Tiền ảo: 5467
Sàn giao dịch: 368
Giá trị vốn hóa thị trường: 278.586.530.731 $ 1,7%
Lưu lượng 24 giờ: 56.927.487.859 $
Ưu thế:
BTC 68,3%
ETH 7,64%
XRP 4,27%

Altilly

Rank #219 Tập trung
Khối lượng trong 24h (Chuẩn hóa)
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
Giao dịch trên Altilly
238 Cặp giao dịch Tiền ảo
# Tiền ảo Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1
OTOCASH (OTO)
0 $
0,00003596 BTC
0.03% 223 $ 220 $
34.014 $
88596,248 OTO
42,92% Gần đây
2
OTOCASH (OTO)
0 $
0,00202565 ETH
13.58% 1.828 $ 0 $
16.353 $
40645,000 OTO
20,63% Gần đây
3
Lunes (LUNES)
0 $
0,0000245 ETH
14.97% 50 $ 0 $
5.779 $
1187723,229 LUNES
7,29% Gần đây
4
Lunes (LUNES)
0 $
0,0000005 BTC
18.37% 207 $ 0 $
5.652 $
1058133,713 LUNES
7,13% Gần đây
5
ArbiTool Token (ATT)
0 $
0,1838 USDT
99.99% 190 $ 0 $
1.407 $
7644,389 ATT
1,77% Gần đây
6
FREE coin (FREE)
0 $
0,0000399995 DOGE
20.46% 122 $ 0 $
926 $
8938062053,177 FREE
1,17% Gần đây
7
Goldcoin (GLC)
0 $
0,00000599 BTC
12.33% 8 $ 0 $
605 $
9468,200 GLC
0,76% Gần đây
8
ODIN Blockchain (ODIN)
0 $
0,0000006 BTC
17.65% 0 $ 0 $
529 $
82755,674 ODIN
0,67% Gần đây
9
FREE coin (FREE)
0 $
0,0000001097 USDT
29.42% 403 $ 0 $
505 $
4600792271,500 FREE
0,64% Gần đây
10
Qredit (XQR)
0 $
0,00000008 BTC
11.11% 504 $ 4.832 $
351 $
411064,564 XQR
0,44% Gần đây
11
Dogecoin (DOGE)
0 $
0,00000026 BTC
1.54% 308 $ 238 $
346 $
124474,786 DOGE
0,44% Gần đây
12
Electronic Gulden (EFL)
0 $
0,0000057 BTC
1.72% 108 $ 12 $
289 $
4750,813 EFL
0,36% Gần đây
13
Monero (XMR)
89 $
0,008318 BTC
64.58% 0 $ 0 $
264 $
2,962 XMR
0,33% khoảng 2 giờ trước
14
FingerPrint (FGP)
0 $
8,1998 DOGE
51.22% 2 $ 0 $
143 $
6252,000 FGP
0,18% Gần đây
15
Primecoin (XPM)
0 $
0,0000151 BTC
5.03% 0 $ 1.886 $
132 $
817,318 XPM
0,17% khoảng 2 giờ trước
16
Qredit (XQR)
0 $
0,00000424 ETH
14.86% 0 $ 148 $
45 $
52829,284 XQR
0,06% Gần đây
17
Dogecoin (DOGE)
0 $
0,000013 ETH
7.14% 0 $ 812 $
24 $
9314,559 DOGE
0,03% Gần đây
18
TRBO (TRBO)
0 $
0,00999988 DOGE
39.99% 23 $ 0 $
13 $
451267,450 TRBO
0,02% Gần đây
19
WrkzCoin (WRKZ)
0 $
0,0001125 DOGE
18.77% 0 $ 152 $
12 $
37494213,003 WRKZ
0,01% Gần đây
20
FingerPrint (FGP)
0 $
0,000069 ETH
42.03% 6 $ 0 $
11 $
795,000 FGP
0,01% Gần đây
21
Phoenixcoin (PXC)
0 $
0,00000029 BTC
3.33% 8 $ 20 $
7 $
2354,314 PXC
0,01% khoảng 3 giờ trước
22
Dogecoin (DOGE)
0 $
0,00295 USDT
