Tiền ảo: 6123
Sàn giao dịch: 398
Giá trị vốn hóa thị trường: 222.392.612.614 $ -0,39%
Lưu lượng 24 giờ: 50.262.516.390 $
Ưu thế:
BTC 65,9%
ETH 8,62%
XRP 4,90%

Altmarkets

Rank #162 Tập trung
Khối lượng trong 24h (Chuẩn hóa)
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
Giao dịch trên Altmarkets
126 Cặp giao dịch Tiền ảo
# Tiền ảo Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1
Voucher Coin (VCO)
0 $
0,000001 BTC
7.69% 0 $ 0 $
417 $
51270,437 VCO
21,20% Gần đây
2
Vites (VITES)
0 $
0,000000001 BTC
66.67% 0 $ 0 $
148 $
18240938,336 VITES
7,54% Gần đây -
3
Dravite (DRV)
0 $
0,0002 DOGE
76.8% 0 $ 0 $
81 $
147000450,588 DRV
4,13% Gần đây
4
Dogecoin (DOGE)
0 $
0,00000034 BTC
8.82% 51 $ 0 $
76 $
27427,641 DOGE
3,86% Gần đây
5
Elite (1337)
0 $
0,01 DOGE
25.0% 0 $ 0 $
14 $
520375,876 1337
0,73% Gần đây
6
Altmarkets Coin (ALTM)
0 $
0,00000005 BTC
37.5% 0 $ 0 $
10 $
25339,364 ALTM
0,52% khoảng 2 giờ trước
7
BitcoinMoney (BCM)
0 $
0,00000003 BTC
14.29% 0 $ 0 $
1 $
2409,649 BCM
0,03% Gần đây
8
Netm (NTM)
0 $
0,00000001 BTC
91.67% 0 $ 0 $
0 $
5000,000 NTM
0,02% khoảng 1 giờ trước
9
Animecoin (ANI)
0 $
0,00000003 BTC
50.0% 0 $ 0 $
0 $
1,667 ANI
0,00% Gần đây
10
TheHolyRogerCoin (ROGER)
0 $
0,00000004 BTC
40.0% 0 $ 7 $
1.006 $
3089053,175 ROGER
khoảng 4 giờ trước
11
X42 Protocol (X42)
0 $
0,000001 BTC
31.58% 0 $ 0 $
88 $
10803,949 X42
khoảng 12 giờ trước -
12
Litecoin (LTC)
54 $
0,0067 BTC
53.99% 0 $ 0 $
22 $
0,413 LTC
khoảng 3 giờ trước -
13
MOUSECOIN (MIC3)
0 $
0,00000317 DOGE
39.46% 0 $ 20 $
19 $
2338968451,468 MIC3
khoảng 4 giờ trước
14
42-coin (42)
18.765 $
2,31 BTC
20.41% 20 $ 0 $
17 $
0,001 42
khoảng 9 giờ trước -
15
DualCoin (DCN)
0 $
0,00000004 BTC
5.0% 6 $ 0 $
16 $
48000,444 DCN
khoảng 3 giờ trước
16
Litecoin Plus (LCP)
0 $
0,00000181 BTC
17.73% 0 $ 0 $
9 $
600,000 LCP
khoảng 20 giờ trước -
17
Ethereum (ETH)
166 $
0,0205 BTC
15.79% 0 $ 0 $
7 $
0,044 ETH
khoảng 10 giờ trước
18
1Million Token (1MT)
0 $
9 DOGE
88.89% 0 $ 0 $
3 $
139,000 1MT
khoảng 8 giờ trước -
19
TheHolyRogerCoin (ROGER)
0 $
0,8 ALTM
16.67% 0 $ 0 $
3 $
9380,019 ROGER
khoảng 4 giờ trước
20
BitcoinInvest (BTV)
0 $
0,00001014 BTC
1.48% 296 $ 0 $
2 $
22,884 BTV
khoảng 4 giờ trước -
21
Bean Cash (BITB)
0 $
0,00000004 BTC
33.33% 94 $ 124 $
2 $
5057,250 BITB
khoảng 3 giờ trước
22
VeriumReserve (VRM)
0 $
0,00001589 BTC
- - -
1 $
9,812 VRM
khoảng 11 giờ trước -
23
Bean Cash (BITB)
0 $
0,00000149 ETH
13.67% 0 $ 3 $
1 $
4000,000 BITB
khoảng 3 giờ trước -
24
Zarhexcash (ZARH)
0 $
0,0000000015 BTC
86.67% 24 $ 4 $
1 $
45334,005 ZARH
khoảng 16 giờ trước -
25
UNIGRID (UGD)
