🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
AAX exchange

AAX

Centralized
6
Trust Score

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
Hợp đồng mở trong 24h
7
Ghép đôi

Bitcoin (Perpetual)

Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
BTCUSDFP 59.907 $ 1.1% 59665,25 USD -0,403% 0.05% 0,087% 2.893.423 $ 22.929.570 $ Gần đây
BTCUSDTFP 59.906 $ 1.1% 59688,27 USDT -0,456% 0.01% 0,066% 1.697.544 $ 8.052.700 $ Gần đây

Ethereum (Perpetual)

Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
ETHUSDTFP 2.140 $ 0.9% 2151,55 USDT +0,461% 0.01% 0,125% 950.505 $ 2.613.235 $ Gần đây
ETHUSDFP 2.141 $ 0.9% 2151,58 USD +0,478% 0.03% 0,196% 12.616 $ 603.742 $ Gần đây

Khác (Perpetual)

Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
LINKUSDTFP 34 $ 7.2% 33,76 USDT -0,360% 0.26% 0,200% 153.530 $ 1.072.739 $ Gần đây
BCHUSDTFP 678 $ 1.1% 684,59 USDT +0,808% 0.8% 0,131% 97.226 $ 134.127 $ Gần đây
COMPUSDTFP 459 $ 2.8% 450,24 USDT -1,995% 0.22% 0,200% 88.084 $ 366.792 $ Gần đây

AAX is the world’s first cryptocurrency exchange to be powered by LSEG Technology’s Millennium Exchange, the same matching engine at the heart of tier-one capital markets. AAX is a member of London Stock Exchange Group’s global ‘Partner Platform’. Offering OTC, Spot, and Futures trading, quoting more than 50 cryptocurrency pairs and listing 5 perpetual futures contracts for Bitcoin, Ether, Litecoin, Ripple, and EOS, which can be traded with high leverage, AAX provides a secure, deeply liquid, ultra-low latency and fully compliant trading platform. It offers an institutional-grade platform, for everyone.

Địa chỉ
Phí
https://www.aax.com/fees
Rút tiền
https://www.aax.com/fees
Nạp tiền
Ký gửi tiền pháp định
Phương thức thanh toán được chấp nhận
Giao dịch đòn bẩy
Năm thành lập
2019
Sàn giao dịch có phí
Mã quốc gia thành lập
Malta
Số lần xem trang hàng tháng gần đây
0
Xếp hạng Alexa
#57833
Dữ liệu cộng đồng
Người theo dõi trên Twitter: 17707
Exchange Trade Volume Distribution (24h)
Exchange Open Interest (24h)
Exchange Trade Volume (24h)
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android