9.83% 4 $ 0 $
5 $
1756,111 DOGE
0,01% Gần đây
23
Dimecoin (DIME)
0 $
0,00000001 ETH
50.0% 0 $ 2 $
2 $
1005814,206 DIME
0,00% khoảng 1 giờ trước
24
Zeitcoin (ZEIT)
0 $
0,00000007 LTC
33.33% 0 $ 0 $
2 $
306667,000 ZEIT
0,00% Gần đây
25
SmartCash (SMART)
0 $
0,000025 ETH
66.67% 0 $ 0 $
1 $
160,000 SMART
0,00% Gần đây
26
Regium (REGI)
0 $
0,00059995 LTC
95.99% 0 $ 0 $
1 $
16,668 REGI
0,00% khoảng 2 giờ trước
27
SperoCoin (SPERO)
0 $
24,99 DOGE
55.98% 2 $ 0 $
1 $
10,125 SPERO
0,00% khoảng 2 giờ trước
28
LiteDoge (LDOGE)
0 $
0,0033334 DOGE
44.44% 0 $ 1 $
0 $
2294,200 LDOGE
0,00% khoảng 3 giờ trước
29
InnovativeBioresearchClassic (INNBCL)
0 $
0,00004 DOGE
42.83% 14 $ 0 $
0 $
50000,000 INNBC
0,00% Gần đây
30
Electronic Gulden (EFL)
0 $
0,00035 ETH
14.29% 8 $ 0 $
0 $
0,000 EFL
0,00% Gần đây -
31
Uptrennd (1UP)
0 $
0,00006 ETH
14.29% 0 $ 2 $
3.859 $
320000,000 1UP
khoảng 6 giờ trước
32
MMOCoin (MMO)
0 $
0,00000012 BTC
15.38% 9 $ 18 $
3.382 $
2631961,077 MMO
khoảng 7 giờ trước
33
Spectrecoin (XSPEC)
0 $
0,00000903 BTC
62.36% 0 $ 6 $
1.393 $
14428,110 XSPEC
khoảng 3 giờ trước
34
ParallelCoin (DUO)
2 $
0,00020889 BTC
52.11% 207 $ 0 $
771 $
345,183 DUO
khoảng 10 giờ trước
35
DogeCoin Private (DOGP)
0 $
0,00000108 LTC
68.52% 545 $ 0 $
589 $
7001021,000 DOGP
khoảng 7 giờ trước
36
MMOCoin (MMO)
0 $
0,00000989 ETH
49.49% 141 $ 0 $
587 $
293973,312 MMO
khoảng 10 giờ trước
37
MMOCoin (MMO)
0 $
0,00002286 LTC
65.02% 5 $ 0 $
526 $
293973,312 MMO
khoảng 10 giờ trước
38
MMOCoin (MMO)
0 $
0,59999998 DOGE
33.31% 52 $ 0 $
498 $
294511,768 MMO
khoảng 7 giờ trước
39
Lynx (LYNX)
0 $
0,00000006 LTC
57.14% 0 $ 0 $
168 $
36238550,222 LYNX
khoảng 5 giờ trước
40
Devcoin (DVC)
0 $
0,000000042 LTC
42.37% 0 $ 0 $
100 $
30803955,000 DVC
khoảng 22 giờ trước
41
Aircoins (AIRX)
0 $
0,00000001 BTC
50.0% 877 $ 5 $
52 $
500000,000 AIRX
khoảng 19 giờ trước
42
ETHplode (ETHPLO)
0 $
0,00004555 ETH
23.98% 0 $ 50 $
28 $
3065,855 ETHPL
khoảng 3 giờ trước
43
Tratok (TRAT)
0 $
0,000007 ETH
40.93% 0 $ 31 $
24 $
18000,374 TRAT
1 ngày trước
44
Mintcoin (MINT)
0 $
0,0000000104 BTC
4.59% 6.200 $ 17.042 $
22 $
193999,000 MINT
khoảng 11 giờ trước
45
Namecoin (NMC)
1 $
0,00006911 BTC
3.88% 0 $ 1.870 $
17 $
22,452 NMC
khoảng 8 giờ trước
46
Kazucoin (KAZU)
0 $
0,00000005 BTC
20.0% 23 $ 125 $
14 $
26193,892 KAZU
khoảng 5 giờ trước
47
Artiqox (AIQ)