0 $
0,00000225 BTC
27.42% 1 $ 0 $
0 $
25,225 UGD
khoảng 20 giờ trước -
26
SpectreSecurityCoin (XSPC)
0 $
0,00000007 BTC
60.0% 0 $ 3 $
0 $
800,000 XSPC
khoảng 19 giờ trước
27
KONJUNGATE (KONJ)
0 $
0,00000001 BTC
50.0% 0 $ 0 $
0 $
5000,000 KONJ
khoảng 9 giờ trước -
28
BUCK (BUCK)
0 $
0,00000001 BTC
50.0% 0 $ 0 $
0 $
3133,135 BUCK
khoảng 5 giờ trước -
29
Quebecoin (QBC)
0 $
1 ALTM
73.68% 3 $ 0 $
0 $
0,000 QBC
3 ngày trước
30
Sugarchain (SUGAR)
0 $
0,31 DOGE
91.94% 0 $ 0 $
0 $
104,000 SUGAR
khoảng 8 giờ trước -
31
Electra (ECA)
0 $
0,00000004 BTC
- - -
0 $
124,090 ECA
khoảng 14 giờ trước -
32
BitStash Marketplace (STASH)
0 $
0,46154218 DOGE
99.93% 1 $ 0 $
0 $
21,000 STASH
khoảng 8 giờ trước -
33
Note Blockchain (NTBC)
0 $
0,00040502 DOGE
49.37% 0 $ 0 $
0 $
21186,482 NTBC
khoảng 5 giờ trước
34
Litecoin (LTC)
55 $
21002 DOGE
6.88% 0 $ 4 $
0 $
0,000 LTC
khoảng 5 giờ trước -
35
Zerozed (X0Z)
0 $
0,0000001 BTC
80.0% 2 $ 0 $
0 $
25,984 X0Z
khoảng 22 giờ trước -
36
Pinecoin (PINE)
0 $
0,00000599 BTC
8.96% 0 $ 0 $
0 $
0,417 PINE
khoảng 18 giờ trước
37
Runebase (RUNES)
0 $
0,00000003 BTC
33.33% 28 $ 2 $
0 $
68,828 RUNES
khoảng 13 giờ trước
38
2X2 (2X2)
0 $
0,00000042 BTC
32.29% 0 $ 0 $
0 $
2,597 2X2
khoảng 14 giờ trước -
39
Runebase (RUNES)
0 $
0,156 DOGE
61.54% 8 $ 0 $
0 $
13,318 RUNES
khoảng 13 giờ trước
40
Note Blockchain (NTBC)
0 $
0,0000000001 BTC
66.67% 0 $ 5 $
0 $
99,807 NTBC
khoảng 13 giờ trước -
41
FingerPrint (FGP)
0 $
0,000002 BTC
75.0% 3 $ 0 $
0 $
0,000 FGP
khoảng 4 giờ trước -
42
FingerPrint (FGP)
0 $
7 DOGE
57.14% 3 $ 0 $
0 $
0,000 FGP
khoảng 4 giờ trước -
43
Genix (GENIX)
0 $
0,00000001 BTC
50.0% 0 $ 0 $
0 $
0,000 GENIX
4 ngày trước
44
GlobalToken (GLT)
0 $
0,0000002 BTC
25.0% 0 $ 0 $
0 $
0,000 GLT
5 ngày trước -
45
KETOsis Coin (KETO)
0 $
0,00000001 BTC
50.0% 0 $ 0 $
0 $
0,000 KETO
6 ngày trước -
46
Crypto Trading Solutions Coin (CTSC)
0 $
0,00000005 BTC
87.5% 0 $ 0 $
0 $
0,000 CTSC
2 ngày trước -
47
KoreCoin (KORE)
0 $
0,0000001 BTC
98.99% 3 $ 0 $
0 $
0,000 KORE
5 ngày trước -
48
KuboCoin (KUBO)
0 $
0,0000000012 BTC
46.15% 380 $ 36 $
0 $
0,000 KUBO
khoảng 4 giờ trước -
49
Crypto Trading Solutions Coin (CTSC)
0 $
0,5 DOGE
- - -
0 $
0,000 CTSC
3 ngày trước -
50
LeisureCoin (LSR)
0 $
0,00000036 BTC
45.95% 0 $ 0 $
0 $
0,000 LSR
5 ngày trước
51
LiteBar (LTB)
0 $
0,000002 BTC
44.44% 0 $ 0 $
0 $
0,000 LTB
3 ngày trước -
52
Circuit (CRCT)
0 $
0,00000001 BTC
50.0% 0 $ 0 $
0 $
0,000 CRCT
3 ngày trước
53
bitzec (BZC)
0 $
0,0000000002 BTC
50.0% 2 $ 0 $
0 $
0,000 BZC
khoảng 18 giờ trước
54
Empower Network (MPWR)
0 $
0,00000001 BTC
