchi (GHST)
10.137.167 $
GHST/ETH 0x3f382dbd960e3a9bbceae22651e88158d2791550
1 $
0,0014969016604942 ETH
- - -
407 $
670,460 0X3F3
- khoảng 7 giờ trước -
37 USDx Stablecoin (USDX)
0 $
USDX/ETH 0xeb269732ab75a6fd61ea60b06fe994cd32a83549
1 $
0,002478436597554 ETH
- - -
227 $
226,846 0XEB2
- 1 ngày trước -
38 Based Money ($BASED)
6.848.927 $
$BASED/ETH 0x68a118ef45063051eac49c7e647ce5ace48a68a5
1 $
0,0012668427930266 ETH
- - -
219 $
424,058 0X68A
- khoảng 8 giờ trước -
39 yieldfarming.insure (SAFE)
384.176 $
SAFE/ETH 0x1aa61c196e76805fcbe394ea00e4ffced24fc469
3 $
0,0081931426200851 ETH
- - -
209 $
64,852 0X1AA
- khoảng 21 giờ trước -
40 Swerve (SWRV)
4.916.456 $
SWRV/ETH 0xb8baa0e4287890a5f79863ab62b7f175cecbd433
1 $
0,0017495189277502 ETH
- - -
191 $
267,628 0XB8B
- khoảng 8 giờ trước -
41 ? 0XE1237AA7... 0xe1237aa7f535b0cc33fd973d66cbf830354d16c7
402 $
0,986351404600139 ETH
- - -
165 $
0,409 0XE12
- 2 ngày trước -
42 renBCH (RENBCH)
171.167 $
RENBCH/ETH 0x459086f2376525bdceba5bdda135e4e9d3fef5bf
276 $
0,667943073947954 ETH
- - -
129 $
0,466 0X459
- 5 ngày trước -
43 Stably Dollar (USDS)
507.422 $
USDS/ETH 0xa4bdb11dc0a2bec88d24a3aa1e6bb17201112ebe
1 $
0,0024471020655905 ETH
- - -
100 $
100,000 0XA4B
- 2 ngày trước -
44 UniLayer (LAYER)
5.666.504 $
LAYER/ETH 0x0ff6ffcfda92c53f615a4a75d982f399c989366b
0 $
0,0007882533719614 ETH
- - -
91 $
285,004 0X0FF
- 3 ngày trước -
45 ? 0X1985365E... 0x1985365e9f78359a9b6ad760e32412f4a445e862
14 $
0,0353478423671599 ETH
- - -
75 $
5,379 0X198
- 6 ngày trước -
46 ? 0X0E511AA1... 0x0e511aa1a137aad267dfe3a6bfca0b856c1a3682
0 $
0,0000027298172967 ETH
- - -
28 $
24816,701 0X0E5
- 5 ngày trước -
47 Falconswap (FSW)
3.180.853 $
FSW/ETH 0xfffffffff15abf397da76f1dcc1a1604f45126db
0 $
0,0002284696046571 ETH
- - -
9 $
100,000 0XFFF
- khoảng 5 giờ trước -

1inch là một sàn giao dịch tiền mã hóa phân quyền. Có 175 đồng tiền ảo và 180 cặp giao dịch trên sàn giao dịch. Khối lượng của 1inch trong 24 giờ qua được báo cáo ở mức 3.149 ₿. Cặp giao dịch sôi động nhất trên sàn giao dịch 1inch là 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48/ETH. Có thể tìm thấy thêm thông tin về sàn giao dịch 1inch tại https://1inch.exchange.

Địa chỉ
Phí
Rút tiền
Nạp tiền
Ký gửi tiền pháp định
Phương thức thanh toán được chấp nhận
Giao dịch đòn bẩy
N/A
Email
N/A
Năm thành lập
N/A
Sàn giao dịch có phí
N/A
Mã quốc gia thành lập
N/A
Số lần xem trang hàng tháng gần đây
316.610
Xếp hạng Alexa
#25600
Dữ liệu cộng đồng
Người theo dõi trên Twitter: 23476
Exchange Trade Volume (24h)
Exchange Normalized Trade Volume (24h)

Tính thanh khoản

Khối lượng giao dịch báo cáo
Khối lượng giao dịch chuẩn hóa
Tỷ lệ khối lượng báo cáo-chuẩn hóa 1.0
Mức chênh lệch giá mua-giá bán -
Tổng Trust Score của cặp giao dịch -

Quy mô

Bách phân vị khối lượng chuẩn hóa 80th
Bách phân vị sổ lệnh kết hợp -

An ninh mạng

Cybersecurity Metrics Not Available

Độ bao phủ API

Api Coverage Not Available

Tuân thủ quy định

Risk Rating Not Available
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android