0 $
0,000000002 BTC
71.43% 82 $ 52 $
9 $
415246,000 AIQ
khoảng 14 giờ trước
48
Ethereum (ETH)
203 $
0,019 BTC
15.49% 0 $ 0 $
9 $
0,043 ETH
khoảng 5 giờ trước
49
Digitalcoin (DGC)
0 $
0,00000025 BTC
45.0% 16 $ 0 $
6 $
2330,000 DGC
khoảng 6 giờ trước
50
FingerPrint (FGP)
0 $
0,00000298 BTC
83.28% 438 $ 0 $
5 $
158,000 FGP
1 ngày trước
51
Ethereum (ETH)
239 $
239 USDT
19.14% 30 $ 0 $
3 $
0,012 ETH
khoảng 10 giờ trước
52
Emerald Crypto (EMD)
0 $
0,00008 ETH
24.24% 0 $ 0 $
3 $
158,379 EMD
khoảng 10 giờ trước -
53
DogeCoin Private (DOGP)
0 $
0,0090091 DOGE
66.0% 0 $ 234 $
2 $
100329,999 DOGP
khoảng 9 giờ trước
54
Zumy (ZMY)
0 $
0,00000302 BTC
33.92% 0 $ 23 $
2 $
62,100 ZMY
khoảng 13 giờ trước
55
DigiByte (DGB)
0 $
0,00000085 BTC
41.78% 0 $ 15 $
2 $
182,041 DGB
khoảng 17 giờ trước
56
Mero Currency (MRO)
0 $
0,000012 ETH
52.45% 0 $ 0 $
1 $
607,332 MRO
khoảng 3 giờ trước
57
LightPayCoin (LPC)
0 $
0,00000054 BTC
98.62% 0 $ 4 $
1 $
196,354 LPC
1 ngày trước
58
Bitcoin (BTC)
11.297 $
11299,98 USDT
11.49% 18 $ 0 $
1 $
0,000 BTC
khoảng 9 giờ trước
59
Ixcoin (IXC)
0 $
30 DOGE
89.83% 1 $ 0 $
1 $
12,628 IXC
1 ngày trước
60
Blockpool (BPL)
0 $
0,00014 ETH
57.14% 0 $ 0 $
1 $
20,000 BPL
1 ngày trước
61
Mooncoin (MOON)
0 $
0,004701 DOGE
24.17% 0 $ 42 $
1 $
43064,847 MOON
khoảng 4 giờ trước
62
Mooncoin (MOON)
0 $
0,00000006 ETH
16.67% 0 $ 0 $
1 $
42716,838 MOON
khoảng 5 giờ trước
63
Qredit (XQR)
0 $
0,0006 USDT
43.78% 0 $ 1 $
0 $
514,266 XQR
khoảng 4 giờ trước
64
Ixcoin (IXC)
0 $
0,00008 ETH
62.5% 0 $ 0 $
0 $
12,625 IXC
1 ngày trước
65
BitSend (BSD)
0 $
0,000028 ETH
28.57% 0 $ 0 $
0 $
27,274 BSD
khoảng 5 giờ trước
66
Aircoins (AIRX)
0 $
0,00000029 ETH
24.39% 0 $ 277 $
0 $
2334,885 AIRX
khoảng 3 giờ trước
67
Niobio Cash (NBR)
0 $
0,000006 ETH
55.06% 0 $ 0 $
0 $
93,797 NBR
khoảng 16 giờ trước
68
LightPayCoin (LPC)
0 $
0,00008 ETH
62.5% 1 $ 0 $
0 $
7,000 LPC
1 ngày trước
69
Zeitcoin (ZEIT)
0 $
0,0022 DOGE
16.0% 0 $ 0 $
0 $
14393,528 ZEIT
khoảng 21 giờ trước
70
Mooncoin (MOON)
0 $
0,000000168 LTC
21.56% 467 $ 0 $
0 $
5000,000 MOON
khoảng 23 giờ trước
71
Litecoin (LTC)
78 $
0,388 ETH
22.4% 0 $ 12 $
0 $
0,001 LTC
khoảng 5 giờ trước
72
BitSend (BSD)
0 $
0,00007307 LTC
49.78% 0 $ 8 $
0 $
10,087 BSD
khoảng 5 giờ trước
73
Ripped (RIPPED)
0 $
0,0003 USDT
66.67% 7 $ 0 $
0 $
4,997 RIPPE
khoảng 8 giờ trước
74
KEA Coin (KEA)