66.67% 0 $ 0 $
0 $
0,000 MPWR
3 ngày trước -
55
Strayacoin (NAH)
0 $
0,00000004 BTC
42.86% 0 $ 0 $
0 $
0,000 NAH
7 ngày trước -
56
Note Blockchain (NTBC)
0 $
0,00000001 ETH
66.67% 0 $ 8 $
0 $
0,000 NTBC
1 ngày trước -
57
bitzec (BZC)
0 $
0,0004 DOGE
97.5% 0 $ 0 $
0 $
0,000 BZC
3 ngày trước -
58
Neutron (NTRN)
0 $
0,0000008 BTC
62.5% 0 $ 0 $
0 $
0,000 NTRN
6 ngày trước -
59
Neutron (NTRN)
0 $
2,6 DOGE
99.9% 6 $ 0 $
0 $
0,000 NTRN
4 ngày trước
60
OASIS (XOS)
0 $
0,00000827 BTC
97.75% 0 $ 0 $
0 $
0,000 OASIS
6 ngày trước -
61
Pakcoin (PAK)
0 $
0,00000025 BTC
13.04% 12 $ 0 $
0 $
0,000 PAK
1 ngày trước
62
PRiVCY (PRIV)
0 $
1,9 DOGE
47.11% 0 $ 0 $
0 $
0,000 PRIV
4 ngày trước -
63
PRiVCY (PRIV)
0 $
0,00000041 BTC
12.2% 0 $ 0 $
0 $
0,000 PRIV
1 ngày trước -
64
Quebecoin (QBC)
0 $
0,0000002 BTC
13.79% 0 $ 0 $
0 $
0,000 QBC
khoảng 11 giờ trước
65
Beyondcoin (BYND)
0 $
0,00000003 BTC
75.0% 0 $ 0 $
0 $
0,000 BYND
4 ngày trước
66
QBase (QBS)
0 $
0,00000001 BTC
92.86% 0 $ 0 $
0 $
0,000 QBS
3 ngày trước -
67
Rock N Rain Coin (RNRC)
0 $
0,00000241 DOGE
57.14% 0 $ 1 $
0 $
0,000 RNRC
khoảng 13 giờ trước
68
BitpakcoinToken (BPAKC)
0 $
0,00000002 BTC
50.0% 1 $ 0 $
0 $
0,000 BPAKC
2 ngày trước -
69
Bean Cash (BITB)
0 $
0,069 DOGE
11.47% 3 $ 0 $
0 $
0,000 BITB
4 ngày trước -
70
Scolcoin (SCOL)
0 $
0,00000047 BTC
47.92% 0 $ 0 $
0 $
0,000 SCOL
3 ngày trước -
71
Scribe (SCRIBE)
0 $
0,00000011 BTC
5.0% 1 $ 0 $
0 $
0,000 SCRIB
2 ngày trước -
72
STAKD Token (SKD)
0 $
0,00007949 ETH
60.0% 0 $ 0 $
0 $
0,000 SKD
1 ngày trước
73
Bank Society Coin (SOCI)
0 $
0,00000001 BTC
50.0% 0 $ 0 $
0 $
0,000 SOCI
2 ngày trước
74
SpectrumX (SPE)
0 $
0,00000011 BTC
84.93% 0 $ 0 $
0 $
0,000 SPE
6 ngày trước -
75
Synchrotron Coin (STC)
0 $
0,00000001 BTC
50.0% 0 $ 0 $
0 $
0,000 STC
6 ngày trước
76
Bean Cash (BITB)
0 $
0,55 ALTM
50.0% 6 $ 0 $
0 $
0,000 BITB
2 ngày trước -
77
Sugarchain (SUGAR)
0 $
0,00000001 BTC
50.0% 0 $ 0 $
0 $
0,000 SUGAR
1 ngày trước -
78
SWTCoin (SWAT)
0 $
0,00000004 BTC
50.0% 0 $ 0 $
0 $
0,000 SWAT
khoảng 16 giờ trước -
79
SWTCoin (SWAT)
0 $
0,01000001 DOGE
96.49% 19 $ 0 $
0 $
0,000 SWAT
5 ngày trước -
80
TRBO (TRBO)
0 $
0,000000001 BTC
87.34% 0 $ 0 $
0 $
0,000 TRBO
2 ngày trước
81
TRBO (TRBO)
0 $
0,009 DOGE
90.0% 0 $ 0 $
0 $
0,000 TRBO
2 ngày trước -
82
United Community Coin (UCC)
0 $
0,00000001 BTC
87.5% 0 $ 0 $
0 $
0,000 UCC
6 ngày trước -
83
BIDX (BIDX)
0 $
0,00000007 BTC
88.33% 0 $ 0 $
0 $
0,000 BIDX
3 ngày trước -
84
Unitus (UIS)
0 $
0,00000007 BTC
65.0% 0 $ 0 $
0 $
0,000 UIS
3 ngày trước -
85
United Korea Coin (UKC)
0 $
0,00000001 BTC
66.67% 0 $ 9 $