0 $
0,0004217 DOGE
29.79% 0 $ 1 $
0 $
1000,568 KEA
khoảng 13 giờ trước
75
Quest (QST)
0 $
0,00000197 USDT
98.48% 0 $ 0 $
0 $
299,640 QST
khoảng 4 giờ trước
76
Enjin Coin (ENJ)
0 $
0,000014 BTC
88.31% 0 $ 0 $
0 $
0,000 ENJ
khoảng 19 giờ trước -
77
Enjin Coin (ENJ)
0 $
0,0007 ETH
42.86% 5 $ 0 $
0 $
0,000 ENJ
khoảng 5 giờ trước -
78
Cryptoindex.com 100 (CIX100)
1 $
0,7457 USDT
54.55% 0 $ 0 $
0 $
0,000 CIX10
2 ngày trước -
79
Elementeum (ELET)
0 $
0,0001219999 ETH
49.18% 333 $ 0 $
0 $
0,000 ELET
khoảng 24 giờ trước -
80
Cannacoin (CCN)
0 $
1,50054978 DOGE
98.34% 0 $ 2 $
0 $
0,000 CCN
1 ngày trước -
81
Bluecoin (BLU)
0 $
0,0000004 ETH
75.0% 4 $ 0 $
0 $
0,000 BLU
4 ngày trước -
82
Electrum Dark (ELD)
0 $
0,00000015 BTC
89.69% 0 $ 0 $
0 $
0,000 ELD
2 ngày trước -
83
Electronic Gulden (EFL)
0 $
0,00101 LTC
29.7% 27 $ 0 $
0 $
0,000 EFL
6 ngày trước -
84
Cannacoin (CCN)
0 $
0,0001001 LTC
50.0% 0 $ 6 $
0 $
0,000 CCN
1 ngày trước -
85
Cannacoin (CCN)
0 $
0,0004201 USDT
99.91% 0 $ 3 $
0 $
0,000 CCN
1 ngày trước -
86
Bytecoin (BCN)
0 $
0,555 DOGE
62.7% 3 $ 0 $
0 $
0,000 BCN
7 ngày trước -
87
Ark (ARK)
0 $
0,000021 BTC
13.04% 0 $ 0 $
0 $
0,000 ARK
1 ngày trước -
88
Eddie Coin (EDDIE)
0 $
0,0000038 DOGE
57.67% 0 $ 0 $
0 $
0,000 EDDIE
khoảng 6 giờ trước -
89
Electra (ECA)
0 $
0,0000015 ETH
56.0% 0 $ 0 $
0 $
0,000 ECA
4 ngày trước -
90
Cannacoin (CCN)
0 $
0,0000017 BTC
39.88% 18 $ 0 $
0 $
0,000 CCN
khoảng 14 giờ trước -
91
Devcoin (DVC)
0 $
0,000000028 ETH
53.57% 0 $ 0 $
0 $
0,000 DVC
4 ngày trước -
92
Cashcoin (CASH)
0 $
0,0000018 ETH
55.56% 2 $ 0 $
0 $
0,000 CASH
1 ngày trước -
93
Bytecoin (BCN)
0 $
0,0000000791 BTC
0.88% 432 $ 3.431 $
0 $
0,000 BCN
5 ngày trước -
94
Devcoin (DVC)
0 $
0,0000001 USDT
99.33% 0 $ 0 $
0 $
0,000 DVC
4 ngày trước -
95
KEA Coin (KEA)
0 $
0,00000044 USDT
60.99% 0 $ 5 $
0 $
0,000 KEA
3 ngày trước -
96
Cashcoin (CASH)
0 $
0,00000007 BTC
87.5% 79 $ 0 $
0 $
0,000 CASH
1 ngày trước -
97
Bitcoin Zero (BZX)
0 $
0,00000035 BTC
74.82% 0 $ 0 $
0 $
0,000 BZX
1 ngày trước -
98
Bitcoin Cash ABC (BCHABC)
420 $
419,8 USDT
26.32% 32 $ 0 $
0 $
0,000 BCH
2 ngày trước -
99
Uptrennd (1UP)
0 $
0 BTC
- - -
0 $
0,000 1UP
6 ngày trước -
100
IronCoin (IRC)
0 $
0,00013001 DOGE
72.91% 0 $ 1 $
0 $
0,000 IRC
3 ngày trước -
Unverified Tickers
# Tiền ảo Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1
?