0 $
0,000 UKC
4 ngày trước
86
Bitflate (BFL)
0 $
0,00000004 BTC
50.0% 0 $ 0 $
0 $
0,000 BFL
6 ngày trước -
87
Voytek BEAR Coin (BEAR)
0 $
0,00000109 BTC
71.82% 0 $ 0 $
0 $
0,000 BEAR
7 ngày trước -
88
VeriumReserve (VRM)
0 $
0 DOGE
- - -
0 $
0,000 VRM
1 ngày trước -
89
VeriumReserve (VRM)
NaN $
0 TUSD
- - -
0 $
0,000 VRM
1 ngày trước -
90
VeriumReserve (VRM)
0 $
0 LTC
- - -
0 $
0,000 VRM
1 ngày trước -
91
VeriumReserve (VRM)
0 $
0 ETH
- - -
0 $
0,000 VRM
1 ngày trước -
92
Dogecoin (DOGE)
0 $
0,00001478 ETH
48.22% 0 $ 1 $
0 $
0,000 DOGE
1 ngày trước
93
Australia Cash (AUS)
0 $
0,00000016 BTC
31.58% 0 $ 0 $
0 $
0,000 AUS
khoảng 21 giờ trước -
94
x6coin (X6)
0 $
0,00000002 BTC
75.0% 0 $ 0 $
0 $
0,000 X6
khoảng 16 giờ trước -
95
INDINODE (XIND)
0 $
0,000000001 BTC
50.0% 1 $ 0 $
0 $
0,000 XIND
6 ngày trước -
96
Raven Dark (XRD)
0 $
0,00000021 BTC
43.18% 0 $ 0 $
0 $
0,000 XRD
3 ngày trước -
97
Altmarkets Coin (ALTM)
0 $
0,12 DOGE
57.89% 0 $ 0 $
0 $
0,000 ALTM
3 ngày trước -
98
YENTEN (YTN)
0 $
0,0500015 DOGE
96.77% 0 $ 0 $
0 $
0,000 YTN
3 ngày trước -
99
YENTEN (YTN)
0 $
0,00000025 BTC
36.67% 13 $ 0 $
0 $
0,000 YTN
3 ngày trước -
100
Zarhexcash (ZARH)
0 $
0,00120003 DOGE
84.0% 0 $ 0 $
0 $
0,000 ZARH
4 ngày trước -
Ticker chưa xác thực
# Tiền ảo Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1
?
MHSP/BTC
0 $
0,00000059 BTC
57.5% 0 $ 0 $
21 $
4312,509 MHSP
1,05% khoảng 1 giờ trước -
2
?
SPN/DOGE
0 $
0,00007497 DOGE
33.32% 0 $ 0 $
0 $
195683,962 SPN
0,00% khoảng 2 giờ trước -
3
?
DLC/ALTM
0 $
150 ALTM
- - -
8 $
0,000 DLC
khoảng 11 giờ trước -
4
?
HONEY/BTC
0 $
0,000003 BTC
33.33% 0 $ 0 $
3 $
121,517 HONEY
khoảng 16 giờ trước -
5
?
VBK/BTC
0 $
0,00000053 BTC
50.0% 0 $ 0 $
1 $
286,774 VBK
khoảng 11 giờ trước -
6
?
MFM/BTC
0 $
0,00000001 BTC
50.0% 0 $ 7 $
1 $
9870,955 MFM
khoảng 10 giờ trước
7
?
SPN/LTC
0 $
0,00000001 LTC
- - -
0 $
313879,787 SPN
khoảng 10 giờ trước -
8
?
DLC/BTC
0 $
0,00000001 BTC
- - -
0 $
0,000 DLC
khoảng 6 giờ trước -
9
?
MHSP/DOGE
0 $
0 DOGE
- - -
0 $
0,000 MHSP
khoảng 6 giờ trước -
10
?
SBC/BTC
0 $
0,00000001 BTC
94.74% 0 $ 0 $
0 $
0,000 SBC
2 ngày trước
11
?
RAT/DOGE
0 $
0,00004003 DOGE
79.99% 0 $ 0 $
0 $
0,000 RAT
khoảng 21 giờ trước -
12
?
ERA/BTC
0 $
0,00000002 BTC
50.0% 0 $ 0 $
0 $
0,000 ERA
1 ngày trước -
13
?
APSC/DOGE
0 $
0,530005 DOGE
86.73% 3 $ 0 $
0 $
0,000 APSC
khoảng 6 giờ trước -
14
?
APSC/BTC
0 $
0,00000064 BTC
46.22% 2 $ 0 $
0 $
0,000 APSC
khoảng 6 giờ trước
15
?
DLC/DOGE
0 $
0,5 DOGE
- - -
0 $
0,000 DLC
khoảng 6 giờ trước -
16
?
BTB/BTC
2 $
0,0002 BTC
46.53% 0 $ 0 $
0 $
0,000 BTB
3 ngày trước

Altmarkets là một sàn giao dịch tiền mã hóa tập trung nằm tại United Kingdom. Nó hiện có khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 0 ₿ từ 81 tiền ảo và126 cặp giao dịch.Cặp giao dịch sôi động nhất trên sàn giao dịch Altmarkets là VCO/BTC. Altmarkets được thành lập năm 2018. Có thể tìm thấy thêm thông tin về sàn giao dịch Altmarkets tại https://altmarkets.io.

Địa chỉ
Phí
0.015%
Rút tiền
Nạp tiền
None
Ký gửi tiền pháp định
None
Phương thức thanh toán được chấp nhận
BTC
Giao dịch đòn bẩy
Không
Exchange Trade Volume (24h)
Exchange Normalized Trade Volume (24h)

DMB Digital Money Bits is live on Altmarkets https://twitter.com/AltmarketsEX/status/1188763748351250432

Altmarkets is back online and resuming normal services https://altmarkets.io

UNIGRID is listed at Altmarkets, UGD - MN / POS https://bitcointalk.org/index.php?topic=5184349

BCM BitcoinMoney is listed at Altmarkets https://twitter.com/AltmarketsEX/status/1162069113361063942

Altmarkets $ALTM coin burn event completed https://twitter.com/AltmarketsEX/status/1155072913969692674

Inferno Project [Blaze] is now listed at Altmarkets - Join it's discord, https://discord.gg/3jpp48c Market: https://altmarkets.io/trading/blazebtc https://altmarkets.io/trading/blazeeth

Trust Score của Altmarkets
4
Tính thanh khoản Quy mô Độ bao phủ API Tuân thủ quy định Dự trữ ước tính Tổng
2.0 - 1.5 - - 4/10
Tính thanh khoản 2.0
Quy mô -
Độ bao phủ API 1.5
Tuân thủ quy định -
Dự trữ ước tính -
Tổng 4/10
* Đây là một dạng bảng phân tích Trust Score. Để xem toàn bộ phương pháp luận, vui lòng tham khảo bài đăng blog.
Dự trữ ước tính và Tuân thủ quy định bị loại trừ khỏi Trust Score tổng thể vào thời điểm này.

Tính thanh khoản

Khối lượng giao dịch báo cáo 0 ₿
Khối lượng giao dịch chuẩn hóa 0 ₿
Tỷ lệ khối lượng báo cáo-chuẩn hóa 1.0
Mức chênh lệch giá mua-giá bán 0.356%
Tổng Trust Score của cặp giao dịch

Quy mô

Bách phân vị khối lượng chuẩn hóa 20th
Bách phân vị sổ lệnh kết hợp 4th

Độ bao phủ API

Hạng: B
Dữ liệu ticker Dữ liệu giao dịch lịch sử Dữ liệu sổ lệnh Giao dịch qua API Candlestick Websocket Tài liệu công khai
Availability [source]
Hạng B
Dữ liệu ticker
Dữ liệu giao dịch lịch sử
Dữ liệu sổ lệnh
Trading Via Api
Dữ liệu OHLC
Websocket
Tài liệu công khai
Cập nhật lần cuối: 2019-09-04

Tuân thủ quy định

Risk Rating Not Available

Dự trữ ước tính

Reserves Info Not Available