BEAR/BTC
0 $
0,00000146 BTC
57.72% 0 $ 0 $
0 $
0,000 BEAR
0,00% Gần đây -
2
?
HUBS/DOGE
0 $
0,005 DOGE
79.98% 50 $ 0 $
44 $
3252925,429 HUBS
1 ngày trước
3
?
CLO/ETH
0 $
0,0000158 ETH
25.18% 7 $ 0 $
19 $
6230,095 CLO
khoảng 19 giờ trước
4
?
BEAR/DOGE
0 $
30 DOGE
96.0% 1 $ 0 $
0 $
0,000 BEAR
3 ngày trước -
5
?
BEAR/USDT
0 $
0 USDT
100.0% 0 $ 0 $
0 $
0,000 BEAR
3 ngày trước -
6
?
CLO/BTC
0 $
0,00000012 BTC
55.17% 0 $ 365 $
0 $
0,000 CLO
3 ngày trước -
7
?
CPU/BTC
0 $
0,000002 BTC
99.97% 0 $ 0 $
0 $
0,000 CPU
3 ngày trước -
8
?
CPU/USDT
0 $
0 USDT
100.0% 0 $ 1 $
0 $
0,000 CPU
5 ngày trước -
9
?
HDL/LTC
0 $
0,000025 LTC
80.0% 0 $ 389 $
0 $
0,000 HDL
5 ngày trước -
10
?
HDL/ETH
0 $
0,00001 ETH
50.0% 0 $ 0 $
0 $
0,000 HDL
5 ngày trước -
11
?
KORE/ETH
0 $
0 ETH
99.9% 0 $ 1 $
0 $
0,000 KORE
3 ngày trước -
12
?
KORE/BTC
0 $
0,00001 BTC
43.6% 59 $ 0 $
0 $
0,000 KORE
2 ngày trước -
13
?
KORE/USDT
0 $
0 USDT
100.0% 0 $ 0 $
0 $
0,000 KORE
3 ngày trước -
14
?
N8V/ETH
0 $
0 ETH
99.99% 0 $ 0 $
0 $
0,000 N8V
4 ngày trước -
15
?
N8V/BTC
0 $
0 BTC
79.84% 0 $ 47 $
0 $
0,000 N8V
4 ngày trước -
16
?
NV8/BTC
0 $
0 BTC
99.98% 0 $ 1 $
0 $
0,000 NV8
5 ngày trước -
17
?
NV8/ETH
0 $
0 ETH
- - -
0 $
0,000 NV8
5 ngày trước -
18
?
POW/ETH
0 $
0,000000002 ETH
66.67% 0 $ 1 $
0 $
0,000 POW
5 ngày trước -
19
?
QWC/BTC
0 $
0,00000001 BTC
- - -
0 $
0,000 QWC
1 ngày trước -
20
?
QWC/USDT
0 $
0 USDT
99.8% 0 $ 1 $
0 $
0,000 QWC
2 ngày trước -
21
?
ANTARES/USDT
0 $
0 USDT
- - -
0 $
0,000 ANTAR
1 ngày trước -
22
?
QWC/LTC
0 $
0 LTC
99.96% 0 $ 0 $
0 $
0,000 QWC
2 ngày trước -
23
?
ANTARES/ETH
0 $
0 ETH
- - -
0 $
0,000 ANTAR
1 ngày trước -
24
?
ANTARES/BTC
0 $
0 BTC
- - -
0 $
0,000 ANTAR
1 ngày trước -

Altilly là một sàn giao dịch tiền mã hóa tập trung nằm tại Sweden. Nó hiện có khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 7 Ƀ từ 128 tiền ảo và238 cặp giao dịch.Cặp giao dịch sôi động nhất trên sàn giao dịch Altilly là OTO/BTC. Có thể tìm thấy thêm thông tin về sàn giao dịch Altilly tại https://www.altilly.com.

Địa chỉ
Söderfors 103 880 30 Näsåker Sweden
Phí
Maker: -0.01% (Rebate) Taker: 0.15%
Rút tiền
Based on network fees
Nạp tiền
None
Ký gửi tiền pháp định
None
Phương thức thanh toán được chấp nhận
Cryptocurrencies
Giao dịch đòn bẩy
N/A
Exchange Trade Volume (24h)
Exchange Normalized Trade Volume (24h)
N/A
Risk rating not available